Ethiek

In de pers

Signalen

geen berichten 

 Aanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:Onderweg – waarheen

 

D.J. Bolt

15-06-19

 

Opnieuw willen we in deze serie over dr. Douma's autobiografie opvallende zaken naar voren halen. We hebben in dit kader ook het een en ander uit ons archief opgedoken. Het was moeilijk om daar niet helemaal in te verdrinken omdat het (in elk geval voor ons) uitermate boeiende stof opleverde over de lange strijd die er in de GKv is geweest over doorgaande reformatie, interkerkelijke samenwerking en de visie op de kerk. Tal van zaken herleefden. Waar zinvol willen we daarvan het een en...

Klik hier om naar de volledige item te gaanSignalen 87

 

R. Sollie-Sleijster

15-06-19

 

“Kind aan avondmaal in fusiekerk NGK/GKV”

RD 13-6-2019

 

De opstellers van de nieuwe kerkorde voor de GKv en NGK volgen wat er gebeurt in de kerken, hoe het kan en niet hoe het moet, zo stellen ds. Kornelis Harmannij (GKv) en Jan van Dijk (NGK).

Beide werkgroepleden (werkgroep toekomstige kerkorde van de in 2023 fuserende GKv en NGK) geven in een interview met het ND aan dat de...

Klik hier om naar de volledige item te gaanOnderweg – opgevallen

 

D.J. Bolt

01-06-19

 

We doen het niet vaak, een boek van ruim 450 pagina's achter elkaar uitlezen. Dat hebben we wel met Onderweg van dr. Douma gedaan. We kenden hem uiteraard in het kerkelijk leven dat tientallen jaren parallel liep. We hebben hem voor het eerst ontmoet op een COGG bijeenkomst in Putten, ongeveer vijftig jaar geleden, waar hij o.a. sprak over de Gereformeerde Bond die 'de sleutel' zou hebben voor kerkelijke eenheid (226), en de strijd tussen binnen- en buitenverbanders. We ontmoetten hem soms...

Klik hier om naar de volledige item te gaanSignalen 86

 

R. Sollie-Sleijster

01-06-19

 

‘Gewone’ catechismus wil kern geloof in 100 vragen en antwoorden belichten

RD 16-5-2019

 

Drie theologen hebben zich ingespannen een nieuwe ‘gewone’ catechismus samen te stellen. De drie, dr. Arnold Huijgen (TU Apeldoorn), dr. Theo Pleizier (PTHU Groningen) en dr. Dolf te Velde (TU Kampen) ‘wilden terug naar het oeridee van catechese in gereformeerde zin, namelijk een eenvoudige...

Klik hier om naar de volledige item te gaanInformatieavond ZwolleKlik hier om naar de volledige item te gaan


archief