Ethiek

Kerkverband

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Persbericht GKN Synode Kampen 2023

Deputaat-scriba J.F. de Leeuw

02-12-23

 

De Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Nederland Kampen 2023, heeft in haar zitting op zaterdag 2 december in Harderwijk, besloten De Gereformeerde Kerken (hersteld) te erkennen als ware kerken van Christus die staan en bouwen op het fundament van apostelen en profeten. Dit houdt in het erkennen van de ambten en ambtsdragers, het openstellen van de kansels en het aanvaarden van attestaties.

 

De GS Kampen heeft besloten dat de kerkverbanden GKN en DGK, na en mét de wederzijdse erkenning van de kerken als ware kerken van Christus, in staat van vereniging zijn en het proces daartoe in gang gezet moet worden.

Besloten is aan de DGK-synode voor te stellen aan alle deputaatschappen de opdracht te geven gezamenlijk tot voorstellen voor beide eerstvolgende synodes te komen, om, na goedkeuring door beide afzonderlijke synoden, door een gezamenlijke synode de voorstellen te bekrachtigen en beide kerkverbanden samen te doen smelten. Daarbij gaat het om:

  • het in kaart brengen van onderling nog bestaande verschillen,
  • een voorstel a. hoe bestaande verschillen in de praktijk naast elkaar voort kunnen bestaan en b. bestaande verschillen eventueel weggenomen kunnen worden door de praktijk op elkaar af te stemmen;
  • waar mogelijk in gezamenlijkheid taken uit te voeren en de kerken te dienen.

Verder is besloten aan de DGK-synode voor te stellen ter voorbereiding van de daadwerkelijke eenwording beiden een deputaatschap in te stellen met de opdracht gezamenlijk:

  • verschillen in vigerend kerkrecht, synodale reglementen, plaatselijke regelingen en andere mogelijke knelpunten in kaart brengen;
  • een voorstel doen hoe bedoelde verschillen op elkaar kunnen worden afgestemd en eventueel weggenomen;
  • een voorstel doen voor de naam van het gezamenlijke kerkverband na de vereniging;
  • een voorstel doen voor de indeling van het kerkverband;
  • het bijeen laten roepen van de synodes en
  • het voorbereiden van een gezamenlijke GS

De synode heeft besloten een commissie in te stellen, die plaatselijke kerkenraden, waar nodig en gewenst, hulp geeft in lokale moeiten ten aanzien van het verdergaan in een nieuw kerkverband waarin de kerken van GKN en van DGK een functionerend kerkverband vormen.