Ethiek

Uit het verleden

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:Een terrorist

 

D.J. Bolt

04-05-24

 

Hoewel midden in de Tweede Wereldoorlog geboren kan ik me er niets van herinneren. Maar mijn ouders vertelden ons wel over die bange tijd die ze hadden beleefd op het Groningse platteland in het deel dat Westerkwartier heet. In de verhalen die we hoorden kwam regelmatig een naam voor die hen zoveel angst had ingeboezemd en ons tot op vandaag met afschuw vervult: Pier Nobach.
 

Wie was deze Nobach (1882-1965) en wat heeft hij misdaan? In het Friesch Dagblad van 26...

Klik hier om naar de volledige item te gaanBevrijding en vrede

 

D.J. Bolt

04-05-24

 

Toen de NOS nieuwswekker mij op 27 april jl. om zeven uur wakker maakte betrof het eerste item onze koning. Natuurlijk, hij was immers jarig! Hartelijke felicitaties voor hem al op die vroege ochtend. En ongetwijfeld was hij ook al wakker want de reis naar Emmen waar het verjaardagsfeest voor een groot deel van de dag door de koninklijke familie zou worden gevierd, is ver van het paleis gelegen. 

Felicitaties?

Welnee, hopelijk heeft de koning z'n radio die morgen níet aangezet. Want het...

Klik hier om naar de volledige item te gaan31 Oktober 1517

 

D.J. Bolt

31-10-20

 

Het is vandaag Hervormingsdag. We gedenken hoe ruim 500 jaar Maarten Luther geleden zijn 95 stellingen aan de slotkapel te Wittenberg sloeg en daarmee een markante daad stelde die de Grote Hervorming inluidde. Tot op vandaag stemt het tot grote dankbaarheid dat de Heere door deze monnik zijn vervallen kerk bewaarde, reformeerde en tot nieuw leven bracht. Alle reden dus om er aandacht aan te schenken....

Klik hier om naar de volledige item te gaanIn het concentratiekamp

 

D.J. Bolt

13-06-20

 

Enige tijd geleden publiceerden we een samenvatting van het boek In het concentratiekamp, click hier. Ds. J. van Raalte (1894-1982) schreef het nadat hij vijf jaar in Duitse concentratiekampen gevangen had gezeten.

 

Van Raaltes oorspronkelijke boek (1945) is nu opnieuw uitgegeven in de serie cahiers van uitgeverij Woord en Wereld, cahier nr. 124. Editor dr. Harm Veldman heeft het...

Klik hier om naar de volledige item te gaanWij en onze vaderen

 

F. Hoogland

30-05-20

 

Onder dit kopje verscheen in De Saambinder, kerkelijk weekblad van de Gereformeerde Gemeenten van 21 mei jl. een artikel van dr. C.S.L. Janse, vm. hoofdredacteur van het RD over de opmerking die onze koning tijdens zijn herdenkingstoespraak op 4 mei jl. op de Dam in Amsterdam maakte over de relatief geringe aandacht die zijn overgrootmoeder koningin Wilhelmina in haar radiotoespraken vanuit Engeland tijdens de oorlogsjaren placht te besteden aan de Jodenvervolging. Het leek ons interessant om dit door te...

Klik hier om naar de volledige item te gaanarchief