Ethiek

Ethiek

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Coronitor 20

 

D.J. Bolt

03-04-21


Belangrijke getalsmatige ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus zijn in onderstaande grafieken en tabellen, op basis van RIVM getallen en Johns Hopkins Virus Resource Center, bijgewerkt tot 30-03-21.

 

 

Observaties

 

Ontwikkelingen in landen

 

Wereldwijd

De toename van besmettingen is redelijk stabiel gebleven. Mogelijk is afname van de stijging van het aantal doden het gevolg van de wereldwijde vaccinatie-inspanningen.

 

Landen algemeen

Er zijn twee opmerkingen te maken.

Het percentage sterfgevallen in de VS is -2%. Dat kan natuurlijk niet. Op de een of andere wijze klopt het vorige keer opgegeven aantal doden niet. Het is dus ook niet te zien hoe in de afgelopen twee weken het verloop in dit land precies is geweest.

 

De situatie in Brazilië lijkt verder uit de hand te lopen: wereldwijd valt 1 op de 4 coronadoden nu in dit land! Het heeft op de 'ranglijst' aantallen doden de plaats in de tabel van Europa ingenomen en staat nu op 2.

De extreem-rechtse president Bolsenaro heeft vanaf het begin de crisis de problemen onderschat, de ernst van de ziekte ontkend. Voor hem kwam de economie op de eerste plaats. We herkennen het van sommige Nederlandse politici … 

Brazilië is zo een broeikas geworden voor nieuwe coronavarianten. Het land vormt een gevaar voor de hele wereld.

 

Hongarije

Ook in dit land lijkt het absoluut niet goed te gaan, het aantal doden is met maar liefst 19% (update 14-04-21) toegenomen de afgelopen 14 dagen! Daarmee heeft het zelfs België van de eerste plaats verdrongen. Wat is er aan de hand?

 

Nederland

De wekelijkse besmettingen blijven sterk stijgen. En precies navenant ook de ziekenhuisopnames, je kunt de grafieken haast over elkaar heen leggen. Maar, dat is het goede nieuws, het aantal sterfgevallen blijft dalen, zoals het er nu uitziet. Dat lijkt goed te verklaren: veel ouderen, al dan niet in verpleeghuizen, zijn voor een belangrijk deel gevaccineerd. Daarvóór stierven er velen in deze 'categorie' aan de coronaziekte.

 

Maar misschien moeten we ons op dit punt nog niet rijk rekenen. Want de virusvarianten die nu in omloop zijn schijnen ook velen in de leeftijdsgroep rond 20 jaar aan te tasten. Wat gaat dat betekenen?
In elk geval is het heel zorgelijk dat de druk op het medisch en verzorgend personeel weer hand over hand toeneemt. Terwijl het al zó zwaar werden belast en zij nauwelijks op adem konden komen.
 

Kerk en corona

 

Ze zullen ieder zijn opgevallen, die schermutselingen bij de Oud-Gereformeerde Kerk in Krimpen aan den IJssel en de Gereformeerde Gemeente op Urk. Opdringerige journalisten belaagden kerkgangers. Sommige kerkgaanden konden het emotioneel niet aan en gaven al te close journaille van katoen. Iemand duwde met de bumper van auto een journalist die een parkeerplaats blokkeerde naar het trottoir. Intimiderende microfoons op steeltjes werden uit handen geslagen.

In de nacht erna beschadigde een onverlaat met een bom het kerkgebouw in Krimpen aan den IJssel.

Toestanden!

 

Brullen

Uit het bovenstaande zal kunnen worden afgeleid aan welke kant onze sympathie ligt. In het gevecht met onze oude-mens-Petrus zou waarschijnlijk ook een nederlaag zijn geleden. En wellicht moesten we na afloop, net als die gereformeerde ouderling namens zijn kerk deed, excuses aanbieden. Zeker, het is niet goed om tegengeweld te gebruiken, dat heeft Christus ons indringend geleerd en daar Zelf ook het diepingrijpende voorbeeld van gegeven in de hof van Gethsémané.

Tegelijk hebben we moeite om met het fortissimo-koor mee te brullen hoe verbijsterend fout' die enkelen uit honderden kerkgangers handelden die zich niet konden beheersen. Hoe ernstig de rechten van journalisten hier wel niet werden 'geschonden', ja, de persvrijheid 'in gevaar' was, we naar het niveau van derdewereld landen als in het Midden-Oosten 'afzakten'. Etcetera.
Toe nou.

