Ethiek

Ethiek

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Coronitor 12

 

D.J. Bolt

28-11-20


Belangrijke getalsmatige ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus zijn in onderstaande grafieken, op basis van RIVM getallen, bijgewerkt tot 24-11-20:

 

Observaties

 

Ontwikkelingen in landen

 

Nederland

Er zijn duidelijk zorgen over de ontwikkelingen. De terugloop van het aantal besmettingen gaat traag, lijkt wat te stabiliseren op een hoog niveau. Openlijk wordt door deskundigen gesuggereerd dat het wel eens een 'heel beperkte kerst' kan worden. Sommigen stellen zelfs voor om de feestdagen dit jaar maar over te slaan…

Onze Nederlandse grafieken laten dit beeld ook zien. Van een snelle teruggang van het aantal besmettingen is geen sprake meer. Alleen een vaccin kan nog een gunstiger situatie inluiden. Moeten we gezamenlijk (veel) meer discipline betrachten? Of zijn we misschien al teveel Belgen geworden?

 

België

In Coronitor 11 stelden we de vraag wat er toch aan de hand is in dit land. Het aantal 'relatieve doden' is veruit het hoogst van alle landen die we monitoren. Een antwoord biedt een vraaggesprek in ND/Volkskrant (17-11-20) met de Belgische viroloog Marc van Ranst, de 'Van Dissel’ van dit land.

Het heeft alles te maken met de mentaliteit van (veel) Belgen volgens Van Ranst:

 

'Onze bevolking telt veel dissidenten. Zodra er maatregelen worden getroffen, is de eerste vraag of er achterdeurtjes zijn, en de tweede of er gecontroleerd gaat worden. Daarna worden de maatregelen als belachelijk afgedaan – u moest eens weten hoeveel virologen ons land ondertussen telt – en vervolgens worden de experts zelf in diskrediet gebracht. Ik weet, dat gebeurt elders ook, maar wij hebben het in België tot een kunst verheven.'

 

Het is niet alleen deze mentaliteit die de enorme besmettings- en sterftecijfers van België - in oktober meer dan 20.000 besmettingen/dag - veroorzaakt maar ook 'falend overheidsbeleid', zegt hij. De overheid telt maar liefst acht ministers van Volksgezondheid 'die elkaar zelfs niet eens bij naam kennen'. Dan is goed 'coronabeleid' natuurlijk nauwelijks mogelijk.

Daarbij komt ook nog dat het land vanouds sterke verdeeldheid kent tussen de twee gewesten Wallonië en Vlaanderen. Zo werd er tijdens de eerste golf in Wallonië gemord over de maatregelen omdat er vooral in Vlaanderen problemen waren, en tijdens de tweede golf precies andersom.

Het gaat nu iets beter maar te zien in onze tabel, is de toename van de ellende nog steeds hoog.

 

Hoe doet Nederland het volgens Van Ranst?

 

'Ik kijk in elk geval met enige afgunst naar uw regering. U heeft er maar één, en elke beslissing die zij neemt, geldt voor het ganse land. Hier gaat het soms al mis met de taal. Daarnaast denk ik dat u wat calvinistischer bent in het opvolgen van de regels. U heeft een grotere mond als het u niet bevalt, dat zeker, maar stiekem je eigen gang blijven gaan, dat is bij ons helaas veel sterker.’

 

Die (hier en daar betwijfelbare) complimenten kunnen we in onze zak steken! Maar het is niet allemaal botertje tot de boom. Want

 

'die aanpak van u met de mondkapjes, daar begrijp ik helemaal niets van. Daar is uw regering veel te traag in geweest, en zelfs nu, met dat dringende advies om die kapjes wel te gebruiken ... Zolang het niet verplicht is, zorgt het voor nijdigheid tussen de mensen die ze wel dragen en mensen die dat niet doen.'

 

Gelukkig, we gaan ons per 1 december bekeren, want met ingang van die dag moeten mondkapjes in openbare ruimten verplicht worden gedragen. Dan zullen we (waarschijnlijk) geen last meer hebben van die 'nijdigheid'. Tenzij we ook elkaar de Belgische moraalbesmetting ongebreideld toe hoesten.

