Printen

Kerkgeschiedenis op voorhand

D.J. Bolt
12-06-08

het laatste hoofdstuk mist!

We weten het niet want de laatste bladzijden missen.

We kúnnen het ook niet weten. Het verhaal dat in dit boek wordt beschreven is actuele geschiedenis! En de ontknoping ervan zal, zo is gepland aanstaande zaterdag zijn. Dan pas zullen de laatste feiten bekend kunnen worden en het boek voltooid.

De kerkelijk meelevende lezer zal het al wel hebben begrepen, het gaat niet om een detective maar om het boek van de kerkhistoricus M.H. Ipenburg, 'Het Woord gaat voort?Hoe een kerkenraad in Kampen (weer) geschiedenis schrijft!'
Het boek informeert over het kerkelijke drama van de gereformeerde kerk van Kampen-Noord' dat onze kerken nu al jaren in de greep houdt.
De auteur heeft op een deskundige manier door de bergen aan documentatie een leesweg gebaand omzoomd met adequate informatie. Zo kan in ongeveer tweehonderd pagina's een helder inzicht worden verworven over de achtergrond van het jongste conflict in het stadje aan de IJssel.

Het boekwerk werd vorige week donderdag op locatie aangeboden. Daar, in het gebouw waar de gemeente Kampen-Noord/Ichthus zondag's haar erediensten houdt, ontving ds. E. Hoogendoorn 'het eerste exemplaar'. Hij ontving het van de schrijver via een ouder1 en jonger2 gemeentelid. Het is immers ook geschiedenis van de gemeente die er in is gedocumenteerd. Je merkt het daar: ze zijn hecht aan elkaar verbonden, gemeenteleden en hun predikant en zijn vrouw, zo bleek uit hun toespraakjes en onderlinge omgang.

Apart eigenlijk, dit Ipenburg-boek. Wonderlijk, want de eerste tien hoofdstukken die nu gepubliceerd zijn kunnen de ontknoping in het laatste hoofdstuk beïnvloeden. Net als met een thrillerschrijver die zich mee laat slepen door zijn eigen verhaal en pas bij de laatste bladzij zich door een onbedachte ontknoping laat verrassen.
Ja, het boek zou mee kunnen werken aan een verantwoord en bevredigend slothoofdstuk. Maar dan moet het wel gelezen worden. M.n. door de synodeafgevaardigden die a.s. zaterdag in stilte 'Kampen-Noord' gaan behandelen. Het kan nog, het is nog maar donderdag, nog twee leesdagen te gaan voor een goede voorbereiding van een zaak die grote gevolgen heeft.

Daar wees ook de auteur Ipenburg op in het Voorwoord van het boek als hij de wens uit "dat de Generale Synode van Zwolle-Zuid inziet dat deze zaak uitstijgt boven Kampen en dat een uitspraak repercussies heeft voor de GKV in Nederland". En zo voegde hij er aan toe bij de overhandiging, die gevolgen heeft "zoals de laatste dagen duidelijk is geworden ook voor de kerken in het buitenland". Kennelijk worden oren en ogen goed de kost gegeven voor wat er op het "orthodox gereformeerde erf" gebeurt.

Waar gaat het om? Om hoofdpersoon ds. Hoogendoorn? Voor hem zo maakt hij duidelijk, is "het hart van de zaak: dat alledaagse leven als kerkmensen rond het Woord van hun Here en Heiland. Dat komt ook trefzeker uit in de titel van boek: 'Het Woord gaat voort?' Van zo'n titel gaat rust uit. Dat hebben wij ook zo ervaren temidden van alle turbulentie die diep in je ziel snijdt. God gaat verder. Met zijn Woord, met zijn betrouwbare beloften, met zijn heilzame waarschuwingen. Dat kan wonden helen en zelfs breuken herstellen.
?Het Woord gaat voort? ? dát is onze redding!"

Wat zou het goed zijn voor ieder die voor Gods aangezicht moet oordelen dit boek nog ter hand te nemen. Als was het om, als de tijd niet meer toelaat, het interview dat ds. Hoogendoorn werd afgenomen door de Kamper journalist Evert van Voorst te ervaren!
Dat moet aan het denken zetten.
Daarom lees synodeleden, lees! Opdat u onder de leiding van Gods Geest naar zijn Woord een verantwoord slothoofdstuk mag schrijven!

NOTEN
____________________________________________________________

1 J.W.G. Meissner
2 Sharon Jonker-Hardy voorzitter jeugdvereniging