Ethiek

Ethiek

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Coronitor 29

 

D.J. Bolt

06-11-21


Belangrijke getalsmatige ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus zijn in onderstaande grafieken en tabellen, op basis van RIVM getallen en Johns Hopkins Virus Resource Center, bijgewerkt tot 02-11-21.

 

 

 

Observaties

 

Wereldwijd

 

Het aantal doden door corona is de afgelopen veertien dagen de 5.000.000 gepasseerd. Precies de helft daarvan stierven in de vijf landen/continenten zoals we die in de tabel boven weergeven.

Nog steeds is er geen significante verbetering te zien. De bange vraag rijst of we niet moeten aanvaarden dat dit virus een permanente bijwoner wordt…

 

Europa

 

Hetzelfde geldt voor Europa. Er zijn alarmerende cijfers dat de corona-besmettingen weer allerwege in lift zitten. Terwijl er toch aanzienlijk gevaccineerd is.
En we staan nog maar aan het begin van de winterperiode…  

 

Nederland

 

Ook in Nederland lijken we weer helemaal terug bij af, de grafieken liegen niet, schieten de lucht in. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend werden er 10.272 positieve coronatests geregistreerd, voor het  eerst sinds 18 juli weer boven de 10.000…!

 

Opmerkelijk

 

In een briefing aan de Tweede Kamer deze week meldde het RIVM dat ongeveer een derde van de twee miljoen ongevaccineerden van niet-westerse afkomst is, dus ongeveer 660.000. Twaalf procent ervan, schat het RIVM, is orthodox-gereformeerd, ongeveer, 240.000. Opmerkelijk is dat door interregionaal verkeer, m.n. scholen!, deze laatste groep een grote rol kan spelen in de verspreiding van het virus.

 

Nog wat cijfers.

  • Niet-gevaccineerde ziekenhuispatiënten in oktober zijn  gemiddeld 59 jaar, gevaccineerde patiënten 77 jaar.
  • In oktober was  16 procent van de bevolking van 18 jaar en ouder niet of niet volledig  gevaccineerd tegen COVID-19. Deze groep maakte meer dan de  helft van de coronapatiënten in het ziekenhuis uit.
  • De werkzaamheid van de vaccins tegen ziekenhuisopname (94%) en IC-opname (97%) in de periode juli tot en met oktober is nagenoeg onveranderd.  
  • De kans dat een volledig gevaccineerde met corona in het  ziekenhuis opgenomen moet worden is 17 keer kleiner dan een ongevaccineerde, de kans om op de IC  te komen is zelfs 33 keer kleiner.

Corona blijkt ook invloed te hebben op de uitzetting van uitgeprocedeerde asielzoekers die terug moeten naar hun veilige land. Als je het 'geluk' hebt dat het land van herkomst een coronatest eist voor je terugkeer dan kun je eenvoudig toch in Nederland blijven door die test te weigeren. En zo hangen tot begin oktober dit jaar hier al 940 personen rond die er niet horen.

Hoe zot wil je het hebben.

 

Polarisatie?

 

Privacy staat hoog aangeschreven in ons land, zéér hoog. Vragen of iemand gevaccineerd of getest is op corona kan bij velen niet door de beugel. Hoeveel moeite en herrie geeft de coronapas ook niet.

Een nieuwe hoogte- of dieptepunt is dat feiten rond vaccinatie en ziekenhuis moeten worden achtergehouden. Minister De Jonge kan er van meepraten.

De bewindsman had namelijk gezegd dat 'corona in toenemende mate een epidemie van niet-gevaccineerden is'. Want, signaleerde hij, 'drie van de vier ziekenhuispatiënten met corona zijn momenteel ongevaccineerd, en op de IC’s vier van de vijf'.
Een deel van de Tweede Kamer was (alweer) ontstemd. Zoals creëer je een zondebok, gromde de socialist Hijink. En onze gewaardeerde staatkundig gereformeerde Van der Staaij mopperde met hem mee.

 

Gelukkig stond de minister stevig in zijn schoenen: 'Het is een werkelijkheid waar je niet gemakkelijk omheen kunt lopen. Als zij zich hadden  laten vaccineren, was de kans vrij  groot geweest dat ze niet in het ziekenhuis waren terechtgekomen. Dat feit klinkt misschien hard, maar het is ook onvermijdelijk om het te noemen.’

Zo is het.

 

Wat zou men volgens de critici dan wel moeten doen? Antivaccers overtuigen, vindt de Socialistische Partij. Hen respect betonen, maant de SGP. Goed op je formuleringen te letten, bijvoorbeeld niet mensen ‘weigeraars’ noemen, volgens gezondheidspsycholoog Sandra van Dijk van de Universiteit Leiden, 'want dat werkt averechts. Mensen willen soms wel veranderen, maar ze willen niet veranderd wórden.’

Ja, dat is al zo sinds de zondeval. Voor het veranderen van een mens is een hogere Kracht nodig.

 

Nog even over orthodox-gereformeerden die principiële bezwaren hebben tegen vaccinatie. Dan hebben we het niet over complot-theoretici maar over hen die oprecht geloven dat God vaccineren verbiedt en dat ook vanuit het Woord menen te kunnen onderbouwen.

Onze gedachte is, zouden zij niet alle gelegenheden moeten aangrijpen om daarvan te getuigen tegenover ieder die rekenschap van hun vraagt op dit punt van hun geloof? (vergelijk 1 Petr. 3:15). En niet haast angstvallig vragen naar hun vaccinaties vermijden of omzeilen, zo ook Van der Staaij? En ook de consequenties van dit geloofsstuk blijmoedig aanvaarden. Men doet immers goed, Bijbels goed. Dan zal er ook bereidheid moeten zijn de gevolgen ervan te aanvaarden. Zoals Petrus schrijft

 

Want dat is genade, als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen, en daarbij ten onrechte lijdt. Want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt? Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goeddoet en daarvoor lijdt, is dat genade bij God. 1 Petr. 2:19,20.