Ethiek

Ethiek

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Coronitor 4

 

D.J. Bolt

30-05-20

 

Wat is de trend?
De belangrijke parameters in de grafieken, op basis van RIVM getallen bijgewerkte situatie tot en met 29-05-20:

Dus voor Nederland geldt (29-05-20), tussen haakjes de waarden van 15-05-20:
 

- Totaal aantal besmettingen: 46.126 (43481)

- Totaal aantal ziekenhuisopnames: 11722 (11457)

- Totaal aantal doden 5931 (5590)

 

De getallen van besmettingen en overlijdens zijn nog (veel?) hoger omdat in verpleegtehuizen en in dokterspraktijken veelal bij een overlijden niet op corona is getest, zoals het RIVM niet moe wordt te benadrukken.

 

Waar staan wij t.o.v. o.a. belangrijke Westerse landen? We werken het tabelletje bij. Ook hebben we Brazilië toegevoegd, een van de grootste brandhaarden in de wereld, zo zegt men.

Wereldwijd

- Totaal 5.844.499 bevestigde cv besmettingen (4.383.360 op 15-05-20)

- Totaal 361.119 doden (298.295 op 15-05-20).

 

Nieuwe bedreiging?

 

Sinds begin maart signaleerden kinderartsen twintig kinderen met een ziektebeeld dat overeenkomt met de ziekte van Kawasaki, een zeldzame ziekte waarbij ontstekingen in de bloedvaten ontstaan. Opvallend was dat ruim de helft (11) van deze kinderen antistoffen tegen het coronavirus in hun bloed hadden. Dat is een veel hoger percentage dan bij een gemiddelde groep kinderen, waar je eerder een paar procent zou verwachten. En dus moet aangenomen worden dat er een relatie is tussen de ziekte van Kawasaki en covid-19’, zo zegt Károly Illy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Maar het mechanisme van oorzaak en gevolg begrijpen wetenschappers nog slecht. Normaal slaat de ziekte van Kawasaki vooral toe bij kinderen van 5 jaar en jonger. Bij deze twintig kinderen zijn er liefst vijftien ouder! Dat is ook het beeld dat uit het buitenland komt.

 

Misschien is Kawasaki een gevolg van een overdreven reactie van het immuunsysteem op een virus en gebeurt dat nu ook bij het coronavirus.’

Gelukkig is de ziekte goed te behandelen is. Bij de grootste groep patiënten gaat de ziekte vanzelf over.

Er is nog geen reden voor zorg. Maar omdat deze ziekte nu wel iets vaker wordt waargenomen dan voorheen, wordt de situatie wel in de gaten gehouden en onderzocht. Ook het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is ingelicht en wordt op de hoogte gehouden.

 

(Bronnen: Volkskrant 25-05-20, NOS).

 

Conclusies

 

We proberen weer enkele conclusies te trekken:

  1. De aantallen besmettingen en doden in Nederland blijven onmiskenbaar afnemen.
  2. Ook de toename van het aantal ziekenhuisopnamen vlakt heel sterk af.
  3. Voor kwetsbare mensen blijft de situatie risicovol.
  4. Wereldwijd nemen besmetting en dodental nog sterk toe.
  5. Het virus wordt nog steeds niet doorgrond, zoals ook blijkt uit het voorkomen van de Kawasaki ziekte.
  6. Hoewel Amerika vooral in schijnwerper wordt gezet, is de situatie in Europa veel dramatischer. Zes (de helft!) van de boven weergegeven landen scoren een veel hoger (relatief) dodental dan Amerika.
  7. Absolute koploper is België met relatief 268.000 doden! Een veel kleiner land dan Nederland met meer dan tweemaal zoveel doden (relatief)! Het krijgt in de media voor zover wij waarnemen, nauwelijks aandacht. Hoe kan dat? Verbazingwekkend is ook dat in het zuiden (Limburg) vanuit Nederlandse zijde zoveel druk wordt uitgeoefend de grens tussen de twee landen weer open te stellen. En vandaag (30 mei) doet België dat weer, voorlopig alleen voor familiebezoek …
  8. Tot nu toe zijn er geen negatieve gevolgen waarneembaar van opening van scholen (11 mei).

Idee

 

Af en toe maken we een praatje met de buren. Over Corona natuurlijk, over het weer en over de bende die de aanleg van een nieuwe afvoer voor hemelwater geeft. Heel gezellig!
Probleem is wel dat 1,5 meter afstand houden lastiger wordt naarmate het gesprek vordert. Of dat aan buurman ligt of aan mij, we laten het in het midden, maar ik vind het heel lastig om 'wegwezen' tegen hem te zeggen als hij mij te na komt. Echter tenslotte heb je geen andere keuze als je met de rug tegen de muur bent gepraat.

 

Maar ik heb ineens een mooi idee.

Onze auto heeft een achteruitrijsensor. Heel handig want we voorkomen er nóg meer deuken in de achterdeur. De voeler gaat namelijk toeteren als er een paaltje in de weg staat, hoe dichter erbij hoe harder gejammer. Welnu, laten we zo'n dingetje toepassen als een tussen-mensen-afstand-checkertje! Dat geeft fraaie mogelijkheden! Ik werk het nog even wat verder uit. 

 

We maken de afstand instelbaar want 1,5 meter kan dan gemakkelijk worden aangepast. Bovendien van sommige mensen wil je ook wat meer afstand houden (dat is zonder corona ook al het geval). Ook moet het mogelijk zijn i.p.v. piepen zelf ingesproken teksten te laten horen. Bijvoorbeeld Buurman wilt u als 't u blieft een stapje terugdoen, dank u wel. Of: 'Nog één keer of ik praat nooit meer met je!'. Bedenk maar iets vriendelijks. Het volume kan, afhankelijk van buurmans gehoorvermogen ingesteld worden van fluisteren tot loeien.
En we stellen grenzen. Bij overschrijding van een maximum aantal waarschuwingen wordt een verdere gesprek onmogelijk gemaakt met heavy metal of een Toccata van Bach, naar keuze.

 

Ook na de covid-crisis is deze intelligente coronatoeter nog bruikbaar. Bijvoorbeeld om buurkatten de tuin uit te jagen.  En soms misschien ook handig als echtelieden (het komt in de beste families voor) even wat afstand willen houden… 

Wel even vredige teksten bedenken.
 

Wie gaat hem maken?

 

 Wordt vervolgd