Ethiek

Ethiek

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Coronitor 6

 

D.J. Bolt

27-06-20


De belangrijke parameters in de grafieken, op basis van RIVM getallen bijgewerkte situatie tot en met 26-06-20:

 

 

Dus voor Nederland geldt 26-06-20, tussen haakjes de waarden van 12-06-20:
 

- Totaal aantal besmettingen: 50005 (48.461)

- Totaal aantal ziekenhuisopnames:  11868 (11813)

- Totaal aantal doden: 6103 (6053)

 

De getallen van besmettingen en overlijdens zijn nog (veel?) hoger omdat in verpleegtehuizen en in dokterspraktijken veelal bij een overlijden niet op corona is getest, zoals het RIVM steeds benadrukt.

 

Waar staan wij t.o.v. o.a. belangrijke Westerse landen? We werken het tabelletje weer bij. Daarbij hebben we een tweetal grafieken toegevoegd van de wereldwijde ontwikkelingen in bevestigde besmettingen en het aantal doden:

 

 

Waarnemingen en conclusies

 • De ontwikkelingen in Nederland zijn onverminderd (vrijwel) stabiel. D.w.z. dat het aantal besmettingen en het dagelijkse dodental door het virus laag blijven. Toch blijkt uit de RIVM cijfers dat er per dag nog ongeveer 100 besmettingen zijn. Dat is misschien niet veel op een aantal van 17 miljoen inwoners, maar er blijkt wel uit dat het virus ondanks alle maatregelen kans ziet zich te verspreiden.
  Het besmettingscijfer zal aangeven of er voldoende discipline in acht is genomen in deze zomer.
   
 • Uit allerlei berichten in de media blijkt dat de onlustgevoelens in onze samenleving toenemen. Dat voorspelt niet veel goeds. Als er een tweede golf komt zal die ongetwijfeld nog een veel dieper impact hebben dan de eerste.
   
 • Inmiddels is er een protocol bedacht voor het geval bij de tweede golf het aantal patiënten groter is dan beschikbare IC-bedden. De NRC gaf er een voorbeeld van hoe het werkt in een specifiek geval.Dit is natuurlijk maar één van de haast oneindig veel mogelijke situaties maar het geeft medisch personeel een houvast om tot een uiterst moeilijke beslissing te komen. Er is nog veel discussie over het leeftijdscriterium. De regering dreigt zelfs in te grijpen als dat gehandhaafd wordt. Voor zover wij weten is er nog niets definitief vastgesteld.
   
 • Nauw verbonden met het vorige zouden ouderen extra voorzichtig moeten zijn en maximale voorzorgsmaatregelen in achtnemen. Zij zijn immers de meest kwetsbare groep die onevenredig veel beslag op de ziekenhuiscapaciteit legt door de gevoeligheid voor het virus. Veelal nemen ze ook niet meer deel aan het actieve maatschappelijke leven. Dus niet jammeren maar de beperkingen blijmoedig en geduldig aanvaarden!
   
 • De wereldwijde ontwikkeling van besmettingen en dodentallen baart zorgen. Er is sprake van een versnelde toename. In Nederland kan de situatie aardig in de hand lijken te zijn, maar hoe zal het gaan als de grenzen weer opengaan en het vliegverkeer komt op gang? 'China' is dan weer heel dichtbij!
   
 • Tenslotte, België, Engeland en Spanje zijn op basis van de relatieve dodenaantallen nog steeds de gevaarlijkste landen.

Bekende sterren

 

Er staan een paar heel mooie sterrenbeelden aan de hemel: de Noorderkroon, goed te zien op het noordelijk halfrond. Het sterrenbeeld bevindt zich tussen Hercules en Boötes. In het voorjaar is het hoog aan de hemel vinden. Het lijkt veel op een kroon.

In het Latijn heet de Noorderkroon, Corona Borealis. 'Borealis', ach dat woord kennen we inmiddels ook al van een zekere politieke stroming … Maar de combinatie heeft nu helemaal een wrange bijsmaak. Laten we het dus maar gewoon houden op Noorderkroon!

Overigens, de Australiërs hebben ook zo'n sterrenbeeld, Zuiderkroon, maar dat heet, hoe kan het ook anders, Corona Australis.