Ethiek

Ethiek

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Coronitor 21

 

D.J. Bolt

17-04-21


Belangrijke getalsmatige ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus zijn in onderstaande grafieken en tabellen, op basis van RIVM getallen en Johns Hopkins Virus Resource Center, bijgewerkt tot 13-04-21.

 

 

 

Observaties

 

Ontwikkelingen in landen

 

Wereldwijd

De toename van besmettingen en aantallen doden is tamelijk stabiel gebleven, in elk geval is er nog geen sprake van een significante afname.

 

Brazilië

Opnieuw blijkt dat de situatie in Brazilië ernstig is, het stijgingspercentage van het aantal doden is nog verder opgelopen. Het is haast onvermijdelijk dat het land in de volgende Coronitor op plaats 1 in onze 'ranglijst' van relatieve aantallen doden zal staan.

 

De Braziliaanse virusvarianten P1 en P2 zijn op beperkte schaal ook al in Nederland gesignaleerd: P1 is van ongeveer een half procent van het aantal testen begin maart, gestegen tot anderhalf procent aan het einde ervan. P1 is niet alleen (erg) besmettelijk, maar heeft ook 'stekels' die minder goed herkend worden door vaccins en natuurlijke antistoffen. P2 schijnt minder gevaarlijk te zijn. En dat is dan weer plezierig om te horen.

 

Hongarije

Het stijgingspercentage sterfgevallen lijkt wat te stabiliseren.

 

Nederland

Er is een onzekerheid hoe het verder gaat. Dat is natuurlijk inherent aan een virus omdat het niet luistert naar de klachten voor radio en televisie. Uit de grafieken blijkt nog niet echt een substantiële verbetering van de situatie. Er zijn wat 'hikjes' in de grafieken te zien maar die zeggen voorlopig nog te weinig ten goede of ten kwade. Terecht en gelukkig houdt de regering slagen om de arm als het gaat om versoepeling van het virusregiem.

Je kunt haast tranen in de ogen krijgen als je de situatie in de tweede helft van vorig jaar vergelijkt met die van nu. Toen leek 'alles zowat onder controle', terwijl nu de boel weer op losse schroeven lijkt te staan.

 

Laat het aanhoudend gebed niet worden onderbroken, m.n. voor het medisch personeel dat zo zwaar moet zwoegen om te zorgen. En ook voor allen die economisch en psychisch zwaar gebukt gaan onder de covid-gesel.

 

Afbreuk

 

Onze regering draagt nu al meer dan een jaar een zeer zware last en staat onder enorme druk. Bewindslieden als de demissionaire minister-president Rutte en minister van Volksgezondheid De Jonge liggen voortdurend onder een spervuur van ongeremde en vaak ook onbillijke kritiek, met name van en in de media. Soms lijkt het alsof zij zélf het virus zijn en bestreden moeten worden.

Het is bijvoorbeeld uiterst irritant dat journalisten op basis van gelekte informatie, al vóór de persconferentie van deze ministers, gaan vertellen wat zij naar voren zullen brengen, en dat ook alvast van het nodige kritische commentaar voorzien. En dan na de regeringstoelichting op genomen en noodzakelijke maatregelen zich haasten om deze op de korrel te nemen, in een kwaad daglicht te stellen of zelfs af te branden. Beseft men waar men mee bezig is?

 

Een voorbeeld.

In het ND van jongstleden woensdag schreef de heer Beverdam een hoofdartikel onder de titel Openingsplannetje en becommentarieerde daarin de persconferentie. We citeren er uit:

 

'Dinsdagavond rolde het zoveelste plan uit de plannetjesfabriek van het ministerie van Volksgezondheid. Het werd gepresenteerd tijdens een persconferentie zonder nieuws. Aan de hand van dit ‘openingsplan’ werd zowel gewaarschuwd – er liggen 800 mensen op de intensive care! – als het perspectief op ‘een mooie zomer’ geschetst. Natuurlijk wel onder voorbehoud! Het kabinet vond het vervelend dat ‘21 april’ was uitgelekt. Dan zouden (bijvoorbeeld) de buitenterrassen van de horeca opengaan, maar dat gebeurt nu niet eerder dan 28 april. Als het nog later wordt, schuift ook de rest van het ‘openingsplan’ op. Maar misschien kan er láter toch weer iets éérder. Tja. Het is te vrezen dat het ‘openingsplan’ hetzelfde lot beschoren is als de ‘routekaarten’ waarover je nooit meer iets hoort.'

 

Een hautain cynisme druipt er van af. Verdienen de bewindslieden die zwoegend en zwetend het beste voor ons volk zoeken, dit? De redacteur vervolgt

 

'In feite was de enige, herhaalde boodschap van premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge: ‘volhouden’, al meden beide mannen dat woord deze keer. Kennelijk hadden hun tekstschrijvers ingeschat dat spreken over ‘volhouden’ niet meer zo passend is. Ook omdat het kabinet zelf de (verkeerde) verwachtingen heeft gevoed. Fluisteraars van het kabinet voorzien de media geregeld van wenkende perspectieven die later slechts zoethoudertjes blijken'.

