Ethiek

Ethiek

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Liefde en seksualiteit

 

D.J. Bolt

17-02-18

 

Het was heel spannend op de gereformeerde middelbare school als een vriendje op de een of andere wijze een naaktfotootje had weten te bemachtigen. De nieuwsgierigheid was groot. Maar er moest uiterst behoedzaam mee omgegaan worden want o wee als je er mee zou worden betrapt. Daar schaamde je voor. En je kon er wel door van school worden gestuurd!

 

Die oude tijden zijn drastisch veranderd. Nu is via een vingerclick alles bereikbaar en zichtbaar op televisie en internet. Smartphone en laptop bieden een venster op een verworden wereld waar niets aan de verbeelding wordt overgelaten. Hoe kunnen wij en onze (klein)kinderen weerstand bieden tegen aangeprezen verleidingen en houden we onze zielen rein?
Was het in die vervlogen jaren al voor vele ouders geen sinecure om hun kinderen een goede voorlichting en seksuele opvoeding te geven, in onze tijd is dat onnoemelijk verzwaard. Er zijn immers eigenlijk geen taboes meer en de publieke samenleving is wars van christelijke normen. Als ouders niet oppassen is hun opvoeding al lang achterhaald door wat 'de wereld' als norm-aal aanprijst en in praktijk brengt. 

 

Iemand die zich hier intensief mee bezig heeft gehouden is ds. M.J.C. Blok, emeritus predikant van GKv Spakenburg-Zuid. Hij schreef een boekje Trouwe liefde dat als uitgave 114 (124 pagina's) in de reeks voorlichtingsbrochures van de Stichting Woord en Wereld verscheen. Het boek gaat volgens de ondertitel Over seksualiteit en relaties.

De predikant geeft er blijk van de moderne schaamteloze wereld te hebben leren kennen. Hij maakt duidelijk wat 'schuren' is, en 'player', of 'golddigger'. Onderwerpen als anale sex, masturbatie, pornoverslaving, samenwonen en huwelijk, maagdelijkheid, kinderenkrijgen, echtscheiding, homoseksualteit, transeksualiteit, dating - de predikant gaat het niet uit de weg in zijn voorlichting.

 

Het waardevolle van dit boek is dat het in kort bestek in heldere taal uitlegt wat de Schrift over allerlei zaken zegt en leert. Want liefde en seksualiteit zijn onderwerpen die de Bijbel bepaald niet schuwt. En het boek biedt praktische en nuchtere hulp om samen over deze zaken te spreken en weerstand te bieden tegen de intensieve verleidingen in de moderne samenleving. De schrijver is er m.i. zeer in geslaagd dat zodanig te doen dat je het boek in vele handen wenst. Van jong en oud, van kinderen en hun ouders. De uitgave leent zich uitstekend om het gezinsgesprek aan te gaan. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een tweetal intrigerende vragen die, als de relatie tussen ouders en kinderen goed is gemakkelijk kan leiden tot een diepgaand gesprek.

 

Een voorbeeld van wat het boek biedt – over dating sites. We nemen een stukje uit hoofdstuk 11 Liefde en trouw over:

 

Dating sites

 

Dating sites: mannen en vrouwen, jongens en meisjes kunnen elkaar ontmoeten. Contactorganisaties en huwelijksbureaus zijn er altijd geweest. Heel wat jongeren en ouderen kwamen langs deze weg tot een huwelijk. Er zijn ook allerlei christelijke contactorganisaties.
Nu bedoelen dating sites vandaag ook iets anders. Ze schieten niet voor niets als paddenstoelen uit de grond. Via dating sites kunnen relaties groeien waar God niet blij mee is.
Dat is een verleiding voor jongeren en ouderen. Je doet misschien mee op MSN of Faceboek. Om vrienden en vriendinnen te spreken. En dat is leuk en prima. Maar je ziet ook reclame voor allerlei contacten. Reclame voor overspel en ontucht. Second love. Zijn we tegen deze verleidingen gewapend? 
Ik denk dat het kan via het gebed om de vernieuwende kracht van de Heilige Geest en via het overdenken van bijvoorbeeld een bijbelgedeelte als Efeziërs 4:17-32. Lees dit gedeelte nu eerst even …
Het kan ook door na te denken over Spreuken 3:3-4:

'Mogen liefde en trouw je nooit verlaten,
wind ze om je hals,
schrijf ze in je hart.
God en de mensen zullen je genegen zijn
en je zult waardering ondervinden.' 

 

We bevelen het boek van harte aan. De aangesneden onderwerpen móeten aandacht krijgen vanuit de Schrift willen we niet ten ondergaan in een godvergeten wereld die niets liever ziet dat ook verbondskinderen zich mee laten sleuren op weg naar eeuwig verderf.