 

Fatsoen

Naar onze overtuiging is het hoog tijd dat ook het journalistengilde z'n plaats kent en fatsoen in acht leert nemen. Zeker, hun werk is belangrijk en kan in een democratie niet worden gemist. Tegelijk kun je een democratie ook vernielen door niet grenzen in acht te nemen, niet de ruimte van mensen te respecteren, ook al ben je het flagrant met hen oneens. Dus bijvoorbeeld niet door te blijven zuigen als kerkgangers (kennelijk) niet bereid zijn (of dat ook niet goed kunnen) om op provocerend vragen adequaat te antwoorden. Misschien ook, omdat ze willen voorkomen dat hun reacties gekneed worden tot voer voor smeuïge mediabeelden. Want wáár ging het dit soort perslieden van o.a. PowNed om, om waarheidsvinding?
We verwijzen naar het artikel Randstedelijk journalisme op deze site.  

 

Misbruik

Nog iets.
Het lijkt er meer en meer op dat de media zich een soort klerikale status en bijbehorend aureool hebben aangemeten waarin niets taboe meer is en mensen, soms genadeloos en onbeschaamd worden ondervraagd. Worden afgemeten en afgerekend op veelal seculiere normen en waarden. Is het niet hoog tijd dat 'gewone mensen' wordt geleerd om nee te zeggen en ga weg? En als dat niet wordt opgevolgd, het eenvoudig mogelijk wordt aan te klagen wegens misbruik van persvrijheid en ongeoorloofde beperking van privé ruimte en persoonlijke vrijheid?

 

Misverstand

We hebben het nu niet gehad over de aanleiding van deze commotie: het grote aantal kerkgangers dat richtlijnen en adviezen ver te boven ging. Laat er geen misverstand over zijn, ook ons lijkt dat onverantwoord.

 

Ideeën

 

We willen in de coronitoren standaard aandacht gaan geven aan ideeën die moeiten in het kerkelijk leven als gevolg van de pandemie kunnen verzachten. In het artikel Gods kinderen en Covid 19 suggereerde prof. Jason Van Vliet om met elkaar creatief te zijn.

Welnu, we staan open voor allerlei ideeën. Rijp, en ook groen als ze serieus bedoeld zijn. We houden de ideeën bij in een tabelletje.

 

  

Idee 02 – Zelftesten

 

Inmiddels worden er experimenten uitgevoerd met grote bijeenkomsten waarbij de deelnemers alleen toegang hebben als zij vooraf negatief getest werden op het virus. En na afloop worden gevolgd om te zien wat het effect is, of er sprake is geweest van besmetting of niet. Als het resultaat van deze testen positief is zou het wellicht kerken mogelijk maken weer met de hele schare blij zingend bijeen te komen!

 

Zelftesten liggen inmiddels in de winkel. Ongeveer een tientje per test, dus nog niet erg aantrekkelijk om in ze in het groot in te slaan. Maar voor een belangwekkend of noodzakelijke bijeenkomst?

 

Mobiele kerken

 

In Coronitor 19 hebben we geprobeerd een indruk te krijgen van de ontwikkelingen van de kerkgang in de GKv in coronatijd. De gegevens uit deze kerken lijken te tenderen naar een sterk verminderd kerkbezoek na de coronacrisis, m.n. als het gaat om de tweede dienst die nu al in veel gemeenten vervallen is, zo blijkt uit 'de kerkbode van het Noorden'. Wat zullen daar de consequenties van zijn?

 

Een van de mogelijke gevolgen raakt kerkgebouwen. In ons land zien we een zeer forse teruggang in gebruik van kerkgebouwen voor waar ze oorspronkelijk voor zijn bedoeld: zondagse erediensten. Door de secularisatie hebben inmiddels ongeveer 1400 van de 6900 gebouwen een andere bestemming gekregen dan horen naar het Woord, bidden en de Heere lof zingen! Ze zijn buurthuis, winkel, appartementencomplex, sporthal of bedrijfsruimte geworden. Gemeenten kunnen hun, soms eeuwenoude, kerkgebouwen niet meer handhaven als er door terugloop in ledental en verminderd kerkbezoek het onderhoud financieel niet meer is op te brengen. Toch blijft de behoefte om elkaar fysiek te ontmoeten, zoals duidelijk blijkt in de coronacrisis.

Wat dan?

 

Kerkmobieltje

De vrijgemaakte architect Jan Borkent in Apeldoorn kreeg een idee om daaraan tegemoet te komen. Hij ontwierp een mobiele kapel. Het is 8x8 meter groot en telt 40 zitplaatsen, en vervoerbaar op een dieplader. De bedoeling is, dat, als de mensen na de verkoop van hun gebouw niet meer naar een kerk-eind-verder-op willen gaan, het kerkgebouw dan bij de mensen kan komen. En verhuist de kern van de kleiner wordende gemeente naar een andere buurt, welnu de kapel reist mee!

 

Mocht tenslotte ook dit recyclebare 'kerkmobieltje' niet meer betaalbaar blijken dan kan het volgens de architect gemakkelijk getransformeerd worden in eetkamertafels en salonstoelen.
Duurzaam dus.

Nu nog de gemeente zelf.