Ethiek

Ethiek

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Coronitor 26

 

D.J. Bolt

25-09-21


Belangrijke getalsmatige ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus zijn in onderstaande grafieken en tabellen, op basis van RIVM getallen en Johns Hopkins Virus Resource Center, bijgewerkt tot 21-09-21.

 

 

Observaties

 

In de achterliggende vakantieperiode hebben we de ontwikkelingen rond het virus niet bijgehouden. Maar het virus weet helaas niet wat vakantie is, en dus proberen we zijn gang door ons land en de wereld weer op enkele kenmerkende parameters te volgen: aantal besmettingen, ziekenhuisopnamen en sterfte.

 

De grafieken voor ons land starten we per 14 september jl. Voor wie geïnteresseerd is in de voorgaande ontwikkeling kan die vinden in Coronitor 25.

Een indruk van de wereldwijde gevolgen van covid 19 houden we wel bij vanaf begin 2020. Die geven aan wat de impact is op de wereldbevolking en signaleren of er echt licht aan een eind van de tunnel daagt.   

 

Wereldwijd

 

In de afgelopen drie maanden is er nog geen wezenlijke verbetering op te merken. Werd midden juni gemeld dat het aantal coronadoden wereldwijd de 4.000.000 was gepasseerd, nu loopt het aantal al richting 5.000.000!

Het zal zaak blijven in vele vooral arme landen de bevolking op grote schaal te vaccineren. Daar moet vanuit het Westen/rijke landen alle steun aan worden verleend. 

 

Noord- en Zuid-Amerika

De situatie is, met uitzondering van Canada, vrijwel onverminderd slecht.

 

India

Is er enig verbetering? De sterfte aan corona lijkt wat af te nemen.

 

Europa

 

De getallen over een periode van drie maanden laten nog steeds een stijging zien. Het virus is dus bepaald nog niet verdwenen maar de situatie is ook niet meer zo dramatisch als eerdere grafieken lieten zien. Hongarije dat aan top staat van het aantal relatieve doden lijkt ook op de goede weg te zijn.
Onderling verschillen de getoonde landen niet veel, ze blijven ongeveer op dezelfde plaats in de relatieve rangorde staan.

 

Nederland

Het lijkt goed te gaan in ons land, het is verrassend dat de cijfers niet oplopen na versoepelingen en veel losbandigheid. Maar er wordt door de autoriteiten wel gewaarschuwd. Want het virus krijgt door de afschaffing van allerlei maatregelen en massale contacten tussen mensen wel weer grote kansen. Bovendien gaan we herfst en winter in, daar houdt het virus van.

Maar laten we niet somberen maar dankbaar aanvaarden dat de vaccinaties hun effect lijken te krijgen.

 

Het is ook bijzonder fijn dat in principe de kerkelijke gemeenten weer in haar geheel kunnen samenkomen. Maar het blijft wel christenplicht om de nodige voorzorgmaatregelen te nemen, zoals voldoende afstand en ventilatie.
 

En hoe daarbij m.n. te zorgen voor de meest kwetsbaren?

Er zijn mensen die zich niet willen laten vaccineren. Zij vormen een extra gevaar voor hun naasten. Hoe moet dat?

Het ligt voor de hand dat niet-gevaccineerden apart gaan zitten om zo veel mogelijk de kans om te besmetten te voorkomen. Maar een probleem is dat zij nogal eens er niet voor uit willen komen dat ze zich niet hebben willen laten inenten. En sommigen zelfs ook niet bereid zijn zich te laten testen op corona.

Wellicht is het daarom beter hen die extra bescherming nodig hebben een plaats te bieden die besmettingsgevaar vermindert.

 

Fanatiek

 

Op de weg naar de vaccinatielocatie Congrescentrum in Drachten zagen we deze wegwijzer:

 

 

De viruswappies hebben wellicht gelijk. Want elk medicijn is een soort gif en kan leiden tot problemen. Paracetamol bijvoorbeeld, dat we massaal slikken bij hoofd-, keel-, kies- en wat voor pijn ook, is bepaald niet onschuldig. De bijsluiter vermeldt

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers.

 • Verschillende bloedafwijkingen, waaron­der agranulocytose, tromboopenle, trom­bocytopenische purpura, leukopenie en hemolytische anemie.
 • Allergieën (exclusief angio oedeem)
 • Afwijkende leverfunctie, leverfalen, le­vernecrose en geelzucht
 • Jeuk (pruritus), uitslag, zweten, purpura en netelroos/galbulten(urticaria)
 • Overdosering en vergiftiging
 • Depressie, verwardheid en hallucinaties
 • Tremor en hoofdpijn
 • Wazig zien
 • Oedeem
 • Bloeding, maagpijn, diarree, misselijkheid, braken, 
 • Duizeligheid, koorts en slaperigheid

Brrr. De problemen komen weinig voor maar je zult maar bij die 1 op 1000 horen!

 

Inmiddels is het bord weer schoongeveegd.

Echter deze regio hoort inmiddels wel bij die met de hoogste aantallen besmettingen…!