Ethiek

Synodeverslagen

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:Generale Synode Dalfsen 2024 - Openingswoord

F.W. Velthuis

 

Zaterdag 13 januari 2024 te Dalfsen

 

Zingen: 33: 1, 2

Schriftlezing: 1 Koningen 6: 1-14

 

Weleerwaarde en eerwaarde broeders afgevaardigden, broeders en zusters,

 

De generale synode van Lutten heeft DGK als roepende kerk aangewezen voor de volgende generale synode. Aan mij de eer, als preses van de kerkenraad, deze te openen.

 

Wij hebben zojuist een bijzonder en heel indrukwekkend Bijbelgedeelte gelezen: de tempelbouw van de wijze...

Klik hier om naar de volledige item te gaanGenerale Synode Dalfsen 2024 – Impressie 2

 

D.J. Bolt

27-01-24

 

Preses ds C. Koster opent de vergadering. Hij leest Joh. 1:19-28 en spreekt naar aanleiding daarvan een kort openingswoord.

Ds. Koster benadrukt dat het om Christus gaat, onze Koning die van boven komt. Hij is mens én werkelijk God. Wij zijn maar kleine mensen die van onszelf dwalen in duisternis. Zonder Gods hulp kunnen wij Hem niet vinden. Maar Gods genade en liefde zijn zo groot dat Hij ons zondaren bij Jezus Christus wil brengen zodat wij in Zijn licht wandelen. Zo kunnen we ook een stem,...

Klik hier om naar de volledige item te gaanGenerale Synode Dalfsen 2024 – Impressie 1

 

D.J. Bolt

27-01-24

 

Op zaterdag 13 januari 2024 vindt de opening en constituering van de Generale Synode Dalfsen 2024 plaats. De vergadering wordt geopend door br. F.W. Velthuis van samenroepende De Gereformeerde Kerk (hersteld) te Dalfsen

 

Onderzoek credentiebrieven en presentie

 

Classis Noord-Oost

 

J. Bouwhuis

H. Folkers

G. A.E. Rodenboog

J.A. Sikkens

Ds. M.A....

Klik hier om naar de volledige item te gaanGenerale Synode Dalfsen 2024 – Persbericht

Persbericht 

 

De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland (hersteld) (DGK) heeft in haar vergadering op zaterdag 20 januari 2024 te Dalfsen, in lijn met het besluit van GS Lutten 2022 en volgend op het besluit van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) op 1 december 2023, besloten de Gereformeerde Kerken Nederland te erkennen als ware kerken van Christus die...

Klik hier om naar de volledige item te gaanGenerale Synode Kampen 2023 – Impressie 4

 

D.J. Bolt

13-01-24

 

De generale synode Kampen vergaderde op 16 december 2023. Het belangrijkste onderwerp op deze zitting was de opleiding tot de 'Dienst des Woords', de opleiding en vorming tot predikant waarin de Academie voor Gereformeerde Theologie een centrale functie en taak heeft. Daarnaast werden ook nog enkele andere zaken besproken en afgehandeld.
We geven er weer indrukken van.

 

Academie voor Gereformeerde Theologie...

Klik hier om naar de volledige item te gaanarchief