Ethiek

Rond de Schrift

Signalen

Vier berichten

28-02-19 Informatieavond Mariënberg
Spreker: Ds. E. Heres
'De kerk van Christus is katholiek'
20.00 uur Sionskerk, Mariënberg
Click op Folders.. hierboven of ga naar de rubriek Agenda voor posters/flyers/folders.


Bijbellezingen 2 Korinthiërs
door dr. E.T. van Spanje

- 4 maart
- 18 maart
Zie rubriek Agenda voor meer details.


29-03-19 Informatieavond Zuidhorn
Spreker: J.J. van der Tol, GKv Blije-Holwerd
Kerkgebouw: De Rank, Westergast 8, Zuidhorn
20.00 uur
Organisatie GKN Studiegroep Midden-Nederland


Andere Informatieavonden en lezingen:

22 februari  Apeldoorn,ds. J.R. Visser
22 maart Lelystad, ds. J.R. Visser
28 maart Den Bosch, dr. P. Boonstra
5 april Ede, dr. A. Bas
12 april Rijnsburg, ds. J. Wesseling
3 mei Apeldoorn, dr. B. van Egmond

Studiegroep Midden-Nederland


 

 

 Aanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Nationale Synode

 

Ds. K. Folkersma

26-11-16

 

De Nationale Synode (ND 7 november) streeft naar een verbond van protestantse geloofsgemeenschappen. De Kamper hoogleraar Barend Kamphuis zei daar afgelopen zaterdag:

 

‘Gereformeerden hebben pinkstermensen nodig en omgekeerd. Vrijzinnigen hebben orthodoxen nodig en omgekeerd.’

 

Hoe is dit te rijmen met wat de Schrift zegt over valse profetie en dwaalleer? Ook gereformeerde ambtsdragers doen mee in de Nationale Synode. Hoe kunnen zij dit rijmen met hun ondertekening van het gereformeerde ondertekeningsformulier? Daarmee verklaarden zij immers met een oprecht en goed geweten van harte in te stemmen met alle artikelen en stukken van de leer van de Drie Formulieren van Eenheid. Zij beloofden deze leer ijverig te zullen leren en zich daarvoor in te zetten. Zij verklaarden dat zij niet alleen alle dwalingen verwerpen die in strijd zijn met deze leer, maar dat zij ook bereid zijn die te weerleggen en te bestrijden en al het mogelijke te doen die uit de kerken te weren. Zoals de nationale synode van 1618-’19 deed.
Laat uw ‘ja’ ja zijn.