Ethiek

In de pers

Signalen

 

Congres Opheusden 17 maart 2018

Is Gods openbaring ook een kennisbron? Is de evolutietheorie een toetsbare, wetenschappelijke theorie? Is het klimaat echt aan verandering onderhevig en is de mens daar de oorzaak van? Hoe kunnen wij zo goed mogelijk met onze planeet omgaan? Wat is de verhouding tussen geloof en wetenschap, kan dat samengaan? Hoe is het Harz-gebied in Duitsland ontstaan?

Zomaar wat vragen waar het over 20 dagen over gaat in Opheusden. Op 17 maart 2018 D.V. zal het achtste Opheusdense congres plaatsvinden. Er zijn nog maar 15 plaatsen beschikbaar. Wees er dus snel bij en bemachtig een plaatsje voor het Opheusdense congres. Dit zal dus ook de laatste nieuwsbrief zijn voor het congres van 17 maart. Bekijk hieronder het programma dat wij in een vorige nieuwsbrief ook al gaven:

In het morgendeel spreekt dr. G.A. van den Brink over de vraag of openbaring (zoals de Bijbel) ook mee mag tellen als kennisbron. Daarnaast spreekt R.N. Jorritsma (M.Sc.) over de evolutietheorie en wetenschapsfilosofie. Na deze twee sprekers zal er een vragenronde zijn. Daarna hopen wij pauze te houden waarbij een eenvoudig lunchpakketje wordt aangeboden. Na de pauze gaan wij verder met prof. dr. W. de Vries en dr. R. Jacobs beiden houden een lezing rond klimaatsverandering en duurzaamheid. Net als het vorige blok wordt ook dit blok afgesloten met een vragenronde. Na een korte middagpauze luisteren we naar dr. P. de Jong die spreekt over de verhouding tussen Bijbel en wetenschap en drs. J.E. Hoogerduijn die een creationistische verklaring geeft van het ontstaan van het Harz-gebergte in Duitsland. Ook dit blok zal worden afgesloten met een vragenronde. Wij zien uit naar dit congres en hopen op uw komst. Zoals hierboven al gezegd: wees er snel bij voordat alle plaatsen bezet zijn. Aanmelden voor dit congres kan hier, het programma is hier te vinden.

Graag wijzen wij nog op onze hoofdsponsor, Logos Instituut. Omdat dit congres uit haar jasje is gegroeid organiseren zij een ander, groter congres, in Hardinxveld-Giessendam op 20 en 21 april. Hier zijn diverse prominente sprekers uitgenodigd, zoals prof. Zuiddam, dr. Surtees, dr. Lalleman en dr. Degens. Meer informatie over dat congres is hier te vinden. Op dezelfde pagina kunt u uzelf ook aanmelden. Mocht u verhinderd zijn voor het Opheusdense congres en ook niet naar Hardinxveld-Giessendam kunnen komen dan kunt u altijd nog de website van dit instituut raadplegen, met meer dan 1000 artikelen over geloof en wetenschap. Een greep van 5 uit de onderwerpen die  op deze website voorbij kwamen de afgelopen weken: (1) Een serie over Intelligent Design (deel 1 en deel 2), (2) een artikel over het ontstaan van de vogelveer en vogelvlucht, (3) een artikel over het ontstaan van geodes, prachtige kristallen, (4) een artikel over Chariklo, een object in de ruimte dat voor raadsels zorgt, en (5) een schepping-, zondeval- en zondvloedverhaal van een Noord-Amerikaanse indianenstam.  Zo is er genoeg te lezen. Kijk gerust verder.

 
Aanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

'Prettig gereformeerd'

 

F. Hoogland

03-02-18

 

In het Reformatorisch Dagblad van 26 januari jl. staat, onder bovengenoemd opschrift,  met als ondertitel “Burger van twee werelden” een onthutsend interview met een zekere Jaap Smit.

Hij had een veelzijdige carrière; studeerde o.a. theologie in Leiden en Utrecht, werkte negen jaar als predikant en vier jaar als legerpredikant, werd directeur van Slachtofferhulp Nederland en is thans Commissaris van de Koning in Zuid-Holland.

Over zijn gereformeerde opvoeding vertelt hij het volgende.

 

Prettig synodaal gereformeerd opgevoed, zeg ik zelf altijd. Het was geen godsdienst van ge- en verboden. Natuurlijk waren er discussies thuis. Maar de godsdienstige sfeer was bij ons thuis niet beknellend. Van die ontspannen sfeer heb ik natuurlijk veel meegekregen. Noem me bepaald geen orthodoxe dominee of zo. Het best kun je me situeren in de midden-orthodoxie of de vrijzinnigheid in de Protestantse Kerk.

 

Op de vraag van de interviewer Wie is God voor Jaap Smit?, antwoordt hij:

 

Begrijp me goed, ik ben niet zo’n vrome man. Ik ga niet iedere week naar de kerk. En ik heb ook een tijd gekend van crisis en vragen. Zo van: moet ik dat hele geloof niet definitief achter me laten? Ik was alles kwijt, als ik eerlijk ben. Ik sprak daarover met een hoogleraar. Die raadde me aan alle vragen te stellen die bij me bovenkwamen en te proberen daar op een nieuwe en eigen manier antwoorden op te formuleren. Dat heb ik gedaan. Ik heb antwoorden gezocht en  kwam tot de conclusie dat het christendom voor mij een van de beste  levensfilosofieën is. De taal van de Bijbel is mijn religieuze taal. En daarvan spreek ik als protestant een dialect en mijn subdialect is dat van de midden-orthodoxie.

 

En God? Die is voor mij het Adres waar ik dingen neer kan leggen waar ik mee zit. Ik zie Hem niet als de straffende, boze God. Dat godsbeeld willen mensen die religie achter de voordeur willen wegstoppen natuurlijk ook uitbannen. Maar niet zelden wordt de boze maar niet straffende God dan ingeruild voor de boze publieke opinie. Daar zijn we dan zo bang voor dat die publieke opinie ons handelen bepaalt. Wat ben je dan opgeschoten?

 

Tenslotte vertelt hij nog dat hij niet weet wat er is na dit leven:

 

We zullen het zien. Maar wel ben ik ervan overtuigd dat we religie een plaats moeten geven in ons doen en laten. Omdat ieder mens ten diepste een religieus wezen is dat zich afvraagt waar hij vandaan komt en waar hij naartoe gaat.