 

Verenigde Staten

'In geen enkel land raast het coronavirus zo hard voort als in de VS', schrijft het ND/Volkskrant. En: 'Nergens ter wereld slaat de pandemie zo genadeloos toe als in de VS'. En vervolgens krijgt Trump op zijn kop en wordt Biden opgehemeld als de redder des vaderlands.

Het past in de visie van de linkse pers die niets liever zag en ziet dan dat de Amerikaanse Conservatives verdwijnen om plaats te maken voor de linkse tot zeer linkse Democrats. Daarvoor is het fijn een conservatieve kop van Jut te hebben.

Maar voorlopig blijft onze landentabel tonen dat er wél landen die wél (veel) hoger 'scoren' op de dodenlijst. Ons buurland België bijvoorbeeld. En ook wij, slimme Nederlanders kunnen ons nauwelijks op de borst kloppen.

Als Europa niet oppast zal het met een toename van 17% van het aantal (relatieve)doden op afzienbare termijn Amerika met 'slechts' 8% toename voorbij streven …

 

De wereld

Wellicht het meest verontrustend zijn de cijfers m.b.t. de wereldwijde aantallen besmettingen en doden. Want deze vertonen nog steeds exponentiële groei!

Waar gaat dat naar toe?
Het lijkt er op dat alleen een effectief vaccin het kwaadaardige virus nog voldoende zal kunnen indammen.

 

Kerken en mondkapjes

 

Voor de Nederlandse kerken is een uitzondering gemaakt op de plicht mondkapjes te dragen. Dat schijnt daarmee te maken te hebben dat 'gebedshuizen' niet als publieke ruimtes, maar als besloten plaatsen worden beschouwd. Mooi, laat de overheid op afstand blijven van erediensten.
Uiteraard kwam daar kritiek op vanuit de 'linkse kerk', o.a. GroenLinks, PvdA en D66. Een kerk is voor hen immers nauwelijks iets anders dan een voetbalclub of toneelvereniging waar wel mondkapjes verplicht zijn.


Ondanks dat er op dit moment geen verplichting is dus, zouden we wel graag zien dat christenen zich 'gewoon' conformeren aan het gedrag dat de overheid voor publieke ruimten voorschrijft. Dus dat kerkgangers hun mondkapje niet afdoen als ze plaatsnemen in de kerkzaal. Dat is veiliger en neemt de wind uit gramstorig rood getinte zeilen. Laat het toch niet zover komen dat we door ons gedrag (mede) een uitbraak  veroorzaken die aanleiding geeft kerken volledig te locken voor erediensten zoals dat in verschillende landen[1] al het geval is!

 

Maar, wringt het toch eigenlijk niet, ons zó volgens het vijfde gebod te onderwerpen aan de overheid? Want het vierde is daarmee toch eigenlijk in strijd? Maar hoe verhouden deze twee geboden zich ook nog weer eens met zesde? Vragen waar we mee kunnen worstelen.

We vonden een fundamenteel antwoord in het blad Weerklank van de Gereformeerde Kerken Nederland. Een zeer lezenswaardig verhaal van prof.dr. Jason P. van Vliet, zie het artikel op deze site getiteld ‘Botsing van plichten’ bij de corona-epidemie?

 

Vaccin

 

Er zijn verblijdende berichten over de ontwikkelingen van vaccins tegen het coronavirus.

Wellicht kan er binnen enkele maanden worden begonnen met inenten. Men spreekt zelfs al over een effectiviteit van 90-95%!

Dat klinkt goed, maar tegelijk moet er nog wel het een en ander worden verduidelijkt. Want wat betekent die effectiviteit precies? Als iemand behoort tot het percentage mensen waarbij het niet werkt, wat is dan de reactie van zijn of haar lichaam? Maar ook hoe weet iemand dat het toch niet werkt? Dat kan toch beter niet proefondervindelijk worden vastgesteld … En er zijn wel meer vragen te stellen.

Kortom, laten we zoeken naar antwoorden hierover.

 

Verontrustend is dat een behoorlijk percentage van onze bevolking zich mogelijk niet wil laten inenten. Dat kan de hele effectiviteit van het vaccin te niet doen. Daar moet dus nog behoorlijk aan worden gewerkt.

 

NOOT


[1] Voor zover wij weten in elk geval België, Engeland, Frankrijk, Oostenrijk en Griekenland.