Ethiek

In de pers

Signalen


Meditatie
Elke woensdagavond van 19.00 tot 19.20 uur.
Ds. M.A. Sneep en ds. H.G. Gunnink

https://kerkdienstgemist.nl/stations/788-Gereformeerde-Kerk-Groningen

Schriftoverdenking
Elke woensdagavond van 20.30 tot 20.50 uur.
Ds. C. Koster

https://dgk-lansingerland.nl/nieuws/live-kijken Aanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:Waakt en bidt

 

F. Hoogland
28-11-20

 

Onder dit opschrift troffen we in de Saambinder, kerkelijk weekblad van de Gereformeerde Gemeenten een artikel aan van de ons inmiddels bekende auteur dr. C.S.L. Janse, over het recente verbod van de bisschoppen aan de Radboud Universiteit te Nijmegen om zich nog 'katholiek' te mogen noemen. Het lijkt ook voor ons interessant om hiervan kennis te nemen. Het stond in het 6e nummer van de 99e jaargang, gedateerd 5 november...

Klik hier om naar de volledige item te gaanSignalen 114

 

R. Sollie-Sleijster

28-11-20

 

Struikelblokken in eerste lhbtiq-strategie EU

RD 13-11-2020

 

De Eurocommissarissen van Waarden en Gelijkheid, resp. Vera Jourova en Helena Dalli, zien een verontrustende trend van toenemende discriminatie van lhbtiq’ers en aanvallen op hun evenementen in delen van de Europese Unie. Dat is voor de Commissie reden met een strategie te komen om deze nieuwe ontwikkelingen de kop in te drukken.

Zo...

Klik hier om naar de volledige item te gaanSignalen 113

 

R. Sollie-Sleijster

14-11-20

 

De koers van Schoep – ’n Nieuwe koers van de Nederlandse zusterkerken?

Kompas – oktober 2020

 

Tijdens de buitenlandweek van de GKv werd ds. Ferdinand Bijzet (emeritus-predikant van de Vrije Gereformeerde Kerk in Kaapstad) door een afgevaardigde van de Presbyterian Church of Brazil gewezen op de koersverlegging naar de Wereldraad van Kerken (WRK). DKE en CCS (Deputaten Kerkelijke Eenheid van...

Klik hier om naar de volledige item te gaanSignalen 112

 

R. Sollie-Sleijster

31-10-20

 

Vaticaan: euthanasie is misdaad tegen het leven

ND 23-9-2020

 

Euthanasie en hulp bij zelfdoding zijn een teken van de opkomende ‘wegwerpcultuur’.  Katholieken die bewust voor euthanasie kiezen, kunnen op hun sterfbed niet de sacramenten ontvangen. Met deze woorden veroordeelt het Vaticaan actieve euthanasie, maar ook het onnodig verlengen van lijden door medisch ingrijpen. Het document (20...

Klik hier om naar de volledige item te gaanSignalen 111

 

R. Sollie-Sleijster

17-10-20

 

Geen aanscherping coronawet voor kerken

RD 13-10-2020

 

De nieuwe coronawet bevat een bepaling die kerken uitzondert van de bevoegdheid van de minister om ‘besloten plaatsen’ een maximumgroepsgrootte op te leggen.

Deze wet zal daarom geen bepaling bevatten die de kerken bindt aan een maximum aantal van dertig kerkgangers. Een voorstel hiertoe is door de Tweede Kamer...

Klik hier om naar de volledige item te gaanarchief