Ethiek

Ethiek

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Coronitor 19

 

D.J. Bolt

20-03-21


Belangrijke getalsmatige ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus zijn in onderstaande grafieken en tabellen, op basis van RIVM getallen en Johns Hopkins Virus Resource Center, bijgewerkt tot 16-03-21.

 

Observaties

 

Ontwikkelingen in landen

 

Wereldwijd

De toenames van besmettingen en dodentallen zijn stabiel gebleven, 5%. Van een ombuiging, als die er al mocht zijn, is dus nog niet veel te zien.

 

Landen algemeen

De stijgingspercentages zijn over het algemeen weer lager geworden. En dat is goed nieuws! Verder is de rangorde in relatieve dodenaantallen in de grote landen niet veranderd. Echter, er zijn wel nogal ernstige indicaties.

 

In twee grote gebieden, VS en Brazilië neemt het aantal sterfgevallen weer sterk toe, +9%! Dat voorspelt niet veel goeds.
In Europa gaat het over het algemeen goed, de percentages nemen gestaag af, in het kleine land Denemarken zelfs tot ongeveer 0%!
Daar staat Hongarije tegenover, het laat opnieuw een forse stijging van het aantal sterfgevallen zien: de vorige keer 10%, nu zelfs 13% meer coronadoden. Daarmee stijgt het op de relatieve rangorde van de 5de naar de 3de plaats in de aangegeven landen, en neemt het land de positie over van Italië eerder!

Het lijkt de hoogste tijd dat ook Hongarije het virus echt serieus gaat nemen.

 

Nederland

We namen de vorige keer waar dat er een strijd woedt tussen vaccinaties en discipline en

vroegen ons af: 'Hoe zal dit aflopen? Wat zou het goed zijn als ons volk nog even op de tanden blijft bijten zodat we niet overspoeld worden door een nieuwe (vierde?) golf'.

Wat we nu zien is dat het aantal coronadoden nog steeds afneemt maar de besmettingen sterk toe, +24%! Het verontrustende is ook dat de besmettingen in vrijwel alle leeftijdsklassen voorkomen, ook kinderen en jongeren ontkomen er niet aan, mede doordat de beperkende maatregelen t.a.v. het onderwijs versoepeld zijn. Het virus 'ziet' z'n kans en lijkt die graag te grijpen.

Hadden we niet nog even op onze handen moeten blijven zitten?
 

Kerk na corona

 

Er is veel bezorgdheid of het kerkbezoek weer de normale vroegere voortgang zal hebben na de coronacrisis als de beperkende maatregelen zijn opgeheven. Zullen de mensen dan weer gewoon twee keer naar de kerk komen? Of is afstandelijk bijeenkomen zo goed bevallen dat straks met hooguit één keer zal worden volstaan?

Om een indruk geven hoe de situatie in de GKv is, vergeleken we de huidige kerkdiensten met die van maart 2019. Aan de hand van de opgaven in de kerkbode voor het Noorden maakten we het volgende overzicht.

Zie voor details per gemeente de bijlage.

 

Allereerst, blijkbaar vinden maar liefst 32 gemeenten het niet meer nodig om hun kerkdienst(en) op te geven aan de kerkbode. Bijna de helft!

Van de gemeenten die nog wél hun diensten melden, dus 31+10 = 41, heeft maar één derde, dat is slechts 10 gemeenten, nog twee diensten. Twee jaar geleden waren dat er nog 68! Natuurlijk is het mogelijk dat van de gemeenten die niets meldden er enkele zijn die wel diensten houden. Maar als zij zelfs niet de moeite nemen om dat gewoon even op te geven…?  

 

Het overzicht schetst o.i. een tamelijk onthutsend beeld voor de toekomst. Zullen de kerkenraden en gemeenten die gewend zijn geraakt aan één dienst op de zondag daarin weer verandering (willen) brengen na corona? Of liever toch maar volstaan met één, of zelfs een slechts virtuele kerkgang?    

 

We hadden ook de situatie volgens de GKv-kerkbode van Midden- en Zuid-Nederland willen analyseren. Maar tot onze verrassing publiceert die helemaal niets meer over kerkdiensten, zie het bericht hiernaast. Kennelijk is daar een nog groter gebrek aan bereidheid gegevens over kerkdiensten te melden. Daarom is de kerkbode redactie dus maar geheel gestopt met publiceren daarover. Vervolgens verwijst het blad wel naar allerlei websites. Oftewel, zoek het zelf maar uit…

 

Overigens, de laatste opname van een kerkdienst in de hierboven genoemde internetkerkdienst.nl site was op 29 september 2013. Degene die deze site bezoekt zal tot zijn verrassing ds. H.G. Gunnink van DGK prominent in beeld zien.

 

Zalige Zalm

 

Wellicht kunnen deze kerkboderedacties wat hulp gebruiken van De Zalige Zalm, bureau voor geloofscommunicatie, gespecialiseerd in het uitgeven van parochiebladen en kerkbladen. Het bureau denkt dat in deze lastige tijd 'meer dan ooit een kerkblad of parochieblad mensen met elkaar verbindt en hoop geeft'. Zo is dat.

