Ethiek

Kerkverband

Signalen

Vier berichten

26-09-18 Lezing Amersfoort
Spreker: Dr. B. van Egmond
'De betekenis van onze geloofsbelijdenissen'
De Lichtkring, Laan naar Emiclaer 1, Amersfoort.
20.00 uur, kerk open 19.30 uur.
Organisatie Comité Samen gereformeerd

 

20-10-18 Logos Conferentie 9 te Opheusden
Accent: Natuurwetenschappen.

 

02-11-18 Informatieavond Rijnsburg
Spreker: dr. P. Boonstra, GKv Bussum-Huizen
Kerkgebouw: Katwijkerweg 1B Rijnsburg
20.00 uur, kerk open om 19.30 uur.
Organisatie Studiegroep Midden-Nederland

23/24-11-18 Logos Tweedaags congres
'Geloof is de sleutel tot kennis'.
Verder info:
www.oorsprong.info


 


 Aanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Persverslag besprekingen DGK en GKN

 

Redactie een in waarheid

02-12-17

 

We ontvingen het volgende persverslag m.b.t. de samensprekingen die er regelmatig worden gehouden tussen De Gereformeerde Kerken (DGK) en de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN).
We geven het bericht graag door.

 


 

Persverslag

 

Vanuit de besprekingen tussen afgevaardigden van DGK en GKN geven wij als gezamenlijke deputaten u een persbericht over de ontmoetingen die er intussen zijn geweest.

 

In een drietal bijeenkomsten is gesproken over het Schriftgezag en het fundament van de kerk. Daarbij is ook gesproken over de positie van en binding aan de kerkorde. Ook is gesproken over Genesis 1-3 en het omgaan met Schriftkritische opvattingen over dit Bijbelgedeelte. Uit de besprekingen bleek een grote mate van overeenstemming.

 

Over en weer is benoemd dat er blijdschap is dat beide kerken uitspreken te willen staan op hetzelfde fundament. Er is wederzijds dankbaarheid uitgesproken dat er, in een tijd waarin de Schrift wordt aangevallen, kerken zijn die opkomen voor het Woord van God.

 

In de gesprekken tussen DGK en GKN gaan de broeders op broederlijke wijze met elkaar om. Waarbij de broeders de ruimte hebben om de inhoud van de gespreksonderwerpen vrijuit te bespreken. In het hierna volgende gesprek op D.V. 4 december a.s. zal het onderwerp “de katholiciteit van de kerk” op de agenda staan.

 

U wordt allen gevraagd voor de gesprekken tussen GKN en DGK te bidden.