 

Blijkbaar is de boodschap niet bij de hoofdartikelaar overgekomen en voelt hij behoefte deze daarom dus af te kraken.

En dan nog die tegenvallers met de vaccins, die trombose kunnen veroorzaken. Wij zo 'intelligente' neerlanders   

 

'verdwalen in het informatiedoolhof, bijvoorbeeld als het gaat over risico’s en leeftijdsgrens. Huisartsen zien daardoor op sommige plekken in het land patiënten massaal wegblijven bij de vaccinatie. Daarom is het jammer dat het kabinet wel véél aandacht vraagt voor een wankel plan, maar de onzekerheid rond de vaccins nauwelijks noemt. Terwijl vaccineren toch het échte openingsplan is. Mensen worden niet gerustgesteld door de onrust maar een beetje te negeren'.

 

Hoe dom, dom, dom, toch daar in Den Haag.

Maar naar onze overtuiging blijkt deze ND-voorlichter vanuit zijn mediaballon niet goed in staat de ernstige situatie waarin we verkeren voldoende in te schatten en daar op een moreel verantwoorde wijze aandacht op te geven.

 

Vaccinaties

 

De bevolking op grote schaal vaccineren lijkt het enige dat mensen kunnen doen om het virus proberen de baas te worden. Het vaccinatieprogramma wordt met alle kracht, voortvarend en heel zorgvuldig uitgevoerd, we hebben er zelf iets van meegemaakt. De zgn. groepsimmuniteit kan zo worden bereikt waardoor het virus geen gastmannen en -vrouwen meer kan vinden waarin het zich ongebreideld kan vermenigvuldigen.

 

En ja, helaas zijn er wat bijwerkingen geconstateerd. Dat is ook zo ongeveer de schuld van het duo Rutte-De Jong, suggereren praatprogramma's. Hadden zij de vaccins niet beter moeten laten testen, op z'n minst deze problemen voorzien en er van te voren op anticiperen?!
Maar o.i. hebben de media hele kluiten boter op hun hoofden. Zíj zijn het, die 's morgens vroeg al, als om zeven uur de wekker afloopt, gelijk de ernst van de bijwerkingen in schrille kleuren de mensen voor de slaperige ogen schilderen, een betere zaak waardig. Het maakt velen onrustig, vaak zodanig dat zij afzien van inentingen. Het frustreert het massale inentingsschema en de voortgang ervan.

Overigens moet ook dát weer niet overdreven worden.

 

Zekerheid

 

Het is opmerkelijk dat er zoveel zekerheid wordt geclaimd t.a.v. de veiligheid en bijwerkingen van de coronavaccins. Gemeld wordt dat er ongeveer 6 à 7 personen problemen hebben gekregen op 6.000.000 AstraZenica-vaccinaties. Dus 1 op de miljoen mensen!

Waarom kan dat niet aanvaard worden als voldoende veilig? Zeker, je zult maar een van de zes zijn. Maar waarom wordt hier die extreem hoge veiligheid geëist en bij gebruik van tal van andere medicijnen niet?

 

Een voorbeeld.

Een CT-scan wordt gemaakt door je langzaam in een centraal 'hol' van een groot rond apparaat te schuiven dat met snel draaiende röntgencamera's je fysieke binnenkant vastlegt. Ter voorbereiding moet een liter water met de contrastvloeistof, Telebrix, worden gedronken zodat de foto's voldoende scherp worden. Dat is geen punt van discussie, haast achteloos wordt ervoor een afspraak met het ziekenhuis gemaakt en nagekomen.

Maar de bijsluiter vermeldt wel o.m. het volgende mogelijke bijwerkingen:

 

Eerste symptomen van een allergische reactie:

  • netelroos,
  • het gevoel hebben te stikken,
  • pijn op de borst, kramp, beven,

In zeldzame gevallen kunnen deze verschijnselen leiden tot ernstige en levensbedreigende reacties.

 

Zelfs kan het middel in zeer zeldzame gevallen leiden tot

  • acuut nierfalen,
  • ademhalingsstilstand,
  • hartstilstand,

Onbelangrijk? Zeker niet. Maar thuis wordt de fles leeggedronken, zonder de nabijheid van een arts. Kennelijk worden deze geduchte bedreigingen als ondergeschikt gevoeld in verhouding tot het belang van het onderzoek.

 

Waarom dan toch wel die enorme aandacht voor de veiligheid van de covid-vaccins? Afgezien van de opzwepende rol van media, zou het er niet mee te maken kunnen hebben dat de postmoderne mens absolute zekerheid wil? Denkt dat het leven menselijk maakbaar is en dus van mensen geëist kan worden volledige resultaatgarantie te geven?

 

Als christenen weten we dat er niets op aarde zeker is omdat die grondig bedorven is door onze zonde. Volmaaktheid is hier niet en nooit, maar elders.

Dat alléén weten we absoluut zeker uit de Bijsluiter van ons leven.

En die vermeldt dat zelfs alle mogelijke bijwerkingen door Christus meewerken ten goede.