 

Tijdens de Week van het Kerkblad, 12 tot en met 17 april, organiseert De Zalige Zalm tal van activiteiten, ja zelfs een consult bij de kerkbladendokter is mogelijk! Dat komt dus als geroepen! Ook wordt er het Kerkblad van het Jaar verkozen door, jawel, de Theoloog des Vaderlands Almatine Leene, de eerste vrouwelijk domina van de GKv, daarbij ondersteund door de roomse ND journalist Hendro Munsterman en Marcel  directeur van De Zalige Zalm. (bericht ND, 19-03-21)

We zijn benieuwd!

 

Waardering

 

Laten we het bovenstaande droeve verhaal ietwat compenseren met een andere geluid.
In de kleine DGK-gemeente waarvan wij lid zijn, worden elke zondag twee diensten gehouden, corona of niet. Dat is best moeilijk als er door de beschermende overheidsmaatregelen maar een heel beperkt aantal mensen de dienst fysiek kunnen bijwonen en er niet gezongen mag worden. Toch wordt er trouw het Woord bediend voor de broeders en zusters in de haast lege kerkzaal en voor hen die de dienst meebeleven via beeld- en geluidsverbindingen.
 

Het is goed om eens grote waardering uit te spreken voor predikanten, ouderlingen, diakenen, preekvoorzieners, kosters, organisten en anderen die week in en week uit 'gewoon' trouw de erediensten mogelijk blijven maken ondanks alle beperkingen. Dat geldt nog meer onze kleine gemeente die geen eigen herder en leraar heeft en waar tot toe heel regelmatig predikanten van heinde en ver voorgaan!

 

Laten we aansluiten bij wat Paulus schreef aan de Thessalonicenzen:

 

'Wij danken God altijd voor u allen, wanneer wij aan u denken in onze gebeden, en zonder ophouden denken aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop op onze Heere Jezus Christus, voor het aangezicht van onze God en Vader.

(1 Thes. 1:2,3)

 

Vaccinatie

 

Hoera, we hebben een oproep voor vaccinatie tegen het kwaadaardige covid 19 virus!

 

Hoewel, hoera? We hebben in de afgelopen verkiezingsstrijd in Nederland, zegevierende politieke partijen met veel woordgeweld horen blazen dat corona niet meer is dan een 'wat zware griepverkoudheid'. En niet alleen zij, je kunt het regelmatig horen in je eigen context. Is alles niet zwaar overdreven en is het risico van vaccinatie wellicht niet groter dan besmet raken?

 

Met meer dan gewone belangstelling lazen we daarom een column van ds. W.L. de Graaff (GKv Groningen) in de vrijgemaakte Kerkbode van het Noorden (nr. 4 week 10 mrt 2021), zie hiernaast. Kan die ons misschien op het goede spoor zetten?

 

Tsjonge, hij schreef een tekst die Thierry Baudet van Forum voor Democratie niet zou misstaan. Natuurlijk, in een column mag je de zaken wat aanzetten, accentueren. Maar is dit niet gewoon opruiende taal, dwarsig frontaal tegen de overheid in? Een tekst die mensen bewust onzeker wil maken? Moeten we De Graaff gehoorzamen als hij schreeuwt: 'Oproep voor vaccinatie? Blijf thuis!?

Hier staat de dominee frontaal tegenover de dokter, die ons dringend aanbeveelt te laten inenten. Wie moeten we geloven, vertrouwen? 

 

We hebben het een en ander overwogen en zijn tot de slotsom gekomen dat het heel onwijs zou zijn deze dominee te volgen. Als het ergens geldt dan hier, schoenmaker houd je bij je leest! Speel niet zelf voor viroloog of epidemioloog. Heb vertrouwen in wat wereldwijd met veel inspanning en testen aan medicijnen is ontwikkeld ter bescherming van jongeren en ouderen. En breng mensen niet in verwarring door hun vertrouwen in regering en gezondheidszorg te ondermijnen.

We gaan in elk geval de vaccinatie met vertrouwen tegemoet. Bovenal in vertrouwen op onze hemelse Vader Die weet wat goed voor ons is, ook als het in mensenogen 'mis' zou gaan.

 

Het Zalig Zalm thema waarop de parochie- en kerkbladen door de Theoloog des Vaderlands c.s.  zullen worden beoordeeld is 'geloof, hoop en liefde'. We hebben zo het vermoeden dat deze kerkbode van het Noorden niet genomineerd zal worden.  

 

Ideeën

 

We willen in de coronitoren standaard aandacht gaan geven aan ideeën die moeiten in het kerkelijk leven als gevolg van de pandemie kunnen verzachten. In het artikel Gods kinderen en Covid 19 suggereerde prof. Jason Van Vliet om met elkaar creatief te zijn.

Welnu, we staan open voor allerlei ideeën. Rijp, en ook groen als ze serieus bedoeld zijn. We houden de ideeën bij in een tabelletje.

 

 

Bijlage

 

Kerkdiensten in GKv gemeenten van het Noorden.
Bronnen: Kerkbodes van het Noorden 23-03-19 en nr 4 week 10 mrt 2021.