Ethiek

Ethiek

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Coronitor 10

 

D.J. Bolt

31-10-20


Belangrijke getalsmatige ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus zijn in onderstaande grafieken, op basis van RIVM getallen, bijgewerkt tot 27-10-20:

 

 

Voor Nederland geldt op 27-10-20 (tussen haakjes de waarden van 13-10-20):
 

- Totaal aantal besmettingen: 310.148 (187.019)

- Totaal aantal ziekenhuisopnames: 17.936 (14.704)

- Totaal aantal doden:  7.164 (6.650)

 

 

Observaties

 

Weer enkele waarnemingen.

 

Komt het nog weer goed?

 

De toename op alle 'fronten' in Nederland en in de wereld blijft onheilspellend. Kunnen we enige hoop putten uit waarnemingen dat de toenames mogelijk een ietsie-pietsie afvlakken?
Niemand die het nog met zekerheid kan zeggen. Zojuist (vrijdag 30-10-20) luisterden we naar het wekelijkse gesprekje met minister-president Rutte. Het hele kabinet en zijn professionals staat op scherp. Als er dit weekend niet duidelijk een kentering valt waar te nemen worden er (drastische) extra maatregelen genomen. Want met meer dan 10.000 besmettingen per dag en navenante opnamen in de ziekenhuizen, alsmede stervende patiënten, houden we het, en in het bijzonder de verplegend en medisch personeel, niet lang meer vol met de huidige maatregelen.
Ook een signaal: in week 42 vielen in bijna zes op de tien huisartsenpraktijken huisartsen en praktijkmede-werkers uit door ziekte of doordat ze thuis in quarantaine zaten. En ruim 20 procent van de praktijken bood noodgedwongen minder patiëntenzorg (Landelijke Huisartsen Vereniging).

 

Dus ons gewoon houden aan de veiligheidsmaatregelen.

En niet zeuren.

En geen aandacht geven aan complottentheorieën.

En niet opstandig worden.

 

Zingen in de kerk

 

Opmerkelijk als je even terugkijkt. Aan het begin van deze maand berichtten kranten  

 

'Kerkgangers doen er verstandig aan voorlopig niet te zingen tijdens erediensten. Dat zei premier Mark Rutte donderdag bij de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer. Het coronavirus is volgens Rutte bezig met een opmars. We moeten alles doen om een tweede golf te voorkomen.'

 

Maar binnen een maand zijn we overspoeld door de gevreesde tweede golf. Misschien mag dit aanleiding zijn om toch even aan wat zelfreflectie te doen, ook als kerkgangers. In hoeverre hebben wij door onverantwoordelijk gedrag bijgedragen aan deze golf?

Goed om nog eens te memoreren wat bij zingen moet worden overwogen:

  • Het aantal kerkgangers uit risicogroepen.
  • De grootte van het kerkgebouw.
  • De ventilatie.
  • Een gezondheidscheck van mensen die zingen.

Doe dus maar niet, zouden we zeggen.
En anders, misschien is een mooie mogelijkheid alleen in de middagdienst te zingen door hen die dat willen en de risico's binnen de overheidsgrenzen aanvaarden.

 

Dierencorona

 

Het schijnt dat ook tientallen soorten zoogdieren corona kunnen krijgen, dus niet alleen nertsen. Wetenschappers van University College London hebben bij 215 diersoorten uitgezocht hoe het virus bij hen kan binnendringen (ND 07-10-20/Scientific Reports).

Bij schapen, orang-oetans, chimpansees, gorilla’s en bonobo’s kan het virus net zo binnenkomen als bij mensen. Ook katten, honden, leeuwen, tijgers, fretten, makaken, paarden en ezels kunnen besmet raken, evenals geiten, koala’s, olifanten, konijnen, eekhoorns, cavia’s en ijsberen.

De meeste vogels, vissen en reptielen hebben weinig te vrezen van het virus, maar schildpadden, krokodillen, karpers, pimpelmezen, tarbotten en nijltilapia’s kunnen het wel krijgen.

Dat is natuurlijk gevaarlijk. Zo kan onverwacht een nieuwe besmettingsgolf beginnen. Je kunt niet verwachten dat leeuwen, olifanten en ook honden en katten automatisch anderhalve meter afstand houden of mondkapjes voordoen.

Overigens hebben we de meeste beesten nog niet in onze tuin waargenomen. Wel binnensluipende katten. Daar hebben we dus nu nóg meer hekel aan.

 

Een vraag die nog wel bij ons opkomt: hoe zit het met vliegende insecten? Want als die besmet kunnen raken is helemaal het eind zoek …

 

Vaccin

 

Nog twee berichten die waarschuwen dat de wereld niet meer zo zal worden als we min of meer zorgeloos gewend waren.

We hoorden van twee microbiologen de uitspraak dat waarschijnlijk het virus een 'blijvertje' is, net als het griepvirus. Daar moeten we ons dus op instellen. Alleen een vaccin kan dan helpen om weer een min of meer 'normaal' sociaal leven te bereiken.

 

Virussen kunnen muteren, d.w.z. een ander karakter gaan vertonen. Gemeld wordt dat dit ook al het geval is met het Covid-19. De nieuwe variant is kwaadaardiger dan het oorspronkelijke Chinese virus. Het is niet dodelijker of meer ziekmakend maar kan zich wel sneller vermeerderen. Kunnen de in ontwikkeling zijnde vaccins deze variant ook aan? Ook dat is nog niet zeker.

(ND/VK, 22-10-20)

 

Rust en vertrouwen

 

Met zoveel onzekerheid kan een mens gemakkelijk in de knoop raken. Want het is niet niks wat er gebeurt. Hoe houden we het vol als zoveel vroegere vanzelfsprekendheden als rook vervliegen? Ons bestaan en toekomst wankelen.

Nu komt het er op aan of we 'niet alleen weten maar ook vast vertrouwen' wat we belijden in de allereerste zondag van de Heidelberger

 

Wat is uw enige troost, houvast, in het leven en sterven?
 

Dat ik met lichaam en ziel,
in het leven en sterven,
het eigendom ben,
niet van mijzelf,
maar van mijn trouwe Heiland Jezus Christus.

 

Want Hij heeft met zijn kostbaar bloed
voor al mijn zonde volkomen betaald

en mij uit de macht van de duivel verlost.
 

Hij bewaart mij zo,
dat zonder de wil van mijn hemelse Vader
geen haar van mijn hoofd vallen kan;
ja, zelfs zo dat alles moet dienen tot mijn heil.

 

Daarom geeft Hij mij door zijn Heilige Geest
ook zekerheid
van het eeuwige leven
en maakt Hij mij bereid om voor Hem te leven.

 

In alle moeite van leven én sterven zijn we toch veilig,

en gelukkige mensen.