Ethiek

In de pers

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Gereformeerd naar Opwekking?

 

N. van Dijk

16-06-12

 

Onlangs is de 42e pinksterconferentie Opwekking gehouden. Duizenden christenen kwamen en beleefden een eenheid die ze in hun eigen gemeente vaak niet voelen. Feit is dat de laatste jaren het aantal bezoekers uit de ‘gevestigde’ kerken sterk toeneemt. Volgens het Nederlands Dagblad spelen de organisatoren van het evenement hierop in door het hoofdaccent te leggen op een gemiddeld evangelisch programma-aanbod.
Het Nederlands Dagblad gaf een impressie van de conferentie. Maar er waren nogal wat mensen teleurgesteld in de verslaggeving.
In het ND was o.a. het volgende te lezen: Herman Boon, charismatisch voorganger en cabaretier, vond dat het afgelopen moest zijn met middelmatig christendom. Boon noemt vanuit Marcus 16 een lijstje van punten waaraan gelovigen te herkennen zijn. Daaronder valt ook het genezen van zieken. Hij vraagt zich af waarom maar zo weinig christenen deze opdracht uitvoeren. Hij legt dan aan de mensen uit hoe je volgens hem zieken kunt genezen en geeft hiervan een demonstratie. Over discipelschap zegt hij:

 

"Dit land barst van de kerkgangers, maar kent maar weinig discipelen. Het moet afgelopen zijn met middelmatig christendom: een beetje preekjes aanhoren, slap gedoe. We zijn geroepen de wereld te veranderen!"

 

Het applaus is overdonderend. Ook wordt er een workshop gegeven over profetie: “iedere christen kan Gods stem verstaan. Veel christenen geloven dat niet, maar de Bijbel is er duidelijk over”.

Een profetisch team geeft een korte introductie over dit onderwerp en dan mogen de jongeren zelf gaan oefenen. Voor sommigen heeft het profetisch team een profetie. En uit de zaal mogen vrijwilligers naar voren komen en na gebed en stilte zeggen wat er in hun opkomt over een persoon.
Dit waren enkele puntjes uit de verslaggeving. Uit een ingezonden bleek de teleurstelling over het krantenartikel: er wordt belicht wat ons scheidt en niet wat ons samenbindt. Het ND zou de conferentie ‘charismatisch geframed’ hebben, er waren ook nog zoveel andere dingen te beleven, de samenzang, de mooie kinderprogramma’s. Het weerwoord van het ND was dat de bijeenkomst van Boon niet maar in de marge plaatsvond, maar bijgewoond werd door vele duizenden bezoekers. De optredens van de charismatische leiders vormden een integraal onderdeel van de conferentie. Door hieraan voorbij te gaan zou er een vertekend beeld van de conferentie zijn ontstaan.

 

Dat steeds meer mensen uit de ‘gevestigde’ kerken deze conferenties bezoeken en er enthousiast over zijn geeft wel te denken. ‘Gewoon’ christen zijn is blijkbaar niet goed genoeg, buiten de kerk is veel meer te beleven.
Op de conferentie leek het ook erg makkelijk boze geesten aan te wijzen en te laten verdwijnen. En hier komt ook in de GKv meer ruimte voor, zo lijkt het. Voor het bevrijdingspastoraat komt daar meer begrip. En zo dringt het charismatisch gedachtegoed steeds meer de kerken binnen.

 

Over m.n het bevrijdingspastoraat schrijft ds. J. Oosterhuis een aantal artikelen in verschillende nummers van ‘Nader Bekeken’. Ook hij wordt steeds meer geconfronteerd met vragen hierover en is steeds kritischer geworden over deze vorm van pastoraat:

 

"De apostel Paulus neemt het geloof in een onzichtbare wereld heel serieus. Maar de apostel waagt zich niet aan gespeculeer over hoe we ons deze schimmige wereld moeten voorstellen. Hij richt alle aandacht op Christus. Alle overheden en machten en krachten, of ze nu zichtbaar of onzichtbaar zijn, en hoe je ze verder ook wilt noemen, vallen onder de heerschappij van Christus. Dit is een opvallend nuchtere benadering. Zowel het jodendom als het heidendom in Paulus’ dagen waren heel veel bezig met die onzichtbare wereld. Tegen die achtergrond is het echt opvallend dat we die aandacht in het Nieuwe Testament eigenlijk niet tegenkomen. Paulus doet een willekeurige greep in deze bonte gedachtewereld, gaat vervolgens niet in discussie over het waarheidsgehalte ervan, maar laat wel duidelijk merken dat die hele mistige wereld aan Christus ondergeschikt is. Dat laatste heeft alle nadruk, dat vooral moeten gelovige christenen helder voor ogen hebben. Ze moeten zich niet bang laten maken door spookverhalen over een wereld waarvan wij als het erop aankomt, maar zo weinig weten, maar ze mogen zich geborgen weten bij Jezus Christus. Hij en alleen Hij heeft alle macht in hemel en op aarde".

 

En ook al zullen er mooie dingen te beleven zijn bij een conferentie als Opwekking, het kan toch niet zo zijn dat dit soort conferenties in onze kerken zonder commentaar aangeprezen worden bij voornamelijk de jeugd?  We kunnen toch niet zwijgen als mensen op verschillende manieren misleid worden en op een drijverige manier weggetrokken worden bij de nuchtere taal van de Bijbel?