Ethiek

In de pers

Signalen

‘Geloof is de sleutel tot kennis’

Tweedaags Logos congres 20 april om 10:00 - 21 april om 17:00
Click
hier voor aanmelding of ga naar www.logos.nl/evenement/tweedaags-logoscongres
-----------------------------------------------------

Het gezag van de Bijbel en de synodebesluiten over m/v en ambt

Spreker: Ds. Bart van Egmond (GKvCapelle a/d IJssel Noord)

Laan van Emiclaer 101, Amersfoort.
Donderdag 19 april om 20:00Aanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:Signalen 65

 

R. Sollie-Sleijster

14-04-2018

 

CGK-classis Leeuwarden: Afvaardiging samenwerkingsgemeenten niet werkbaar

Kerkblad van het Noorden (CGK) via RD 5/4/2018

 

De GS van de CGK besloot in 2016 dat ambtsdragers van samenwerkingsgemeenten die geen lid zijn van de CGK wel naar de classis mogen worden gezonden, maar dat zij daar slechts een adviserende stem hebben en geen classicale taken mogen vervullen of naar een particuliere synode (PS) mogen...

Klik hier om naar de volledige item te gaanSignalen 64

 

R. Sollie-Sleijster

31-03-18

 

‘Weet je dat je een prinsje bent?’

De Nieuwe Koers – januari 2018 - Via Nader Bekeken – maart 2018:

Wees geen curlingouders! Persrevue door ds. Perry L. Storm

 

Ouders zijn geneigd (net zoals bij curling de baan met bezems wordt geëffend) het levenspad van hun kind vrij te houden van tegenslag. De kinderen en jongvolwassenen worden gepamperd,...

Klik hier om naar de volledige item te gaanSignalen 63

 

R. Sollie-Sleijster

17-03-18

 

‘Vraag door op religie in de jeugdpsychiatrie’

ND 5/3/2018

 

Wanneer ouders op godsdienstig gebied verschillend in het leven staan, kunnen jongeren gedragsproblemen ontwikkelen. Dit stelt kinder- en jeugdpsychiater Willeke van der Jagt-Jelsma op basis van een onderzoek, waarop zij op 6 maart promoveert aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hoewel uit ruim 70% van de studies wereldwijd blijkt dat...

Klik hier om naar de volledige item te gaanDietrich Bonhoeffer

 

F. Hoogland

03-03-18

 

In De Saambinder (kerkblad van de Gereformeerde Gemeenten) van 7 december jl. werd de onlangs verschenen nieuwe biografie over de predikant en verzetsheld Dietrich Bonhoeffer besproken door ds. G. Clements te Gouda. Het betreft een vertaling van de oorspronkelijke Duitse versie van Ferdinand Schlingensiepen (2005). De Nederlandse vertaling is verzorgd door de hoogleraren dr. G. Dekker (onlangs overleden) en dr. G.C. den Hertog.

Deze onthullende boekbespreking verdient aandacht.
Klik hier om naar de volledige item te gaanSignalen 62

 

R. Sollie-Sleijster

03-03-18

 

Afscheid van de GKv

24/2/2018

 

Gerrit Veldman (historicus) schrijft in zijn laatste blog over de overwegingen die tot zijn recente afscheid van de GKv hebben geleid. Deze toch wel moeilijke stap, afscheid nemen van de kerk, de kerk, die ‘niet zomaar een groep mensen is, maar Christus’ lichaam’, was voor hem en zijn vrouw onvermijdelijk...

Klik hier om naar de volledige item te gaanarchief