Ethiek

Sacramenten

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:Dooperkenning

 

A. Velthuis

05-05-12

 

Onlangs publiceerde het Nederlands Dagblad over de verklaring van de Raad van Kerken. Deze oecumenische raad stelde vorig jaar een verklaring op welke door kerken ondertekend kan worden om elkaars doop nu officieel te erkennen. De Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), waarvan vertegenwoordigers hebben meegepraat, tekenen de verklaring nog niet. ‘Zij willen vanuit bestuurlijke overwegingen niet vooruitlopen op hun verhouding tot de Raad’. Zo berichtte het Nederlands Dagblad van 18 april...

Klik hier om naar de volledige item te gaanNaar de ene tafel van het verbond?!

 

M. Vermeer

07-04-12

 

Het behoeft voor de lezers van een in Waarheid geen betoog, dat binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) de afgelopen jaren veel is veranderd. De onschriftuurlijke synodebesluiten, ernstige zonden in leer en leven van broeders en zusters - het zorgt voor gevoelens van verwarring, verdriet,  onmacht, zelfs eenzaamheid bij kerkleden die niets dan gereformeerd willen zijn. Sommigen gaan naar de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN) of De Gereformeerde Kerken (DGK), anderen zien een meer...

Klik hier om naar de volledige item te gaanDe opvoeding van Simson. Over verbond en doop in deze tijd (3)

S.T. Bolt

11-02-12

 

Vandaag de dag zijn er vragen over het verbond. Die vragen komen vooral tot uitdrukking in het feit dat er ouders zijn die hun kinderen niet meer laten dopen. In de vorige bijdrage ging het over de besnijdenis en de relatie tussen de besnijdenis en het Nieuwe Testament. In deze bijdrage gaat het over de vraag naar de relatie tussen de besnijdenis en de doop. En de centrale vraag is of in het Nieuwe Testament de doop een keuze is. Is de doop een keuze van het kind? Later als het groot is?

Teken
In de...

Klik hier om naar de volledige item te gaanDe opvoeding van Simson. Over verbond en doop in deze tijd(2)

S.T. Bolt
14-05-11

Vandaag de dag leven er in de kerken vragen met betrekking tot het verbond. Deze vragen komen tot uitdrukking in het feit dat er ouders zijn die hun kinderen niet meer laten dopen. De doop is een keuze die het kind later zelf moet maken. In het vorige artikel ging het over de besnijdenis en hoe in het Oude Testament de keuze van God voorop gaat. Dit werd gedaan in het kader van de opvoeding van Simson. In deze bijdrage gaat het opnieuw over Simson en de besnijdenis maar nu in relatie tot het Nieuwe Testament.

Het teken
Klik hier om naar de volledige item te gaanDe opvoeding van Simson - Over verbond en doop in deze tijd

S.T. Bolt
02-04-11

Een tijdje geleden stonden er in het Nederlands Dagblad artikelen over ouders die na ernstige overweging besloten hadden hun kinderen niet meer te laten dopen. De teneur was dat moderne ouders een eigen keuze hebben in de vormgeving van hun geloof. Kinderen kunnen dan later zelf kiezen. Verder werd duidelijk gemaakt dat niet alles bij het oude kan blijven en dat vanaf de kansel deze keuzevrijheid ondersteund dient te worden. In een overweging over deze dingen moest ik denken aan de opvoeding van Simson. Daarom een bijdrage over de ‘ouders...

Klik hier om naar de volledige item te gaanarchief