Ethiek

Uit de kerken

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Help Oekraïne 25

 

Stichting CERE

20-04-24

 

Er is een belangrijke wijziging in de organisatie van CERE aangebracht.

Zoals bekend, richt CERE zich op dit moment m.n. op ondersteuning van activiteiten van de Evangelisch Gereformeerde Kerken (ERE) in zuidoost-Oekraïne.

Tot nu toe werkten we voor onze financiële activiteiten dankbaar samen met de diakenen van DGK Opeinde en deelden hun bankrekening. Maar dit is geen ideale situatie. Daarom hebben we een stichting opgericht met een eigen bankrekeningnummer. Zo kunnen wij dit mooie en belangrijke werk volledig zelfstandig voortzetten. 

 

Ook hebben we onze moeilijk uitspreekbare Hongaarse naam vervangen door Charity Eastern Regions Europe, wel weer af te korten als CERE dus. Vertaald betekent het 'naastenliefde oost-europese gebieden'. Deze naam dekt eventueel ook een uitbreiding van het aandachtsgebied.

Verder hebben we een website in het leven geroepen: www.stichtingcere.nl.

 

Uw giften voor CERE kunt u per heden overmaken naar onze bankrekening met IBAN NL64 RABO 0380 7623 15, t.n.v. Stichting CERE  met vermelding

"CERE", indien gift voor de ERE kerken

"Oekraïne",  indien gift voor Noodhulp

ANBI/RSIN nr: 865621706

 

Giften die werden overgemaakt naar de diaconierekening worden alsnog overgeschreven op de CERE rekening.

 

Voor meer informatie over de stichting en voor verdere contactgegevens kunt u terecht op genoemde website www.stichtingcere.nl.

 

D.J. Bolt, voorzitter

S.J. van der Meulen, penningmeester

G.E. Schaak-Havinga, secretaresse