Ethiek

Kerkverband

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Generale Synode Kampen 2023 – Groeten van FRCA

 

D.J. Bolt

09-02-23

 

Op 2 december jl., de dag waarop de GKN voorstellen voor eenwording met DGK behandelde, hield br. P. Witten als afgevaardigde van de Free Reformed Churches of Australia een toespraak.
Met zijn toestemming geven wij die, vertaald uit het Engels, door.

 


 

Geachte voorzitter en broeders afgevaardigden

 

Het is een groot genoegen en voorrecht u de groeten van de Free Reformed Churches of Australia te mogen overbrengen. Deze begroeting is het gevolg van het besluit van onze synode om u te groeten en u aan te moedigen voor uw besprekingen van kerkelijke relaties. Het is ons gebed dat de GKN en DGK één kerkverband zullen worden.

Naast secundus lid van het deputaatschap kerkelijke betrekkingen ben ik ook ouderling in de Free Reformed Church of Albany. De kerkenraad van mijn kerk heeft mij gevraagd ook hun groeten over te brengen.
Nu is Albany een kleine stad, gelegen langs de kust van de Zuidelijke Oceaan, zo'n 14.000 km van Harderwijk. Misschien denkt u: dat is ver weg! Ja, in kilometers is het heel ver weg. Maar is het echt ver weg? We kenden u al sinds het begin van 2009. We hebben uw kerkelijke strijd gezien! Onze synodes hebben de kerken opgedragen voor u te bidden!
De kerk van de Heer is katholiek, wereldwijd. Wij hebben de kerk lief, en wat er in de voormalige GKv is gebeurd heeft ons verdriet gedaan!

 

Wij zijn misschien ver van u verwijderd, maar dat betekent niet dat u niet bekend bent bij ons! Maar wie zijn wij?
De Free Reformed Church of Australia heeft ongeveer 5.000 leden. We hebben 18 gemeenten, waarvan 16 in West-Australië; en de meeste bevinden zich in de buurt van de stad Perth, 400 km ten noorden van Albany. Er zijn twee kerken in Tasmanië, en er is ook een kerkplanting in de stad Cairns, in Queensland.

Onze eerste kerk werd gesticht in 1951, in de stad Armadale, in Perth. Jarenlang noemden de inwoners van Australië ons de 'Nederlandse' kerk. Wij waren immers immigranten. Wat hebben we de tulpen gemist, en dropjes zijn nog steeds ons favoriete snoepje. Maar dat is aan het veranderen. Onze kinderen zien zichzelf niet meer als immigranten. En bijna alle predikanten zijn opgeleid in het seminarie van onze zusterkerk, het Engelstalige Canadian Reformed Theological Seminary.

 

Verreweg de meeste van onze leden kunnen geen Nederlands meer lezen of spreken. (Ik vind het zo fijn dat de meeste Nederlanders Engels kunnen lezen en spreken.) Onze kinderen gaan naar christelijke scholen die worden gerund door onze kerkleden. Weliswaar leren ze de Nederlandse taal niet maar wel leren ze over de geschiedenis van de kerk en daardoor komen ze ook in contact met de geschiedenis van Nederland.

 

Toen de Free Reformed Churches of Australia werden gesticht, was de GKv onze moeder- en zusterkerk. Maar zoals u weet is die moederkerk niet langer een zusterkerk.

We hebben zusterkerkrelaties met de Nieuw-Zeelandse Hervormde Kerk, de First Evangelical Reformed Church of Singapore, de Reformed Churches of South Africa, de Reformed Churches of Indonesia, de Kosin Reformed Church in Korea en, zoals u weet, de Canadian Reformed Churches.
Op de zendingsvelden zijn onze kerken druk bezig in de kerk in Indonesië, Papoea-Nieuw-Guinea, de Filippijnen en ook in het Verre Oosten. Het werk in het Verre Oosten, dat in 2005 begon, is rijkelijk gezegend

Onze volgende synode staat gepland voor juni 2024 DV. Die zal deze zusterkerkrelaties bespreken. En daar ook uw kerk in betrekken alsmede de gesprekken die u nu voert met de DGK. Het is onze hoop en gebed dat uw twee kerkverbanden één kerkverband zullen worden.

Onze synode is ook gevraagd om onze richtlijnen voor kerkelijke relaties te herzien. Voor dit werk vragen wij ook uw gebed en om wijze raad.

 

Broeder de voorzitter, vier weken geleden heeft u ons op deze synode hartelijk welkom geheten! Dankuwel daarvoor! En ook dank voor het toesturen van uw Weerklank magazine naar ons in Australië.
Eerder dit jaar hadden onze afgevaardigden een ontmoeting met uw afgevaardigden via zoom. Toen beseften we hoe klein de wereld eigenlijk is! We konden uitgebreid samen spreken! We konden elkaar zo bemoedigen! De Heere heeft zijn kerk gezegend met deze technologie. Zo heeft hij het mogelijk gemaakt een zusterkerkrelatie op 14.000 km afstand te kunnen onderhouden.

 

De afgelopen vier weken heb ik veel Schriftuurlijke en opbouwende preken gehoord! We hebben veel broeders en zusters ontmoet. We konden zelfs een Bijbelstudieavond bijwonen met broeders en zusters in Assen. Dankuwel voor uw warme welkom! Wij hebben ons werkelijk gezegend gevoeld om in uw kerken te zijn. We hadden zelfs de mogelijkheid om een ​​preekplaats in Drachten bij te wonen, om een ​​preek te horen van ds. J. Pos, vanuit de kerk in Urk.

 

Ik denk te mogen zeggen dat u in een heel andere wereld leeft dan de wereld van de Free Reformed Churches of Australia. De geschiedenis van uw land is geworteld in de kerkgeschiedenis. Jullie vele grote kerken staan ​​nog steeds overeind! Je hebt politieke partijen die spreken over christelijke waarden en overtuigingen. In Katwijk zong een koor  van 1700 mannen psalmen! Jullie hebben kranten met kerknieuws! Dit zijn geen dingen die je in Australië tegenkomt.

Wat we in Australië wel hebben zijn regeringen die de Heere en Zijn wegen zijn vergeten, er is zonde en verdeeldheid, strijd en misdaad, wetten die onze vrijheid van meningsuiting bedreigen, en ook de ineenstorting van het gezin dreigt. Eigenlijk kan ik nog wel even doorgaan. Hoe treurig is het dat we deze dingen ook in Nederland hebben gezien.

 

Broeders, als kerkverband zeggen wij tegen u als kerkverband: 'We hebben elkaar nodig!' Het is zeer duidelijk waarom we dat zeggen. Het gaat erom dat wij gehoorzaam reageren op de oproep om één te zijn, zoals staat in Johannes 17:20.
Satan is blij als de kerk verdeeld is, als er strijd en twist is binnen de kerk. De kerk wordt aangevallen! Er blijven nog veel moeilijke discussies en beslissingen over. Toch zal de dag van de Heere komen; Hij is overwinnaar. Moge Hij u blijven sterken en Zijn wijsheid schenken met de woorden van Zacharia 3: 10

 

'… spreekt de HEERE van de legermachten. Ik zal de ongerechtigheid van dit land op één dag wegnemen. Op die dag, spreekt de HEERE van de legermachten, zal ieder zijn naaste uitnodigen onder de wijnstok en onder de vijgenboom.'

 

Dankuwel.