Ethiek

Ethiek

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Coronitor 18

 

D.J. Bolt

06-03-21


Belangrijke getalsmatige ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus zijn in onderstaande grafieken en tabellen, op basis van RIVM getallen en Johns Hopkins Virus Resource Center, bijgewerkt tot 02-03-21.

 

Observaties

 

Ontwikkelingen in landen

 

Wereldwijd

Als we het goed zien, lijkt er een lichte kentering in het aantal besmettingen en aantal doden wereldwijd. Dat zou goed nieuws zijn! Mogelijk zetten langzamerhand de vaccinaties zoden aan de dijk. We zijn heel benieuwd naar de volgende cijfers.

 

Landen algemeen

Een soortgelijk positieve ontwikkeling lijkt de landtabel te tonen. De stijgingspercentages zijn minder spectaculair geworden. Vrijwel over de hele linie is er een daling te zien. Dat kan toch moeilijk 'toeval' zijn, eerder verband houden met (alweer) vaccinaties.

Wel is er uitschieter: Hongarije. Is dat land met een 'inhaalslag' bezig na een wat laconiek begin?

 

Verenigde Staten

Afgelopen veertien dagen kwamen ook weer de Verenigde Staten negatief in het nieuws. Het aantal coronasterfgevallen had daar een half miljoen, 500.000, overschreden, zoals ook in de landentabel is te zien. En dat is inderdaad een mijlpaal.

 

Maar, het kan ons zijn ontgaan, is er wel vergelijkbare aandacht aan gegeven dat het aantal doden van de 27 lidstaten van de Europese Unie deze grens al (veel?) eerder heeft overschreden? Op de onze peildatum 02-03-21 was het aantal coronadoden in de EU 544.000 (afgerond)!  

Wat zegt dit ons?

Nederland

Het vaccinatieproces is in volle galop. We hebben al een over-tachtigjarige naar een vaccinatiecentrum mogen begeleiden en zijn onder indruk geraakt van de rustige en zorgvuldige organisatie!

 

De grafieken lijken met elkaar vechtende ontwikkelingen te laten zien. Enerzijds neemt het aantal besmettingen, en ook het aantal ziekenhuisopnames, weer toe. En dat is, denken wij, niet verwonderlijk omdat de scholen weer open zijn gegaan, en het ook hoe langer hoe meer moeilijk lijkt te worden voor m.n. jongeren om zich gedisciplineerd te gedragen.
Anderzijds, blijft het aantal sterfgevallen dalen. Ook daar is een voor de hand liggende conclusie mogelijk: het is een gevolg van de bescherming door de vaccinaties van ouderen (de oudsten) en m.n. die in verpleegtehuizen wonen.  

Hoe zal dit aflopen? Wat zou het goed zijn als ons volk nog even op de tanden blijft bijten zodat we niet overspoeld worden door een nieuwe (vierde?) golf, en we wellicht een blijde 'normale' zomer kunnen ingaan.

 

Ideeën

 

We willen in de coronitoren standaard aandacht gaan geven aan ideeën die moeiten in het kerkelijk leven als gevolg van de pandemie kunnen verzachten. In het artikel Gods kinderen en Covid 19 suggereerde prof. Jason Van Vliet om met elkaar creatief te zijn.

Welnu, we staan open voor allerlei ideeën. Rijp, en ook groen als ze serieus bedoeld zijn. Dus kom maar op.
We beginnen er gelijk vandaag mee.

 

Idee 01 – Samen zingen

 

We missen het samen zingen in de eredienst zo erg, als we thuis via onze eredienst meebeleven. En als organist is er 'niets aan' om solo psalmverzen te spelen, dus zonder dat er (hoorbaar) meegezongen wordt. Natuurlijk zingen we thuis de liturgie mee, maar het gezamenlijke ontbreekt.

 

Het idee is: bestaat er niet een mogelijkheid op de een of andere wijze de zang in de huizen en de muziek in de kerk gezamenlijk hoorbaar te maken voor iedereen? Nadat het idee enkele weken geleden door ons heen flitste, werden we ineens met bestaande prachtige realisatie geconfronteerd. We hoorden het in een uitzending van Studio SGP. De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) zendt regelmatig livestreams uit waarin tal van onderwerpen aan de orde komen. De uitzending waar we nu op willen attenderen is van enkele weken terug

 

Na een openingsgesprek wordt een Psalm ten gehore gebracht, gezongen door zes studenten. Het bijzondere is dat zij deze samen zingen vanuit hun eigen kamers!
Ze zingen Psalm 43:4 getoonzet door Glaude Goudimel. Het is zo ontroerend mooi! Als dat nu ook eens kon voor onze kerkdiensten! Zijn er technici die hier mogelijkheden zien?

