Ethiek

Ethiek

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Coronitor 25

 

D.J. Bolt

19-06-21


Belangrijke getalsmatige ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus zijn in onderstaande grafieken en tabellen, op basis van RIVM getallen en Johns Hopkins Virus Resource Center, bijgewerkt tot 15-06-21.

 

Observaties

 

Doordat deze editie van EIW een week later van normaal verschijnt is de periode waarover de getallen worden gegeven drie weken. De getoonde percentages zijn dus wat hoger dan die over een veertiendaagse periode zouden zijn geweest.

 

Wereldwijd

 

We moeten helaas constateren dat er nog geen wezenlijke verbetering is te zien. Deze week werd gemeld dat het aantal coronadoden wereldwijd de 4.000.000 is gepasseerd! Allerwegen wordt gevreesd dat de kans op (gevaarlijke) mutaties zo onverminderd groot blijft. Relatieve veiligheid in eigen land is dus maar betrekkelijk, zo blijkt bijvoorbeeld uit nieuwe maatregelen van de Britse overheid om de verspreiding van de zeer besmettelijk Indiase variant te beteugelen. Een variant die inmiddels ook Nederland aandoet…
Een en ander mag rijke landen nog meer stimuleren hun uiterste best te doen vaccins beschikbaar te stellen aan armere gebieden. Want de wereld is een dorp geworden, ook als het om besmettelijke ziekten gaat. 

 

India

De situatie lijkt er nog steeds totaal niet onder controle. Opnieuw werd een toename van het dodental door corona met maar liefst 23% gemeld. Waar gaat dat heen?

 

Brazilië

Vorige keer dachten we dat er wat stabiliteit kwam in dit land dat het hoogst staat in onze ranglijst van relatieve aantallen corona-doden. In aanmerking nemend dat de waarnemingstermijn deze keer drie weken is, lijkt dat nog steeds terecht. Maar van een wezenlijke verbetering is helaas nog geen sprake.

 

Europa

 

De getallen geven aan dat het virus vrijwel onder controle is. In bijna alle landen is het stijgingspercentage van het aantal coronadoden nog 'slechts' 1% of minder. Alleen die van Frankrijk en Duitsland zijn nog iets hoger.   

 

Hongarije

In dit land is als eerste het relatieve aantal coronadoden de grens van 1.000.000 gepasseerd. Maar de situatie in het land lijkt wel drastisch verbeterd: het stijgingspercentage (absolute) sterfgevallen is nu 1% terwijl dat eind maart van dit jaar nog 19% was!

Nederland

Het gaat heel goed in ons land, de cijfers laten het onmiskenbaar zien. Afgelopen vrijdag zijn er daarom door de overheid tal van versoepelingen afgekondigd. De belangrijkste maatregel die gehandhaafd blijft is de onderlinge afstand van anderhalve meter in acht nemen.

 

De vorm van de grafieken die het verloop van besmettingen, ziekenhuisopnames en dodentallen weergeven lijkt als twee druppels water op die van vorig jaar, een 'badkuipkromme' als het ware. In de zomer 2020 waren er vrijwel nauwelijks nog problemen maar in de herfst begon het virus weer een zware tol te eisen, tot ongeveer april van dit jaar. Op basis van deze gang van zaken waarschuwen vele autoriteiten om niet te snel te denken dat het virus nu wel bedwongen is, en dat vanaf nu alles weer 'normaal' is. Zeker met de berucht-besmettelijke D-variant van het virus is het oppassen geblazen, zoals in de UK blijkt.

Deze zomer zal het vaccinatieprogramma geheel zijn voltooid, zo is de verwachting. Dat zal wellicht zijn positieve uitwerking ook niet gaan missen in het najaar. Maar zoals de bewindslieden Rutte en De Jonge  afgelopen vrijdag het kinderlied aanhieven:

 

'We zijn er bijna maar nog niet helemaal!'

 

Laten we de Heere dankbaar zijn dat het al weer zóver is, en Hem vragen of we spoedig op de vurig verlangde bestemming gezond en wel mogen aankomen!