Ethiek

Schriftoverdenkingen

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Pasen 2015

 

Redactie een in waarheid

04-04-15

 

Wij geloven met hart en ziel

 

Jezus Christus is een eeuwig Hogepriester

naar de orde van Melchisedek,

wat God met een eed heeft bevestigd.

Hij heeft Zichzelf in onze plaats voor zijn Vader gesteld,

om door volkomen voldoening diens toorn te stillen.

Daartoe heeft Hij Zichzelf aan het kruis geofferd

en zijn kostbaar bloed vergoten,

om ons te reinigen van onze zonden,

zoals de profeten hadden voorzegd.

 

want

 

De straf die ons de vrede aanbrengt,

was op de Zoon van God

en wij zijn door zijn striemen genezen;

Hij is als een lam ter slachting geleid

en onder de overtreders geteld,

als een misdadiger veroordeeld door Pontius Pilatus,

hoewel deze Hem onschuldig verklaard had.

 

en

 

Zo gaf Hij terug wat Hij niet geroofd had

en leed als rechtvaardige voor onrechtvaardigen

zowel naar lichaam als naar ziel,

zodat Hij de verschrikkelijke straf voelde

die wij door onze zonden verdiend hadden,

en zijn zweet als bloeddruppels werd,

die op de aarde vielen.

 

In diepe duisternis aan het kruis riep Hij

Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?

 

Hij heeft dit alles geleden

ter wille van de vergeving van onze zonden!

 

Daarom belijden we met alles wat in ons is

 

Wij weten niets anders dan Jezus Christus

en die gekruisigd

wij beschouwen alles als vuilnis,

omdat de kennis van Christus Jezus, onze Here,

alles te boven gaat.

 

Wij vinden al onze troost in zijn wonden

en behoeven geen enkel ander middel te zoeken

of uit te denken

om ons met God te verzoenen naast dit ene,

eens voor altijd gebrachte offer,

dat de gelovigen voor eeuwig tot volmaaktheid brengt.

 

Daarom noemt Gods engel Hem ook Jezus,
dat is Verlosser,

omdat Hij zijn volk zou redden van hun zonden.

 

En zingen

 

In het kruis zal 'k eeuwig roemen!
En geen wet zal mij verdoemen;
Christus droeg de vloek voor mij!
Christus is voor mij gestorven,
Heeft gena voor mij verworven!
'k Ben van dood en zonde vrij!

 

Amen, ja amen!