En passant kunt u ook (verder) kennismaken met de SGP. Andere onderwerpen die worden aangesneden zijn:

  • een kikkertrapje in straatputjes in Den Haag.
  • prostitutie en huwelijkstrouw
  • een discussie tussen SGP-voorman Kees van der Staaij, D66 parlementariër Kees Verhoeven en EU-parlementariër Bert-Jan Ruissen (SGP) over de toekomst van de Euro en de EU. 

Het is niet de bedoeling van de Coronitor om politieke propaganda te maken of om onze stemvoorkeuren te geven. Maar als u voor de komende verkiezingen op zoek bent naar een authentiek gereformeerde partij die zich voor haar politieke programma en koers baseert op Gods Woord en de gereformeerde belijdenissen heeft – zich daarvoor bepaald niet schaamt! – wel, dan zou het ons niet verbazen dat de SGP aan de top van het lijstje komt.

 

De uitzending kan gevonden worden via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=cF8wT87_NmI of click hier.

 

Idee 02 - Zelftesten

 

Er komen op korte termijn corona-zelftesten beschikbaar, zo is de bedoeling. Er moeten nog even wat formulieren ingevuld en handtekeningen gezet, en dan kan ieder zichzelf testen op het covid 19 virus. Even wattenstaafje in je neus, buisje schudden, et voilà, na een kwartiertje weten we het. Zoiets.

 

Maar dat opent perspectieven! Vóór de kerkdiensten behalve de handen ontsmetten, langs de ouderling van dienst voor een zelftest. En na een kwartiertje mag u met negatieve uitslag plaatsnemen in de kerkzaal. Wellicht zijn we als gereformeerden gedisciplineerd en eerlijk genoeg om thuis al de test te doen en stromen we met z'n allen (op anderhalve meter) vreugdevol de kerkzaal binnen!

 

Misschien is het nu nog even (te?) duur maar wellicht kunnen kerken als grootafnemers snel aanzienlijke quantumkortingen krijgen! Het zou ook nog wel eens goedkoper kunnen zijn dan hoge boetes.
En het is natuurlijk weer af te bouwen als iedereen is gevaccineerd.

 

Idee 03 – Virtual reality

 

Het is nog een heel groen idee, maar wat kan er met virtual reality worden gedaan voor degenen die thuis de diensten meebeleven? We stellen ons voor dat we met zo'n overmaatse bril op de predikant en iedereen kunnen zien die wél in de kerkzaal aanwezig mag zijn. Ook mooi voor zieken of ouderen die toch al niet in staat waren de diensten nog bij te wonen.

 

Onderweg in de woestijn

 

We lezen aan tafel weer door de Pentateuch, de eerste vijf boeken van de Bijbel.

In Numeri 9 kwamen we iets tegen dat ons trof. Het gaat over het vieren van het Pascha in de woestijn.

 

'Mozes zei tegen de Israëlieten dat zij het Pascha moesten houden (4).

Zij hielden het Pascha op de veertiende dag van de eerste maand, tegen het vallen van de avond, in de woestijn Sinaï. Overeenkomstig alles wat de HEERE Mozes geboden had, zo deden de Israëlieten (5).'

 

De straf was zwaar voor een persoon

 

… die nalaat om het Pascha te houden, die persoon moet van zijn volksgenoten worden afgesneden. Hij heeft immers de offergave van de HEERE niet op zijn vastgestelde tijd aangeboden; die persoon moet zijn zonde dragen (13).'

 

Maar als mensen onrein waren mochten zij het Pascha niet vieren. Ze vroegen Mozes hoe het dan verder moest. Mozes wist het ook niet en vroeg het de Heere.

 

'Toen sprak de HEERE tot Mozes: (9)

Spreek tot de Israëlieten en zeg: Iedereen onder u of onder de generaties na u, wanneer hij onrein is vanwege het aanraken van een dood lichaam of ver onderweg is, moet toch voor de HEERE het Pascha houden (10).

In de tweede maand, op de veertiende dag, tegen het vallen van de avond, moeten zij het houden; met ongezuurde broden, en met bittere kruiden moeten zij het eten (11).'

 

Dat is opmerkelijk! De Heere geeft naast een antwoord op de reinheidsvraag 'gelijk' óók een oplossing voor een ander, praktisch, probleem. Het probleem namelijk dat zij die onderweg zijn niet met iedereen op het vaste tijdstip het jaarlijkse Pascha kunnen vieren. Zij mogen dan van de Heere het Pascha vieren in een 'een alternatieve bijeenkomst' precies een maand later!

 

Mag dit ons ook aan het denken zetten in de moeiten die we ondervinden als we niet met de hele gemeente samen kunnen komen op de Dag van de Heere?