Ethiek

Kerkverband

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Eenheid DGK en GKN 4

 

Redactie een in waarheid

19-03-16

 

We ontvingen een aantal reacties op de Landelijke Dag 13 februari 2016.

Wat zijn er dáár een positieve verwachtingen gewekt m.b.t. eenheid van DGK en GKN …!

 


 

Br. en zr. Snippe

 

24 februari 2016

 

Geachte Een in Waarheid

 

U hebt ons uitgenodigd om te reageren op de landelijke dag van 13 februari 2016.

Wij willen positief reageren, het was een fijne dag.

Het fijne van de dag was vooral, dat er een overtuiging van uit ging, dat we als verontruste GKv-ers, DGK-ers en GKN-ers en ware belijders, elkaar moeten opzoeken, elkaar aansporen om in gesprek te blijven, om zo als de Here het wil, gezamenlijk op te trekken.

Is dit ook niet iets om de Here te danken, voor deze opbouwende dag?

Wat zou dat fijn zijn, daar gaat ook ons hart naar uit, naar die eenheid in geloof.

Het blijft onze levenslange opdracht om daar aan te werken.

Nu van de gezamenlijke  kanten bij elkaar komen, in de Eenheid van Gods Woord en onze Belijdenisgeschriften, die dat Woord naspreken.

Als dat mag gebeuren onder zegen van de Here, wat zou daar een getuigenis van uitgaan, om zo de verstrooide kudde weer bijeen te brengen, in alle rust kerkvergaderend bezig te zijn in deze hectische tijd, onze enige rust in God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.

 

Harry en Wilma Snippe-Arnold

Assen

 


 

Br. Dijkstra

 

Zaterdag 13 februari  was ik aanwezig op de landelijke dag in GKV  Immanuelkerk te Bunschoten Spakenburg waar we ook weer hartelijke werden ontvangen net als de vorige keer.
De opkomst was best groot. Samen hebben we geluisterd naar diverse Schriftuurlijke lezingen. Wat voelde het goed om zo samen verbonden te zijn. We willen tenslotte allemaal echt Gereformeerd zijn in leer en leven. Wat voor mij teleurstellend was dat je op zo'n dag geen broeders en zusters ziet uit je eigen gemeente.

Ook het de middaggedeelte met de vragen aan het forum, was zeer de moeite waard en verhelderend om naar te luisteren. Inmiddels heb ik dit thuis diverse keren opnieuw beluisterd en bekeken.


Ik hoop van harte dat de gesprekken tussen de DGK en GKN vruchten mogen afwerpen in de toekomst zodat verder gebouwd kan worden aan Christus' kerk. We bidden voor eenheid tussen de beiden kerken en dat hun harten open mogen gaan om elkaar te begrijpen en te willen begrijpen volgens de Bijbel en niet naar eigen regels.

Maar laten we ook  bidden voor de verontruste mensen die nog in de GKV zitten en hen niet vergeten nu zij zien dat de fundamenten van de GKV steeds meer worden weggeslagen. En die hun best doen om de GKV, waar ze heel hun leven al lid van zijn, niet zomaar te verlaten zonder er eerst voor te vechten.
Daarom is het mooi dat er landelijke dagen zijn zoals op afgelopen 13 februari. En er studiegroepen zijn die avonden organiseren om de GKv-ers te  steunen in hun persoonlijke strijd die o zo moeilijk is.
 
A. H. Dijkstra
 

Wij kerken nog in Assen-West GKv

 


 

Zr. Daverschot

 

Geachte redactie van 'Een in waarheid',

 

U vroeg in uw voorlaatste infobulletin om reacties op de Landelijke Dag in Bunschoten op 5 maart jl. Misschien komt mijn reactie te laat om in uw verslaglegging opgenomen te worden, maar ik wil deze toch nog graag doorgeven.

 

Ik heb veel waardevols in de referaten mogen horen, er was ook duidelijk verdriet te horen om de kerkelijke situatie waar we ons in bevinden. Maar wat ik miste was een diep schuldbewustzijn en verootmoediging in de eerste plaats voor de HERE en daarna tegenover elkaar,  dat wij allen (bij welk kerkverband wij ook horen) door onze zonden en tekortkomingen in deze situatie geraakt zijn. Moet het daar -onze innerlijke houding-  niet mee beginnen voordat wij verder kunnen bidden voor en werken aan eenheid onder de zegen van de HERE?

 

Mij troffen in dit verband de woorden die in 1891, het jaar vóór de Vereniging van de Nederduits Gereformeerde Kerken (uit de Doleantie) met de Christelijk Gereformeerde Kerken (uit de Afscheiding), uitgesproken werden door ds Van Andel,  de preses van de Synode van Christelijke Gereformeerde Kerken:

 

"Door verdeeldheid hadden wij op de verheerlijkte Christus de schijn  geladen, alsof Hij een herder was, die, ja wel is opgestaan, doch nog te zwak was om zijn kudde te vergaderen - wij hebben smaad gebracht op Jezus naam."

(Uit: ' Het wonder van de negentiende eeuw' 2e  dr. p.342. H.Algra, 1966).

 

Moge de HEER van de Kerk ons genadig zijn.

 

Met zustergroeten,

 

Marianne Daverschot