Ethiek

Kerkverband

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Een verheugend besluit!

De GS Kampen 2023 heeft vandaag, in aanwezigheid van en in overleg met een afvaardiging van het moderamen van de GS DGK Dalfsen 2024, gesproken over de manier waarop de vereniging van beide kerkverbanden wordt vorm gegeven. Dit in vervolg op de wederzijdse erkenning van de kerken van DGK en GKN en de besluiten zoals die respectievelijk op 2 december 2023 door de GS Kampen 2023 en op 20 januari 2024 door de GS Dalfsen 2024 zijn genomen.

 

De synode GS Kampen 2023 heeft na bespreking unaniem besloten:

  1. Dat de afgevaardigden van de beide synoden, GK Kampen 2023 en DGK Dalfsen 2024, samen in besloten zitting, overleggen over de beste manier om de vereniging van beide kerkverbanden vorm te geven.
  2. Dat meteen na het overleg van beide synoden, de synoden afzonderlijk, hier over besluiten.
  3. Dat de twee moderamina de vergadering voorbereiden. De vergadering zal over zes weken worden gehouden. Twee weken voor de vergadering informeren de moderamina de beide synoden over plaats, datum en agenda voor het overleg.

Een belangrijke stap in het proces tot eenwording!