Ethiek

Kerkverband

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Gereformeerde Kerk ’t Harde e.o. “De Bron”

 

Redactie een in waarheid

20-04-24

 

Persbericht

 

Na afscheiding van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt ('t Harde), heeft een groep leden de Initiatiefgroep GK 't Harde e.o. opgericht. Het doel van de initiatiefgroep is een zelfstandige kerk te vormen die trouw blijft aan Schrift en belijdenis.

 

De initiatiefgroep heeft in goed overleg gesproken met de kerkenraden van GKN Zwolle, GKN Harderwijk en DGK Zwolle. Deze kerken steunen van harte het oprichten van een Gereformeerde Kerk op ’t Harde. Besloten is om als gemeente-onder-zorg van DGK Zwolle verder te werken aan zelfstandigheid als de Heere dat wil geven. Onder leiding van de kerkenraad van DGK Zwolle konden onlangs een ouderling en diaken worden bevestigd op ’t Harde. Zij maken deel uit van de kerkenraad van de DGK Zwolle. Op ’t Harde wordt elke zondagmiddag een eredienst belegd. De ochtenddienst is (voorlopig) gezamenlijk met DGK Zwolle.

 

Intussen hebben de kerken van DGK en GKN uitgesproken kerkelijk één te zijn. Het proces voor samenvoegen van 2 kerkverbanden is in gang gezet. Wij hopen en bidden dat er voldoende groei op ‘t Harde mag komen om binnen dat samengevoegde kerkverband een zelfstandige gemeente te kunnen worden.

 

Onze oproep is aan ieder die trouw wil blijven aan Schrift en belijdenis om ons te helpen en samen met ons op te trekken. Ook hopen we op ondersteuning en betrokkenheid van individuele leden vanuit DGK en GKN uit de omgeving om het kerkvergaderend werk van Christus op 't Harde te ondersteunen en betrokken te zijn met daad en gebed. We hopen en bidden dat de Heere ons daarin zegent.

 

Voor meer informatie: https://www.gk-tharde-eo.nl.

 

 

GK ’t Harde e.o. “De Bron”