Ethiek

Ethiek

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Coronitor 11

 

D.J. Bolt

14-11-20


Belangrijke getalsmatige ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus zijn in onderstaande grafieken, op basis van RIVM getallen, bijgewerkt tot 10-11-20:

Voor Nederland geldt op (tussen haakjes de waarden van 27-10-20):
 

- Totaal aantal besmettingen: 417.856 (310.148)

- Totaal aantal ziekenhuisopnames: 21.422 (17.936)

- Totaal aantal doden: 8164 (7.164)

 

 

Observaties

 

Tweede golf

Uit getallen van de landentabel kan worden afgelezen dat het virus nog in volle galop over de wereld davert. En dan te bedenken dat heel veel aantallen uit grote delen van de wereld, als Rusland, China en Afrika nog niet (betrouwbaar) kunnen worden verwerkt…

 

Inmiddels hebben verschillende landen in Europa het veel bekritiseerde Amerika van Trump voorbijgestreefd: Engeland, Spanje en België. Alle drie tellen ze meer 'relatieve doden' dan de Verenigde Staten. Daarbij staat België ver aan kop. Het aantal relatieve doden overtreft zelfs Brazilië met bijna 50%! Wat is er daar toch aan de hand?

Iemand maakte ons er op attent dat mogelijk daar 'veel ruimer geteld' wordt:  alle 'oversterfte', ook in verpleeghuizen e.d., toe wordt geschreven aan corona. We houden ons aanbevolen voor nadere informatie hierover.

 

Nederland onderscheidt zich nauwelijks van andere landen in Europa: de toename van het werkelijk aantal doden is rond de 14% in de afgelopen veertien dagen. Daarmee zit het precies op het gemiddelde van vermelde 9 Europese landen. Geen reden dus om ons op de borst te kloppen met onze intelligente lockdown. Het lijkt er op dat de bedenkers wel intelligent zijn maar nogal wat Nederlanders dom. 

 

Overigens, is er een kentering te zien in aantallen besmettingen en ziekenhuisopnamen (nog niet in het aantal doden)? De grafieken laten daarvan iets zien. Wel was er deze week in het nieuws dat het aantal niet-GGD-testen op corona drastisch toeneemt: ongeveer 1/3 van alle testen zou 'privé' gebeuren. En, dat is het probleem, ze worden niet officieel gemeld en dus ook niet in de RIVM-statistieken meegenomen. Is er dan niet een heel verkeerd beeld ontstaan? M.a.w. als de positieve privé-testen wel zouden zijn meegenomen daalt de kromme van wekelijkse besmettingen dan nog steeds?

 

Verpleeghuizen

Vepleeghuisartsen en -verpleegkundigen luiden de noodklok en vragen om snellere testprocedures want er is sprake van massale sterfte daar. Het grootste deel van de coronapatienten die nu overlijden, woont in verpleeghuizen. In week 44 (26 oktober tot en met 1 november) was de totale oversterfte in Nederland ruim 700 mensen (CBS). Daarvan woonden er meer dan 400 in verpleeghuizen. In week 43 was dat nog 270. We zitten qua aantal besmettingen weer op het niveau van de eerste golf, zo wordt gemeld.

 

Volgens de vereniging van verpleeghuisartsen is er in de verpleeghuizen nog geen sprake van een afname van het aantal besmettingen, niet onder bewoners en niet onder zorgpersoneel! Wat de situatie kan verbeteren, is sneller en beter testen, met snellere uitslagen. Op basis daarvan kunnen patiënten ook sneller worden geïsoleerd.

