Ethiek

Schriftoverdenkingen

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Gods tijd is de allerbeste tijd

 

D.J. Bolt

06-04-24

 

Eens schreef Johann Sebastian Bach de cantate Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit ­- Gods tijd is de allerbeste tijd, BWV106. Prachtige muziek met veel teksten die rechtstreekse citaten van Schriftgedeelten zijn of daaraan ontleend. Waarschijnlijk heeft hij de cantate geschreven ter gelegenheid van een rouwplechtigheid.

 

We hebben net Goede Vrijdag en Pasen gevierd, het feest van Christus Jezus' sterven en opstanding. Daar past deze cantate goed bij. In haar tekst komen rechtstreekse referenties aan gebeurtenissen rond Jezus' lijden en sterven voor. Denk aan 'In Uw handen beveel Ik Mijn geest' en 'Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn'.

 

Naast het 'Paas motief' om aan deze cantate aandacht te schenken willen we hiermee ook het leven en sterven van onze br. F(rançois) Hoogland gedenken die 31 maart jl. op 90-jarige leeftijd is overleden. Hij was lid van DGK Opeinde en daar jarenlang organist. Begeleidde zelfs tot voor veertien dagen de gemeentezang! Ook schreef hij artikelen voor EIW o.a. over verantwoorde muziek voor en begeleiding van erediensten.

Zijn rouwkaart vermeldt de eerste strofe van de Bach cantate:

 

Gods tijd is de allerbeste tijd.
In Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij, zolang Hij wil.
In Hem sterven wij op het juiste ogenblik door hem beschikt.

 

We gedenken met grote dankbaarheid zijn inzet tot op hoge leeftijd. En het diepgaande geestelijk, vriendschappelijk en muzikaal contact dat we met hem mochten hebben. En niet te vergeten, de prachtige verre reizen die hij (mede)organiseerde!

 

We laten hieronder ter kennisname de volledige tekst van de cantate volgen die zoveel noties bevat die aan het denken zetten. Maar om de tekst echt te beleven is het natuurlijk nodig de muziek en zang erbij te horen. Die is op veel plaatsen te vinden op internet, o.a. via deze link: https://www.bachvereniging.nl/en/bwv/bwv-106. Kopieer in de browser en start de muziek. De Duitse tekst staat onder in beeld als de cursor er naartoe wordt bewogen. 

 


 

BWV106 – Vertaalde tekst

 

Gods tijd is de allerbeste tijd.
In Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij, zolang Hij wil.
In Hem sterven wij op het juiste ogenblik door hem beschikt.

 

Ach, Heer, leer ons beseffen dat wij moeten sterven,
opdat wij tot inzicht en wijsheid komen.

 

Stel orde op zaken,
want gij zult sterven en niet in leven blijven

 

Het is het aloude verbond, gij moet sterven, mens.

 

Ja kom, Heer Jezus.

 

Ik heb mijn zaak aan God toevertrouwd,
Hij beschikke over mij zoals het Hem behaagt;
Moet ik hier nog langer leven?
Ik werk Hem niet meer tegen.
Geheel en al geef ik mij over aan Zijn wil.

 

In Uw handen beveel ik mijn geest,
Gij hebt mij verlost Heer, Gij getrouwe God.

 

Vredig en vol vreugde ga ik van hier
volgens Gods wil,
welgemoed ben ik
van vredige rust vervuld.
Zoals God mij heeft toegezegd:
de dood is mijn slaap geworden.

 

Roem, lof, eer en luister
zij U, God Vader en Zoon bereid
en ook de Heilige Geest.
De goddelijke kracht doet ons zegevieren
door Jezus Christus.

Amen