Ethiek

Liturgie en eredienst

Nieuwe artikelen
Signalen

CERE - Charitas Evangéliumi Református Egyház

Giften voor noodhulp Oekraine kunnen worden overgemaakt op:

NL88RBRB0827785585  Diaconie De Gereformeerde Kerk Opeinde eo.
Vergeet niet te vermelden Oekraine.

 Aanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:Wat is aansprekende prediking?

 

Ds. L. Heres

28-01-23

 

Prediking is aansprekend of het is geen prediking. Met deze stelling geef ik maar meteen aan het begin van mijn lezing het belang van het onderwerp weer. Preken die niet aansprekend zijn, zijn op den duur zelfs dodelijk.

Misschien klinkt het u wat heftig in de oren als ik het zo zeg, maar bedenk dan dat de gemeente leeft van de verkondiging van het evangelie. De Heere Jezus heeft de...

Klik hier om naar de volledige item te gaanDe kerk is méér dan essentieel

 

A. Velthuis

18-12-21

 

In de persconferentie van vrijdag 26 november jl. heeft premier Rutte de kerken opgeroepen om na vijf uur geen erediensten te houden. Vastgesteld kan worden dat de meeste kerken - op een enkel behoudend kerkgenootschap na - hier loyaal gehoor aan geven door diensten te vervroegen, avonddiensten te schrappen of weer ‘online’ te gaan. Ik onderschrijf dat de kerken verantwoordelijkheid moeten nemen in de maatschappij. Solidariteit hoort hierbij óók afgewogen te worden. Solidair zijn is...

Klik hier om naar de volledige item te gaanCovid en preken

 

Redactie een in waarheid

27-06-20

 

Het rondwarende coronavirus heeft immense impact. Op allerlei gebieden. Vaak negatieve maar het heeft soms ook onverwacht positieve gevolgen. Van de laatste troffen we er een aan op de website YINKAHDINAY van dr. Wes Bredenhof. Hij schrijft over de manier van preken. Natuurlijk laat de wereldwijde catastrofe ook het preekwerk niet onberoerd. Maar dat het daarbij niet alleen hoeft te gaan om de inhoud, leren we uit zijn onderstaande ontboezeming.
Wellicht ook...

Klik hier om naar de volledige item te gaanHet Woord gaat voort!

 

Redactie een in waarheid

21-03-20

 

Waar gaan we naar toe?

De dagelijkse vraag 'zal het ons, mij raken? beheerst het leven. Het plaatje van de sluipende verspreiding van het virus en de exponentiële dodencurve krijgt dagelijks angstige aandacht. De jammerklachten over omvallende business zijn niet van de lucht. 

Mensen worden 'opgehokt' als de kippen ten tijde van hun virusvariant. Regeerders, in uiterste inspanning om de dood in te dammen kunnen van vermoeidheid...

Klik hier om naar de volledige item te gaanTot troost en zaligheid

 

D.J. Bolt

01-06-19

 

We kregen ter recensie het boek Tot troost en zaligheid aangeboden, een bundel preken over de leer van de Heilige Schrift zoals die is samengevat in de 52 zondagen van de Heidelbergse Catechismus.

Het boek is een initiatief van predikanten van De Gereformeerde Kerken, en onder redactie van T.L. Bruinius met medewerking van 'Opleiding tot de Dienst des Woords' van deze kerken tot stand gekomen.

De preken zijn van ds. M. Dijkstra, dr. P. van Gurp, ds. E. Heres, ds. C. Koster, ds. S. de...

Klik hier om naar de volledige item te gaanarchief