 

Kinderen en corona

De Katholieke Universiteit Leuven en Sciensano - een toonaangevende wetenschappelijke instelling in de epidemiologie van infectieziekten deden een onderzoek onder Belgische schoolkinderen m.b.t. coronavirus. Er waren 362 kinderen bij betrokken, verspreid over tien scholen in Alken (veel besmettingen in de eerste golf) en Pelt (weinig daarin). De kinderen zaten in het basisonderwijs en in de eerste drie jaar van het middelbaar onderwijs.
Het onderzoek leidde tot o.a. de volgende conclusies:

  • Kinderen zijn wel degelijk vatbaar voor een besmetting met het coronavirus.
  • Kinderen zijn meer vatbaar dan eerst gedacht.
  • Ze worden er niet of nauwelijks ziek van.
  • Het verschil in besmettingen tussen de gemeenten is ook bij kinderen merkbaar.
  • Scholen lijken bij de eerste golf geen belangrijke rol gespeeld te hebben bij de besmettingen.
  • Om algemene conclusies te trekken is een grotere studie nodig.

Bron: vrt NWS

 

Winkelen

Ik ga even bij de supermarkt wat halen voor mijn man.
Heel mooi, ik zie bijna alle mensen een mondkapje dragen. Behalve die ene oude heer. Ik vraag hem waarom hij geen mondkapje draagt. Hij maakt zijn excuus:

'Vergeten, het ligt in de auto. En nu zie ik er zo tegen op het hele eind weer te lopen'.

Inderdaad, je kunt het zien, hij is slecht ter been.

 

Oh, nog eentje, een mevrouw, veertiger vergezeld van twee kinderen, draagt er geen.
'Waarom niet?', vraag ik haar.

'Ik vind het niet nodig', zegt ze. En er gelijk achteraan
'U moet mijn mening respecteren!'

En ze herhaalt het nog eens op volle kracht.

 

Aan de andere kant van het gangpad staat – op anderhalve meter – nog een klant. De man gaat zich er ook mee bemoeien.

'Het gaat u blijkbaar alleen maar om uw eigen 'ik en mijn', mevrouw, maar daar kom je niet zo ver mee in een goede samenleving, hoor! U bent zo een gevaar voor het personeel en de klanten hier'.

De vrouw is niet te overtuigen en refreint nog eens heftig haar 'ik en mijn'.

'Begrijpt U dat u zo een slecht voorbeeld bent voor uw kinderen', vermaant de man nog, 'zo worden zij relschoppers van de toekomst, ben ik bang!'

 

De winkel chef blijkt het niet erg te vinden dat hij in deze situatie mogelijk een klant verliest. Het liefst zou hij alleen klanten toelaten die zich aan de regels houden. Maar helaas, dat schijnt niet te mogen, volgens hem.

 

Complottheorieën

Afgelopen zondag vermaande de predikant die bij ons voorging, om ons niet in te laten met complottheorieën. Hij had een folder van een of andere duistere club op de tafel van consistorie zien liggen. De predikant drong er bij de gemeente op aan zich ver te houden van dit onheilig gedoe en als christenen het gezag van de overheid te eerbiedigen. Die heeft het uiterst zwaar in deze moeilijke tijd en dient naar Gods gebod gehoorzaamd en  gerespecteerd te worden.

 

Kennelijk heeft een anonieme aanhanger van viruswaanzin of –waarheid de gedachten van de club nog wat willen versterken met religieuze overwegingen: 'God verbindt' en dus 'deze lockdowns komen niet van God'. Mogelijk heeft het te maken met bezwaren die er leven tegen het niet (hardop) mogen zingen in de kerkdiensten.

 

We zien af van weerleggen van deze pamflet-theologie. De elf coronitoren van het laatste halfjaar maken voor ieder weldenkend mens voldoende duidelijk dat je je verre moet houden van deze complotterij.

Wel blijft er maar een tekst in ons hoofd rond zoemen: Hosea 6:6 die de Heere Jezus zó aanhaalt (Mat. 9:12; 12:7)

 

Ik wil barmhartigheid, geen offer.

 

Zouden we dit ook zo mogen toepassen dat Hij ons luidkeelse zangoffer niet verdraagt als daardoor broeders en zusters hijgend en happend naar lucht de laatste adem uitblazen?