Ethiek

Uit de kerken

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Opnieuw breuk met NGK

 

Redactie een in waarheid

20-06-24

 

Opnieuw heeft een kerkverband gebroken met de NGK en wel met de ERKWB in Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland. ERKWB staat voor Evangelisch Reformierte Kirche Westminster Bekenntnisses, in het Nederlands: Evangelisch Gereformeerde Kerk met de Westminster Confessies als belijdenis.

 

De ERKWB is een heel klein kerkverband van zeven gemeenten in het Alpengebied. Het telt ongeveer 200 leden. Bijzonder is dat twee Nederlandse predikanten van de NGK deze gemeenten leiden:  ds. P. Drost (Gratz) en ds. J.B. Wilmink (Neuhofen). De ERKWB wordt mede gesteund door de Stichting Steun Reformatie Oostenrijk (SSRO), oorspronkelijk door de vrijgemaakt gereformeerden opgericht maar nu een interkerkelijke organisatie georiënteerd op de zgn. 'gereformeerde gezindte'.

 

Op synode van de ERKWB op 19 april jl. motiveerden ze hun beslissing om de zusterkerkrelatie met NGK te verbreken zo:

 

'Door hun beslissing alle ambten, in het bijzonder voor predikanten en ouderlingen open te stellen voor vrouwen gaan zij in tegen de Heilige Schrift die tot deze ambten alleen gekwalificeerde mannen toelaat. (De commissie die door onze Synode in april 2023 werd ingesteld heeft dit in een uitvoerige reactie op de argumenten van de GKV aangetoond.)
In een schrijven hebben we al na onze Synode van mei 2018 de GKv indringend gevraagd, ja vermaand, terug te komen op hun besluit. Zij hebben aan dit vermaan definitief geen gehoor gegeven.'

 

Naast vrouw-in-ambt speelt ook de visie in de NGK op homoseksuele relaties een rol.

Met het verbreken van deze relatie heeft de NGK geen zusterkerk meer in Europa…

 

Voor zover wij weten zijn er in DGK en GKN nog geen officiële contacten met het ERKWB verband. Wellicht is het goed dat te overwegen op de komende synode.