Printen

Onrust in de GKv (1)

D.J. Bolt
02-10-10

gereformeerdblijven.nl, bderoos.web-log.nl, skocourant.nl eeninwaarheid.nl hjccjwilschut.nl Vrouw en kerkelijk ambt

jochemdouma.nl.

Nader Bekeken

reacties

Douma's bezwaren
1 - De universiteit 
2 - De kerkdiensten
3 - Missionaire gemeente
Wordt vervolgd