Ethiek

Synodeverslagen

Nieuwe artikelen
Signalen

CERE - Charitas Evangéliumi Református Egyház

Giften voor noodhulp Oekraine kunnen worden overgemaakt op:

NL88RBRB0827785585  Diaconie De Gereformeerde Kerk Opeinde eo.
Vergeet niet te vermelden Oekraine.

 Aanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

GS Goes' geheim

 

D.J. Bolt

02-05-20

 

In de Speciale Editie van Nader Bekeken ( januari 2020) wordt ingrijpende kritiek geuit op de gang van zaken op de vrijgemaakte Generale Synode Goes rond de behandeling van revisieverzoeken vrouw-in-ambt. De special is ook te lezen op deze site, click hier.

Mr. P.T. Pel constateert dat de GS-synode de MV-revisieverzoeken in strijd met de kerkelijke regels achter gesloten deuren heeft behandeld. Want de Generale Regelingen/Huishoudelijke Regeling GS bepaalt dat niet-persoonlijke zaken altijd in de openbaarheid moeten worden behandeld, tenzij er een dringende reden is dat niet te doen. En daar is volgens Pel niets van gebleken. Zijn conclusie t.a.v. de gang van zaken is dat niet alleen in strijd met de regels is gehandeld, maar ook dat 'het ronduit slecht en ongezond' is dat de synode achter gesloten deuren vergaderde over zo'n belangrijke kerkelijke beleidszaak. 'Zo is fair play op voorhand ver te zoeken'.

 

In een ingezonden in het Nederlands Dagblad (01-05-20) reageert ds. D.W.L. Krol, lid van het moderamen van de GS op de kritiek. Onder de kop Synode werkt niet achter rug van kerkleden om probeert de predikant synodaal beleid te verdedigen. Hij memoreert dat de MV-zaak op in januari jl. in plenaire publieke synodebijeenkomsten werd besproken.
Dat klinkt goed, maar daar is meer van te zeggen. Het probleem was dat de discussie bijna niet te volgen bleek: de revisieverzoeken werden de pers (en publiek) niet beschikbaar gesteld ondanks verzoeken daartoe. Ook lag er een zgn. Raamwerkdocument ter tafel op basis waarvan de bespreking werd gevoerd. Dit document zou moeten groeien naar een uitgangspuntenbasis waarop de revisieverzoeken worden beoordeeld en beantwoord. 'Een fantastisch stuk met heldere taal', zei synodeafgevaardigde zr. Van Delden, 'het is een groeidocument, zoals wij in een groeifase zitten. De tekst is verrijkend, de blik verruimend, harten worden geraakt en ogen geopend. Man en vrouw: gelijkwaardig naast en met elkaar.'

Heel mooi dus, maar weer bleek er een probleempje te zijn, het stuk was geheim! Het genieten kwam dus van één kant.


Ondanks verschillende verzoeken bleef het on-inzichtelijk. Dat bemoeilijkte begrip en verslaggeving natuurlijk nogal. Zoals een betrokken synodelid constateerde, 'zo kun je jouw werk niet doen'. Het argument om het Raamwerkdocument achter te houden was dat de pers anders wel eens met de inhoud ervan aan de haal zou kunnen gaan en een verkeerde voorstelling van zaken geven, zo werd ons te verstaan gegeven. Maar we vonden het maar raar, net als de ND- en RD-journalisten: een publieke bespreking van een confidentieel stuk?

Als ds. Krol dan ook zegt dat 'er echter geen sprake van [is] dat bewust de publiciteit wordt gemeden', is daarbij wel enig nuancering op z'n plaats, lijkt ons.

 

'Het moderamen uit ziet naar het moment waarop het mogelijk is om in alle openheid de revisieverzoeken met betrekking tot het besluit de kerken ruimte te geven om vrouwen tot de ambten toe te laten, inhoudelijk te bespreken, in aanwezigheid van belangstellenden en pers', zo nodigt ds. Krol nu uit. Daar zijn we blij om en we hopen er bij leven en gezondheid weer bij aanwezig te zijn, en de besprekingen te kunnen volgen op basis van tijdig aangeleverde documenten. En een goede voorbereiding mogelijk is zoals dat altijd zo harmonieus ging op vorige synoden die we versloegen.

 

En als we dan nóg een wens mogen doen: kan het moderamen ook de beperkingen die hij heeft opgelegd t.a.v. onze verslaglegging opheffen?

Zodat we nog blijer 'ons werk wél kunnen doen!

 


 

Voor degenen die nog eens de verslagen van genoemde vergaderingen m.b.t. vrouw-in-ambt en onze ervaringen op GS Goes willen lezen:


- GS Goes Verslag 05 – Vrouw-in-ambt revisie 1, click hier
- GS Goes Verslag 06 – Vrouw-in-ambt revisie 1, click hier
- GS Goes Verslag 07 – Vrouw-in-ambt revisie 1, click hier

- GS Goes Impressie 02 – Vrouw-in-ambt, click hier