Ethiek

In de pers

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Signalen 89

 

R. Sollie-Sleijster

05-10-19

 

Kamer: Refomethode onder loep vanwege passages over seksualiteit

RD 2-10-2019

 

Minister Slob (CU) moet onderzoeken of de reformatorische lesmethode “Wonderlijk gemaakt” wel past binnen de door de overheid gestelde leerdoelen over seksuele diversiteit. Met de stemmen van ChristenUnie en SGP tegen heeft de kamer een SP-motie aangenomen. SP-woordvoerder Kwint sprak al maanden zijn ongenoegen uit over de passage in deze lesmethode, waarin  staat dat de scholen hun leerlingen “weerbaar willen maken tegen moderne vormen van seksualiteit”.

Dit is volgens Kwint in strijd met de afgesproken leerdoelen, die vermelden dat de leerlingen “respectvol leren omgaan met verschillen in opvattingen van mensen en seksuele diversiteit”.

 

SGP-kamerlid Bisschop noemt de motie van Kwint overbodig en bedenkelijk.

Overbodig, want in de vorige kabinetsperiode is er al onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat veel scholen te weinig aan deze doelen doen, maar dat juist scholen met een sterke levensbeschouwelijke grondslag hier wel aandacht aan geven.

Bisschop:

“De motie komt dichtbij de zogenoemde gedachtenpolitie. Je mag kennelijk niet meer uitdragen dat homoseksualiteit zondig is. Dat vind ik bedenkelijk.”

 

Als we allemaal gelijk zijn, hebben we geen quota meer nodig

RD 1-10-2019

 

In Frankrijk streeft men, net als in Nederland, naar een gelijk aantal mannen en vrouwen in publieke functies. Dit leverde Bourg-en-Bresse (het Franse Barneveld) een boete van 90.000 euro op. 10 procent verschil is nog net toegestaan, maar anders volgen sancties. In Bourg-en-Bresse zijn voldoende haantjes, maar te weinig mannelijke bestuurders, zo grapte een Franse krant. Een waarschuwing voor de TU Eindhoven: pas op met de mannenboycot bij komende vacatures.

 

In Haarlem, de stad van Kenau Simonsdochter Hasselaer die haar mannetje stond in de Tachtigjarige Oorlog, is een expositie: “Haar stem in Haarlem. 100 jaar vrouwenkiesrecht”.

In 1917 kregen vrouwen passief kiesrecht en in 1919 actief kiesrecht. Nederland nam de dertiende plaats in op de wereldranglijst. Zwitserland volgde pas in 1971. In Saudi-Arabië wisten de mannen tot 2015 vol te houden dat vrouwen maar één recht en één rol hebben: het aanrecht en de deegrol.

 

In Haarlem kwamen in 1919 drie vrouwen in de gemeenteraad. Roermond had het eerste vrouwelijke raadslid: Mathilde Haan. In zeven gemeenteraden hebben vrouwen vandaag  een meerderheidspositie en delen daar dus de lakens uit. Volgens feministen nog veel te weinig.

Ook op de steiger, onder de motorkap, bij de vuilverwerking, de advocatuur, de zorg en het onderwijs is er meer balans. Desondanks gaat minister mevrouw Van Engelshoven vol ijver door met het knutselen aan een genderneutrale samenleving. Niks haantjes en kipjes, roze en blauw, jongens- en meisjesspeelgoed. Vrijheid, gelijkheid, broederschap. De Franse Revolutie ebt nog na, maar zo vraagt ds. Belder in zijn column zich af: Als we allemaal gelijk zijn, hebben we ook geen quota meer nodig? En hij concludeert: Dan toch maar liever de diversiteit die onze Schepper aanbracht.

 

Britse scholieren betogen tegen rokkenverbod

ND 11-9-2019

 

'Meisjes willen meisjes zijn'.

Met deze slogan demonstreren scholieren van een Britse openbare school voor het recht om een rok te dragen. De buurtpolitie werd zelfs ingeschakeld om de protesterende meisjes buiten de school te houden.

 

Op bijna alle Britse scholen mogen meisjesleerlingen kiezen tussen het dragen van een broek of een rok. Sommige scholen staan jongens toe ook een rok te dragen, als ze zich daar prettiger bij voelen. Maar op de Priory School in Lewes, bij Brighton, heeft het schoolhoofd bepaald dat alle leerlingen een uniform met broek moeten dragen. Zijn motivatie is dat transgender-leerlingen zich zo beter op hun gemak kunnen voelen.

 

De bekende journalist Piers Morgan is oud-leerling van deze school. Hij uitte zijn verontwaardiging over de nieuwe kledingvoorschriften: “Die hele genderneutrale gekte gaat veel te ver”. En ook het plaatselijke parlementslid Maria Caulfield bekritiseerde de school: “Het is verontrustend te zien dat de school meisjes wegstuurt, omdat ze een rok dragen en zelfs de politie inschakelt.”

