Ethiek

Kerkverband

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Commissie CanRC: beëindig zusterkerkrelatie met GKv

 

Dr. Wes Bredenhof

03-11-18

 

De Canadese Gereformeerde Kerken hebben een aantrekkelijke nieuwe website. De rapporten bestemd voor de komende Synode Edmonton Immanuel 2019 worden hierop gepubliceerd. Zo vinden we hier ook het rapport van de Subcommissie voor betrekkingen met kerken in Nederland (SRN). Zoals verwacht geeft de CanRC-commissie een aanbeveling om de zusterkerkrelatie met de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKv) te beëindigen. Onder meer worden de volgende gronden daarvoor genoemd:

 

  1. Het besluit van de Synode Meppel 2017 om vrouwen tot het kerkelijk ambt toe te laten is in strijd met de Schrift, zoals blijkt uit Bijlage H van ons rapport.
  2. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat dit besluit zal worden teruggedraaid op appel aan de volgende generale synode, aangezien de Synode Meppel besloot dat de kerken onmiddellijk vrouwelijke ambtsdragers konden bevestigen en omdat de NGK, waarmee de GKv in een proces van eenwording zitten, al enige tijd vrouwelijke ambtsdragers hebben toegestaan.
  3. Door het besluit om de vrouw in het ambt toe te staan, hebben de GKv met de synode Zwolle 2008 talloze aan hun synodes gerichte waarschuwingen door het Subcommittee For Relations with Churches In The Netherlands (SRN) en door andere zusterkerken, inzake onschriftuurlijke hermeneutiek naast zich neer gelegd. De GKv heeft ook de ernstige vermaningen aan de kant geschoven, die door de synode Carman 2013 aan de synode Ede waren gericht betreffende de plaats van onschriftuurlijke hermeneutiek binnen de TUK, evenals in het rapport van Deputaten M/V.
  4. Het besluit van de synode Meppel om te komen tot volledige eenheid met de NGK laat zien dat de GKv zich beweegt in de richting van die kerken, kerken die de ambten voor vrouwen hebben geopend en die homofiele stellen toestaan leden in volle rechten te blijven
  5. [–]
  6. [–]
  7. Een besluit de relatie met de GKv niet voort te zetten kan een aanmoediging zijn voor trouwe GKv-kerkleden om actie te ondernemen, en ook een laatste oproep aan de GKv als geheel kunnen betekenen om zich te bezinnen op de ingeslagen richting van deze kerken die eens met ons op dezelfde basis van Schrift en Gereformeerde Belijdenissen stonden.

 

Het lijkt onvermijdelijk dat de CanRC Synode 2019 dezelfde stap zal zetten die de FRCA Synode 2018 heeft genomen, en, hoe verdrietig ook, hun langdurige relatie met de ‘moederkerk’ in Nederland zal beëindigen.

 


 

Dr. Wes Bredenhof is predikant van de Free Reformed Church te Launceston, Tasmanië, Australië.
Via YINKAHDINAY Internetblog, 25-10-2018.

 

We hopen in volgende edities nadere informatie te bieden over de voorstellen van het Subcommittee For Relations with Churches In The Netherlands (SRN) van de CanRC.

  

Vertaling: R. Sollie-Sleijster