Ethiek

Kerkverband

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Vreugde!

 

Redactie een in waarheid

20-06-24

 

Tot onze vreugde begonnen 'de mededelingen van de kerkenraad' afgelopen zondag met het volgende bericht:

 

Kanselafkondiging

 

Met blijdschap en grote dankbaarheid aan de Heere heeft de classis Zuid-West tijdens de vergadering op 14 juni jl., na positief advies van deputaten ad artikel 49 KO, het besluit genomen om de Hersteld Gereformeerde Kerk Bunschoten-Spakenburg te ontvangen als kerk in ons kerkverband waarbij ds. Wiersma zonder nader onderzoek als predikant in volle rechten wordt toegelaten. In een vervolgzitting op 24 juni 2024 zal de classis samen met deze kerkenraad de Heere worden gedankt voor deze door Hem bewerkte eenheid en doorgesproken worden over zaken wat verdere bespreking verdienen.

 

En zachtjes zeiden we In onze harten allemaal: 

 

Van harte welkom broeders en zusters!