 

De school weigert het omstreden beleid aan te passen, want: “gelijkheid is erbij gebaat als iedereen, ongeacht geslacht, hetzelfde draagt”. Schoolhoofd Tony Smith kreeg steun van journalist en feminist Harriet Minter: “Ze mogen dan wel het recht willen hebben een rok te dragen, maar dit is nu eenmaal het uniformbeleid”. 360 scholieren en ouders hebben inmiddels een petitie getekend tegen het uniformbeleid en juridische stappen worden overwogen.

 

Transgenderman ‘moeder’ op geboortebewijs zoon

ND 28-9-2019

 

McConnell, die als vrouw werd geboren, maar als man door het leven wilde gaan, onderging behandelingen daartoe. Vanwege een kinderwens werden bepaalde hormoonbehandelingen uitgesteld en de vrouwelijke voortplantingsorganen niet weggenomen. McConnell zocht vervolgens een spermadonor en vorig jaar baarde 'hij' een zoontje.

 

Het General Register Office registreerde hem op het geboortebewijs als ‘moeder’ van het kind, maar McConnell wil als ‘vader” geregistreerd worden. Uit protest spande hij een rechtszaak aan wegens discriminatie, waarbij hij erop wees dat hij op al zijn documenten wel als man wordt erkend.

 

De afdeling gezinnen van het High Court of Justice heeft de klacht afgewezen.

Rechter Andrew McFarlane: “De status van moeder, hoewel tot nu toe altijd geassocieerd met het vrouwelijk zijn, wordt verleend aan een persoon die het fysieke en biologische proces doormaakt van zwangerschap en baren. Het is nu medisch en juridisch mogelijk dat een persoon die in de wet als mannelijk is erkend, zwanger wordt en een kind baart. Terwijl het geslacht van die persoon ‘mannelijk’ is, vloeit zijn status als ouder voort uit zijn biologische rol in de bevalling – die van ‘moeder’.” De rechter voegde er nog aan toe dat er zowel vrouwelijke als mannelijke moeders kunnen zijn: “De term ‘moeder’ is onafhankelijk van het wettelijke geslacht.”

McConnell is het niet eens met de beslissing en wil in beroep gaan.

In Nederland worden transgender'mannen' die bevallen, wel als ‘vader’ geregistreerd.

 

Euthanasiezaak gaat meteen naar Hoge Raad

ND 27-9-2019

 

Het Openbaar Ministerie heeft de Hoge Raad verzocht zich uit te spreken over de zaak tegen een verpleeghuisarts die euthanasie uitvoerde bij een dement geworden vrouw. Het gaat om ‘Cassatie in het belang van de wet’. Zo’n cassatie geeft aan dat de Hoge Raad een uitspraak doet, zonder dat dit voor de betrokken arts gevolgen heeft. Het is een uitzonderlijke procedure, waarbij algemene rechtsvragen aan de Hoge Raad worden voorgelegd.

De uitspraak is van belang voor vergelijkbare gevallen in de toekomst. Het OM verklaart:

“We willen dat er rechtszekerheid ontstaat voor artsen en patiënten over dit belangrijke punt in de euthanasiewetgeving en de medische praktijk”.

 

NOS krijgt forse kritiek om kindereuthanasie

RD 1-10-2019

 

Het NOS journaal en Nieuwsuur hebben levensbeëindiging bij ernstig zieke kinderen nadrukkelijk op de agenda gezet. Kritiek uit medische-ethische, theologische en journalistieke hoek kon niet uitblijven: “Propaganda”.

 

Eduard Verhagen, hoogleraar kindergeneeskunde UMC Groningen zegt in de uitzending dat levensbeëindiging tussen 1 en 12 jaar wettelijk is verboden, maar dat 84 procent van de kinderartsen dat wél zou willen doen. Ouders worden in beeld gebracht die hun zieke kind hebben laten versterven. Zij hadden destijds graag de mogelijkheid gehad van actieve levensbeëindiging.

 

Emeritus hoogleraar Henk Jochemsen wijst erop dat de NOS als nieuwsorganisatie (met belastinggeld betaald) dit soort onderwerpen zodanig brengt, dat ethische en juridische grenzen worden verlegd. Het is “schrijnende casuïstiek met versimpelde presentatie van levensbeëindiging als dé oplossing. Gewoon propaganda.” Jochemsen merkt op dat de NOS met deze simplistische en manipulatieve aanpak de geesten rijp maakt voor kindereuthanasie: “Elke keer wordt een ethisch onderwerp vanuit de emotie, vanuit een schrijnende situatie benaderd, waarbij een vorm van levensbeëindigend handelen als dé humane oplossing wordt gepresenteerd.”

 

Ook Thijs van den Brink (Evangelische Omroep) uit kritiek. Hij vraagt waarom er geen enkel tegenargument was te horen en alleen maar voorstanders aan het woord waren. En waarom alleen Verhagen het woord krijgt en niet iemand die er anders naar kijkt, uitgenodigd wordt.

 

Volgens Stefan Paas, theoloog des vaderlands, vervalt de NOS “als gewoonlijk bij dit soort nieuwsitems in een belangenorganisatie”. Paas zegt op Twitter dat hij zich geen uitzending van de NOS kan herinneren, waarin de agenda van liberalisering van medische ethiek niet werd gepusht.