Ethiek

Ethiek

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Coronitor 13

 

D.J. Bolt

12-12-20


Belangrijke getalsmatige ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus zijn in onderstaande grafieken, op basis van RIVM getallen, bijgewerkt tot 08-12-20:

 

 

Observaties

 

Ontwikkelingen in landen

 

Nederland

Het zal niemand zijn ontgaan - de media staan er bol van - het gaat niet goed met de ontwikkeling rond het virus. De grafieken van besmettingen en ziekenhuisopnamen markeren dat haarscherp. Veelal wordt het gebrek aan discipline als de hoofdoorzaak gezien. Beelden op de TV laten daarvan ook het een en ander zien.

Zijn we misschien zonder het dal na de tweede golf te bereiken, haast ongemerkt al in de derde beland?
 

Zorgwekkend is ook dat in vergelijking met 2019 steeds meer personeel in de zorginstellingen zich ziek meldt. Is het een wonder? Deze mensen ervaren dagelijks de  zwaarte van de behandeling en verzorging van corona-patiënten. Staan daarbij bloot aan extra besmettingsgevaren. Besef hiervan kan ons helpen in de strijd tegen zorgloosheid en achteloos negeren van de veiligheidsmaatregelen.  

Laat in elk geval ook het gebed voor deze mensen niet ontbreken.

 

De hoop is gericht op vaccins. Als een groot deel van onze volk zich laat inenten kan het virus waarschijnlijk worden bedwongen. Maar we zouden geen Nederlanders zijn als er niet gelijk een grote discussie over wel of niet vaccineren ontstond. Na viruswaanzin dus vaccinatienegatie?

 

Nee, we vertrouwen onze ziel niet toe aan een vaccin. Dat zal uiteindelijk ons ook niet in leven houden. Maar tegelijk mogen we een geneesmiddel, waarmee een kwaadaardig - en voor inmiddels meer dan anderhalf miljoen mensen dodelijk – virus kan worden bedwongen, als een geschenk van God aanvaarden. En daarbij belijden, hoe groot de technisch-medische prestatie van mensen daarvoor ook is geweest, Soli Deo Gloria!

 

De wereld

De exponentiële groei van het aantal besmettingen lijkt door te zetten, zo blijkt uit de grafieken. Wil de wereld van 'voor-corona' weer terugkeren dan zal vooral deze groei moeten worden omgebogen in een voortdurende afname. Zeker ons land met zijn vele internationale relaties en contacten, is geen eiland. We moeten ons wellicht ook hierom voorbereiden op een lange weg die nog gegaan moet worden.

 

Geboden

 

Vorige keer publiceerden we een waardevol artikel van prof.dr. Jason P. van Vliet van het Canadian Reformed Theological Seminary in Hamilton, onder de titel Botsende geboden.

Nadat hij een aantal Bijbelse principes heeft toegelicht, concludeert hij

 

'Aan de ene kant mag buitensporige angst voor virussen ons er niet van weerhouden om samen te komen voor de eredienst. De Heilige Geest onderwijst ons dat de wijze niet geïmmobiliseerd zal worden door ongegronde angst voor leeuwen op de weg of – om het even uit te breiden – voor virussen in de banken (Spr. 26:13).
Aan de andere kant, liefde voor de naaste en voor onze hemelse Vader die de gezondheid van onze naaste hooghoudt, zal ons dwingen alle nodige voorzichtigheid te betrachten. Kortom, liefde en wijsheid effenen een weg die het vierde en zesde gebod in harmonie houdt.
Het vervullen van het vijfde gebod is in deze huidige omstandigheden een grotere uitdaging maar niet onmogelijk.'

 

Zou in dit kader ook niet aandacht moeten worden gegeven aan het negende gebod?

Het valt op hoe makkelijk mensen de overheid en haar dienaren in diskrediet brengen. Er lijkt een structureel wantrouwen te zijn dat elke uitspraak en maatregel van de overheid met negativisme en argwaan tegemoet treedt. 'Viruswaanzin' (nu 'Viruswaarheid'…) is daar een extreem voorbeeld van. Van de manier waarop journalisten nogal eens minister-president Rutte en minister van volksgezondheid De Jonge benaderen lusten de honden geen brood.

Natuurlijk mogen kritische vragen worden gesteld, de vrije pers is een groot goed. Maar dat rechtvaardigt niet respectloos handelen jegens de overheid die tenslotte Gods dienares is om de ongebondenheid van de mensen te bedwingen (Rom. 13).

Zouden wij, zeker als gereformeerden, daarbij ook niet voortdurend voor ogen moeten houden wat onze Heidelberger zegt, namelijk dat 

 

'…dat ik in rechtszaken en in alle andere handelingen de waarheid liefheb, oprecht spreek en belijd en ook de eer en goede naam van mijn naaste zoveel ik kan verdedig en bevorder…'?  (HC Z43).

 

Nog eens complottheorieën

 

In Coronitor 11 lieten we een pamflet zien dat we vonden op de tafel van de consistorie in ons kerkgebouw. We besteedden er enige aandacht aan.

We werden er op geattendeerd dat door onze publicatie misschien het misverstand zou kunnen ontstaan dat de kerkenraad er iets mee te maken heeft. Graag willen die mogelijke indruk wegnemen. De folder werd gevonden in de brievenbus van het gebouw en belandde zo met andere poststukken in de consistorie.

Niks mis mee dus.

Nu we het er toch even over hebben, ons triggerde natuurlijk vooral de 'geestelijk' boodschap waarmee het geschrift versierd was. We zijn daar niet op ingegaan want we houden niet van anonieme profeten die ons mores willen aanleren.

Heeft iemand een dwarse overtuiging? Kom er mee voor de draad! Maar doe dat wel met open vizier, dan hoeven we ons niet voortdurend af te vragen wie het is die ons geestelijk niveau wil opkrikken met nieuwe inzichten.

 

Kortom, met open vizier valt er goed te praten.

En komen we verder met elkaar!