Nieuwe artikelen
Signalen

  Aanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:Bevestiging en intrede P. Heres

 

D.J. Bolt

19-06-21

 

Afgelopen zaterdagmiddag 19 juni werd kandidaat P. Heres bevestigd in ambt van Dienaar des Woords. Daarmee verbond hij zich als predikant aan De Gereformeerde Kerken (hersteld) te Zwolle e.o.

 

Br. Heres (1996) heeft drie jaar gestudeerd aan het Hersteld Hervormde Seminarie, ondergebracht in de Vrije Universiteit te Amsterdam. Het laatste jaar daarvan werd hij ondersteund vanuit de eigen opleiding van DGK.
Na het verkrijgen van de bachelor graad studeerde hij nog drie jaren aan de DGK-opleiding met als hoofddocent ds. S. de Marie.
 

Heres studeerde af met een scriptie getiteld:
 

Het lied van Mozes, de dienstknecht van God - Een Bijbels-theologisch onderzoek van Deuteronomium 32:1-43 in zijn context, met de doorwerking v...

Lees verder....