Ethiek

Vraag & Antwoord

Nieuwe artikelen
Signalen

CERE - Charitas Evangéliumi Református Egyház

Giften voor noodhulp Oekraine kunnen worden overgemaakt op:

NL88RBRB0827785585  Diaconie De Gereformeerde Kerk Opeinde eo.
Vergeet niet te vermelden Oekraine.

 Aanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Relativering van de democratie

N. van Dijk

11-02-12

 

In een artikel in het Hersteld Hervormd Kerkblad van 23 december 2011 schrijft dr. W. van Vlastuin over de opluchting die er bij Moslims en Joden in Nederland is nu de Eerste Kamer het verbod op het rituele slachten niet heeft overgenomen van de Tweede Kamer. Het debat was van groot belang voor alle religies in ons land en voor de gereformeerde gezindte in het bijzonder.

 

Opvallend vond Van Vlastuin een debat, gehouden op 20 oktober, waar senator Ganzevoort niet alleen afstand nam van de mening van VVD-kamerlid Hennis, om de godsdienstvrijheid af te schaffen, maar ook van oud-GroenLinks-leider Halsema, die betoogde dat vrijheid van godsdienst alleen een individueel recht is. Zo nam Ganzevoort (die zelf lid is van GroenLinks) het op voor de godsdienstvrijheid. Ganzevoort vond beide benaderingen te beperkt: 'Bij de vrijheid van godsdienst hoort ook het recht van mensen om hun leven in te richten overeenkomstig hun overtuiging'.

Van Vlastuin schrijft:

 

"Waarom zijn deze uitspraken zo opvallend? Omdat ze uitdrukking zijn van hetzelfde dilemma waarmee gereformeerde christenen al jaren en eeuwen worstelen. Het gaat om de vraag hoe men vanuit een meerderheidspositie omgaat met minderheden. Degenen die art. 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis een warm hart toedragen, spitsen hun oortjes als het om deze problematiek gaat. Deze problematiek geeft de geweldige spanning van christelijke politiek aan: Hoe ben je trouw aan de diepste overtuiging dat er slechts één Schepper is Die recht heeft op het hele publieke leven als je tegelijkertijd recht wil doen aan je overtuiging dat religie niet valt af te dwingen? Moet de balans doorslaan naar de eerste zijde van de vraag, of naar de laatste zijde?"

 

Van Vlastuin signaleert een overeenkomst tussen het theocratische en het seculiere beginsel. Beide levensbeschouwingen gaan ervan uit dat hun levensbeschouwing een totaal-model voor de werkelijkheid geeft. GroenLinks geeft er blijk van dat men niet massief kan regeren vanuit het principe dat 'de helft plus één beslist'.

Aan het eind van het artikel schrijft hij:

 

"Vanuit het theocratische besef in de SGP was het allang duidelijk dat het democratisch denken gerelativeerd dient te worden, nu krijgt de SGP hierin onverwacht steun van GroenLinks. Misschien kunnen deze partijen dat nog eens samen verzilveren! Maar welke levensvisie komt er dan voor in de plaats?"