Ethiek

Rond de Schrift

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Logos instituut

 

Redactie een in waarheid

12-12-20

 

Het Logos-instituut stelt zichzelf voor als volgt:

  • Logos is de plek waar leraren en leerlingen aanvulling kunnen vinden op bestaand lesmateriaal. Wat zegt de Bijbel over dit onderwerp? Hoe is het ècht gegaan? Logos helpt je de antwoorden te vinden.
     
  • Logos helpt om uw kinderen een goed fundament mee te geven. Hoe lees ik de Bijbel? Hoe kijken anderen tegen de Bijbel aan? Waarom is de Bijbel betrouwbaar?
     
  • Logos biedt een ontmoetingsplek voor student en wetenschapper. Wetenschap en de Bijbel – hoe integreer je die twee? Hoe gaan andere wetenschappers met dezelfde vragen om?

Het instituut probeert bij het licht van de Bijbel antwoorden te geven op de vele vragen die zich in het christenleven voordoen bij jong en oud. Zo is er b.v. veel betrouwbaar materiaal beschikbaar over schepping en evolutie waarbij het gezag en het historisch karakter van de Schrift wordt geëerbiedigd. Ook worden er regelmatig conferenties belegd waarin belangrijke onderwerpen worden besproken die te maken hebben met het leven van christenen in een seculiere samenleving.

 

Logos instituut geeft periodiek een blad uit, Bijbelvast. Ter kennismaking laten we daar een paar bladzijden uit zien.

 

Bijbelvast – voorkant

 

 

Bijbelvast – achterkant

 

Webshop – iets uit de webshop: https://webshop.logos.nl/

 

 

 

En het Logos instituut kan ook nog gesteund worden.