Ethiek

Ethiek

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Coronitor 17

 

D.J. Bolt

20-02-21


Belangrijke getalsmatige ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus zijn in onderstaande grafieken en tabellen, op basis van RIVM getallen en Johns Hopkins Virus Resource Center, bijgewerkt tot 16-02-21.
 

 

 

Observaties

 

Ontwikkelingen in landen

 

Landen algemeen

Eén blik op de landentabel laat zien dat het niet goed gaat met de sterfteaantallen door corona. De groeipercentages nemen sterk toe, in Portugal zelfs 22% meer doden! Maar ook andere Europese landen vertonen een verontrustend beeld. Europa als geheel (de landen samen die we monitoren) komt Amerika langszij.

 

Je hoeft geen deskundige te zijn om te concluderen dat de mutanten van het virus zich 'laten gelden' en meer slachtoffers maken. Wel lijkt de besmettingencurve zich iets af te buigen in de goede richting. Dat zou een positief signaal zijn!

Nederland

Inmiddels heeft het Britse virus zich helemaal genesteld in ons land. Tweederde van alle besmettingen is debet aan dit virus.

Het is bepaald verontrustend dat de neergaande lijnen van besmettingen en dodentallen tot staan lijken te zijn gekomen de afgelopen veertien dagen. En daarbij moet ook nog bedacht worden dat door het winterse weer er twee dagen niet is getest. De vraag is dus hoe de nieuwe cijfers er zullen uitzien als de niet-opgemerkte besmettingen alsnog worden verwerkt. We hopen het te laten zien over veertien dagen.

 

We houden ons hart vast als nu de scholen weer opengaan. We begrijpen dat de psychische nood onder kinderen (en hun ouders) niet onderschat moet worden. Tegelijk, het zou toch heel erg zijn als alle inspanningen en opofferingen van de laatste maanden weer(!) teniet worden gedaan doordat de samenleving bezwijkt voor de druk voor een vervroegde terugkeer naar het oude 'normaal'.
Gelukkig blijft (overigens na een hoop gedoe) voorlopig de avondklok gehandhaafd.

 

Bemoediging

 

Hoe moeten we als christenen omgaan met de beperkingen die de maatregelen van de overheid ons opleggen m.n. als het gaat om de erediensten? Dat is een brandende kwestie in veel kerken en gemeenten en leidt tot veel onrust.

Iemand attendeerde ons op een studie van prof. dr. Jason Van Vliet, hoogleraar aan het Canadian Reformed Theological Seminary te Hamilton. Het seminarie van de Canadian Reformed Churches (CanRC).

Het is een zeer belangwekkende verhaal dat ook over de situatie rond de Canadese kerken gaat maar ook in allerlei opzichten op onze kerken van toepassing is. We brengen het graag onder de aandacht van onze lezers.
We publiceren het in deze editie van EIW.

 

Stout

(historisch)

 

Wat missen we de kappers toch! En dat is te zien ook!

In de supermarkt deed ik boodschappen in het veilige ouderenuurtje. Bij de groenteafdeling ontmoette ik twee andere dames.

We namen elkaar op, zo gaat dat (ook) bij vrouwen, en maakten een praatje. Zo te zien hadden zij al heel lange tijd de kapsalon niet van de binnenkant gezien. En nee, ze zagen er dan ook niet uit, zo vonden ze dat zelf ook met hun slordige kapsels.
 

Ineens priemde de wijsvinger van de langst-harige zich in mijn richting:

U, bent stout geweest!

Wow!

Hoezo?, vroeg ik verbouwereerd.

U bent wel bij de kapper geweest, dat zie ik!, snibde ze.

Ik lachte.

Nee hoor, ik doe het zelf. En ook dat van mijn man.

 

De monden vielen open van verbazing. Tjonge, als zij dát nou ook eens konden, want ook hun mannen zagen er uit als struikrovers.

Mooi, ik kon hen verder helpen met wat aanwijzingen, YouTube filmpjes aanbevelen die laten zien hoe het moet. Och, en als het de eerste keren misgaat? Vrijwel niemand die je ziet in lockdown, toch?

Alleen bij de groenteafdeling moet je even oppassen…