Ethiek

Synodeverslagen

SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:Generale Synode DGK Lutten – Nieuws 4

 

D.J. Bolt

04-06-22

 

De Generale Synode van Lutten werd op 21 mei 2022 te Dalfsen gesloten. Op de laatste middagsessie hield preses ds. E. Heres onderstaande toespraak tot de synode en belangstellenden op de publieke tribune.
We laten zijn toespraak hier in extenso volgen.

 


 

Toespraak ds. E. Heres op de slotzitting van GS Lutten

 

Broeders afgevaardigden, broeders en...

Klik hier om naar de volledige item te gaanGenerale Synode DGK Lutten – Nieuws 3

 

D.J. Bolt

04-06-22

 

De Generale Synode Lutten is gesloten! De meeste vergadering die werd geopend op 25 september 2021 ondervond veel vertraging door de coronapandemie. Maar zaterdag 21 mei jl. konden de werkzaamheden worden afgerond met toespraken van ds. E. Heres en ds. M.A. Sneep.

Een van de belangrijke zaken die op deze synode werd behandeld betrof eenwording met de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN). De synode stuurde onderstaande brief aan deze kerken.

 Klik hier om naar de volledige item te gaanGenerale Synode DGK Lutten - Notulen 070522

 

Ds C. Koster, synodescriba 1

21-05-22

 

HOOFDSTUK 2 – Kerkregering

 

ARTIKEL DEPUTATEN ZSM

 

Verslag van de zitting op zaterdag 7 mei 2022.

 

Deputaten geven aan dat er misschien wel gebruik gemaakt kan worden van de klachtencommissie van het Landelijk Meldpunt Seksueel Misbruik Reformatorische kerken (LMSMRK), maar daar is nog niet met zekerheid iets over te zeggen op dit moment. De...

Klik hier om naar de volledige item te gaanGenerale Synode DGK Lutten - Impressie 3.1

 

D.J. Bolt

09-04-21

 

Op zaterdag 30 oktober 2021 kwam de generale synode Lutten voor de derde keer plenair bijeen. Het hoofdonderwerp was het werk van deputaten Betrekkingen Buitenlandse Kerken (BBK), en daarvan de relatie met zusterkerk Liberated Reformed Church of Abbotsford. Met een stemming over een drietal commissievoorstellen werd deze zaak in de synodevergadering van 5 maart 2022 afgerond.   

In dit artikel geven we samenvattend een impressie van de zitting van 30 oktober.
 


Klik hier om naar de volledige item te gaan


Generale Synode DGK Lutten - Impressie 4

 

D.J. Bolt

09-0426-22

 

Nadat de beperkende coronamaatregelen vrijwel allemaal waren opgeheven kwam de generale synode op 5 maart 2022 in vierde zitting weer bijeen.
We geven indrukken van het gebeuren op deze zittingsdag.

 


 

Opening

 

Preses ds. E. Heres opent de vergadering leest Ps 93 en laat dit lied zingen.

Naar...

Klik hier om naar de volledige item te gaanarchief