Ethiek

Kerkverband

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:Vreugde!

 

Redactie een in waarheid

20-06-24

 

Tot onze vreugde begonnen 'de mededelingen van de kerkenraad' afgelopen zondag met het volgende bericht:

 

Kanselafkondiging

 

Met blijdschap en grote dankbaarheid aan de Heere heeft de classis Zuid-West tijdens de vergadering op 14 juni jl., na positief advies van deputaten ad artikel 49 KO, het besluit genomen om de Hersteld Gereformeerde Kerk Bunschoten-Spakenburg te...

Klik hier om naar de volledige item te gaanDGL en GKN schrijven geschiedenis

 

J. Wieringa

18-05-24

 

Op zaterdag 16 maart 2024 hebben de afgevaardigden van de DGK-synode (GS Dalfsen 2024) en de GKN-synode (GS Kampen 2023) samen vergaderd. Voor het eerst in de geschiedenis van DGK en GKN, samen als voltallige synoden om tafel!

 

Het was nog geen gezamenlijke synode. Maar wel twee synoden die broederlijk met elkaar overleg voerden om te spreken over hoe de vereniging van beide kerkverbanden het beste georganiseerd kan worden. Een spannende dag, waar verwachtingsvol...

Klik hier om naar de volledige item te gaanGereformeerde Kerk ’t Harde e.o. “De Bron”

 

Redactie een in waarheid

20-04-24

 

Persbericht

 

Na afscheiding van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt ('t Harde), heeft een groep leden de Initiatiefgroep GK 't Harde e.o. opgericht. Het doel van de initiatiefgroep is een zelfstandige kerk te vormen die trouw blijft aan Schrift en belijdenis.

 

De initiatiefgroep heeft in goed overleg gesproken met de kerkenraden van GKN Zwolle, GKN Harderwijk en DGK...

Klik hier om naar de volledige item te gaanGroeiende eenheid

 

D.J. Bolt

06-04-24

 

We hoorden met blijdschap dat de Hersteld Gereformeerde Kerk van Bunschoten-Spakenburg concrete stappen heeft gezet voor vereniging met het DGKN kerkverband.

Toen zij zich in 2020 losmaakte van de GKv heeft ze zich altijd willen aansluiten bij DGK/GKN. Nu deze beide kerkverbanden tot eenwording hebben besloten, kon deze stap (waarnaar werd uitgekeken vanaf het begin) in dankbaarheid worden genomen.
 

Na overleg met de presides van de generale synodes van DGK Dalfsen en GKN...

Klik hier om naar de volledige item te gaanGrote vreugde!

 

D.J. Bolt

23-03-24

 

In het proces van eenwording van de DGK- en GKN-kerkverbanden is weer een heel belangrijke mijlpaal gepasseerd! Vorige week zaterdag, 16 maart 2024, zijn de synodes van DGK en GKN samengekomen en hebben overlegd over de manier waarop de vereniging van de kerkverbanden kan worden vormgegeven en wat daarvoor moet worden vastgelegd en overeengekomen. Maar eerst namen zij tien besluiten (a t/m j) waarvan we hier de eerste drie overnemen (zie voor de hele reeks GS Kampen-Dalfsen 2 – Besluiten...

Klik hier om naar de volledige item te gaanarchief