Ethiek

In de pers

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Signalen 120

 

R. Sollie-Sleijster

06-03-21

 

Euthanasie: hoe zal het verder gaan?

De Waarheidsvriend 29-12-2020  – via Nader Bekeken februari 2021

 

Prof. dr. T.A. Boer schreef zijn laatste column ‘Euthanasiebalans’ in De Waarheidsvriend over de ontwikkelingen in Nederland rondom euthanasie. In zijn persschouw in Nader Bekeken vraagt ds. Perry Storm aandacht voor de inhoud van deze column.

Dr. Boer constateert dat 2020 een droef jaar was op het terrein van euthanasie.

De Hoge Raad sprak een arts vrij die een behoorlijk demente vrouw had geëuthanaseerd. De toetsingscommissie verwerkte dit oordeel in haar code of practice en ging daarbij nog een stapje verder met uitspraken als:  “Praat niet over euthanasie als iemand dat toch niet snapt’, ‘Een wilsverklaring hoeft juridisch niet tiptop te zijn’ en ‘Doe vooraf een slaapmiddel in de koffie of de appelmoes’. En ja, als klap op de vuurpijl: ‘De toetsingscommissies zullen voortaan soepel toetsen.’

 

Dr. Boer wijst erop dat binnen tien jaar een patiënt zonder wilsverklaring toch aan euthanasie kan overlijden doordat familie en artsen beweren dat deze man/vrouw zo leed en het verpleeghuis toch echt een schrikbeeld voor hem/haar was geweest, dat zijn of haar lijden veel erger was  dan de inmiddels honderden patiënten die wel euthanasie krijgen. En dat alles in samenspraak met de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE).

Het kabinet gaat bovendien alsnog levensbeëindiging bij jonge kinderen toelaten, door de NVVE simpelweg ‘kindereuthanasie’ genoemd.

Bij dit alles kwam in 2020 ook nog de initiatiefwet  Voltooid Leven.

 

Toch was er nog een enkel positief feit, namelijk dat de ministers van VWS en Justitie de moed hadden een stokje te steken voor de benoeming van een verklaarde euthanasie-activiste tot voorzitter van hun commissies.

 

Dr. Boer concludeert dat het wel duidelijk is dat de euthanasie-activisten, met de nodige hulp vanuit de toetsingscommissies zelf, maar één refrein kennen: een waardige dood is een geregisseerde dood. Dit had hij 20 jaar geleden nooit vermoed. ‘We zijn er immers zelf bij’, zeiden velen toen. Maar wat we vergaten is dat de euthanasiewet niet alleen de praktijk verandert, maar ook de mindset van miljoenen Nederlanders. Om die reden waarschuw ik inmiddels landen buiten Nederland: kijk naar ons en doe het niet.

 

Boete dreigt in VS voor aparte winkelschappen kinderen

RD 2-3-2021

 

Een wetsvoorstel, dat twee Democratische afgevaardigden vorige week bij het parlement van Californië hebben ingediend, bepaalt dat producten voor jongens en meisjes niet meer apart mogen worden aangeboden, maar door elkaar heen in de schappen moeten liggen. Overtreding kan een boete van 1000 dollar opleveren. Het doel is dat kleding, speelgoed en andere artikelen voor kinderen op een ‘genderneutrale manier’ in de winkels worden gepresenteerd. Ook beheerders van online websites moeten hun waren onder het kopje ‘unisex’ of ‘genderneutraal’ aanbieden.

Mocht het wetsvoorstel worden aangenomen, dan zou de wet in januari 2023 van kracht worden.

 

“Ontslag Latzel schendt recht van gemeente”

RD 20-2-2021

 

Het is een schending van de rechten van de gemeente van ds. Olaf Latzel dat de leiding van de BEK heeft besloten ds. Latzel gedurende de loop van de procedure uit zijn dienst te ontheffen, tenzij hij vrijwillig voor een ‘rustperiode’ zou kiezen. Dat wees de predikant af, waarop een schorsing volgde. Zolang de zaak loopt mag ds. Latzel niet voorgaan, niet in zijn eigen gemeente, maar ook niet op andere plaatsen en evenmin via internet. Ook pastorale zorg aan gemeenteleden is verboden.

De rechtsgang van ds. Latzel tegen het vonnis in november vorig jaar, waarbij hij een boete kreeg opgelegd vanwege zijn uitlatingen over homoseksualiteit, kan jaren duren.

 

Twee predikanten uit Mecklenburg, Uwe en Johannes Holmer, protesteren bij de leiding van de Bremer Evangelische Kirche (BEK), waarvan de Martinigemeente in Bremen onderdeel is, tegen dit besluit van de BEK. Zij schrijven:

 

 ‘Elke gemeente heeft het geestelijke en natuurlijke recht om voor zichzelf te beslissen over de aanstelling en afzetting van haar voorganger. De hervormer Maarten Luther verklaarde dit al in 1523 in zijn werk “dat een christelijke gemeenschap of gemeente het recht en de macht heeft om leerstellingen te beoordelen en leraren te beroepen, aan te stellen en af te zetten”.’

 

In de procedure over het ontslag is de gemeente niet alleen ‘niet ondervraagd, maar ook bewust buitengesloten.’ De straf van de kerkleiding is ‘onevenredig’, zo stellen zij in hun brief aan de BEK.

 

De predikant zelf heeft bezwaar aangetekend tegen het vonnis en tegen zijn schorsing.

 

Janneke Burger beroepbaar binnen GKv

ND 7-2-2021

 

De classis Kampen van de GKv heeft Janneke Burger-Niemeijer uit Kampen beroepbaar gesteld binnen de GKv kerken. Zij is de derde vrouw in dit kerkverband die beroepbaar is gesteld sinds het in 2017 besloot vrouwen toe te laten tot alle kerkelijke ambten. De eerste vrouw was Gerry Bos in 2019. Zij ging aan de slag in de Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK)van Nijmegen. Vorig jaar trad Almatine Leene als predikant aan bij de GKv gemeente van Hattem-Noord.

 

Burger studeerde theologie aan de TUK waar echtgenoot dr. Hans Burger hoofddocent Dogmatiek is. Momenteel is ze werkzaam als kerkelijk werker met preekbevoegdheid in de NGK gemeente in Enschede maar inmiddels heeft ze een beroep van deze gemeente gekregen en dat aangenomen.