Ethiek

Ethiek

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Coronitor 30

 

D.J. Bolt

20-11-21


Belangrijke getalsmatige ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus zijn in onderstaande grafieken en tabellen, op basis van RIVM getallen en Johns Hopkins Virus Resource Center, bijgewerkt tot 16-11-21.

 

Observaties

 

Wereldwijd

 

Het lijken maar een berg cijfertjes en 'interessante' grafiekjes. Maar wat moet er een immens veel verdriet schuilen achter die 127.000 coronadoden die er sinds twee weken geleden al weer zijn bijgekomen. We leven in een jammerdal waar het leed nooit ver weg is en waar elke absolute zekerheid mist. Aan alles hoe volmaakt ook komt een einde …, Ps 119:96. Ook een einde aan de wereld-als-geheel die ten onder zal gaan ondanks alle haast wanhopige pogingen van wereldleiders om hier een blijvende stad te vestigen. Die komt er niet want de schepping is immers aan de zinloosheid onderworpen.

Je kunt er depressief van worden.

 

Echter Gods kinderen hebben een wijder perspectief dan de sombere vooruitzichten die van het dagelijks nieuws en bovenstaande grafieken. Want over alle ellende en lijden heen - en die is nog veel dieper en breder dan die veroorzaakt wordt door corona –, over dood en graf licht de toekomst met Christus op een nieuwe aarde onder een nieuwe hemel!

Laten we elkaar bemoedigen door in geloof met Paulus te blijven zeggen dat we ervan overtuigd zijn dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden, Rom. 8.

Dan kunnen we ook de volgende reflecties aan.

  

Europa

 

Het continent is in rep en roer. Het Europees Centrum  voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) noemt de situatie in tien EU-lidstaten ‘zeer zorgwekkend’. Dagelijks bereiken ons berichten over de om zich heen slaande zeer besmettelijke deltavirusvariant die haast niet te bedwingen lijkt. Overheden zinnen op nieuwe strengere maatregelen om verspreiding in te dammen. Er wordt heftig gedebatteerd over de zgn. 2G maatregel waarbij alleen die mensen toegang tot contactuele ruimten hebben die óf gevaccineerd óf van corona genezen zijn.

 

België
Langzamerhand worden maatregelen ingrijpender. Verplichte inenting komt in beeld. In België heeft de  regering besloten dat het personeel in de gezondheidszorg vanaf 1 april ingeënt moet zijn. Anders: ontslag, zij het met een uitkering. Dat zou ook juridisch mogen als duidelijk is dat het in het belang van de volksgezondheid is.

 

Hongarije

Die prik in de gezondheidszorg werd overigens afgelopen juli al ingevoerd in Hongarije, het land waar het COVID virus zich zo snel verspreidt als nergens ter wereld (zie bovenstaande landentabel). Men gaat is er zelfs nog een stap verdergegaan: werkgevers mogen van hun personeel een coronavaccinatie eisen voor de veiligheid op de  werkvloer. Wie vaccineren weigert, krijgt onbetaald verlof en kan na een jaar worden ontslagen.

 

Oostenrijk

Ook in Oostenrijk is de ziektesituatie zorgwekkend: het aantal besmettingen is twee keer zo groot als vorig najaar. De vaccinatiegraad is er laag, laatst gehoord: 55%. Men heeft besloten tot verdere maatregelen. Niet-gevaccineerde werknemers zijn verplicht  hun werkgever regelmatig een negatieve test te tonen. Ook heeft men nu de 2G-regel ingevoerd. In de hoofdstad Wenen worden kinderen tussen de  vijf en de elf jaar oud gevaccineerd.  

 

Duitsland

De situatie is Duitsland is eveneens ‘zorgwekkend’, in sommige deelstaten als Saksen en Beieren zelfs 'zeer zorgwerkend'. De toestand in ziekenhuizen wordt steeds nijpender. Overnemen van patiënten uit Nederland lijkt problematischer dan bij de vorige golf. Afhankelijk van het gebied is lokaal de 2G-regel ingevoerd, o.m. in Hamburg, Berlijn, en de deelstaat Nordrhein-Westfalen volgende week.

 

Tot zover iets over enkele Europese landen.

Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) constateert dat de coronasituatie in de Europese Unie wordt gekenmerkt door steeds meer besmettingen, en het sterftecijfer stijgt. M.n. landen met een lage(re) vaccinatiegraad worden het zwaarst getroffen. In tien landen, waaronder Nederland en België, is de situatie ‘zeer zorgwekkend’ en in dertien landen ‘zorgwekkend’.

Italië, Malta, Spanje en Zweden springen er nog goed uit met het stempel ‘weinig zorgwekkend’.

 

Nederland

 

Waar gaan we heen in ons land?

En dan bedoelen we niet alleen met de besmettingen door het virus. Er lijkt zich een geest van losbandige opstandigheid vrij te maken. Van anarchisme misschien.
We hebben afgelopen week weer enige tijd geluisterd naar debatten in de Tweede Kamer, naar een toespraak van meneer Baudet en een interview met hem. We hoorde mevrouw Kaag (D'66 leider van de tweede partij in ons land) meneer Baudet's partij duiden als rechts-extremistisch. In de Kamer werd door een van Baudet's medestanders gedreigd met een tijd waarin tribunalen mede-Kamergenoten zullen vonnissen.

We lazen dat in evangelische(!) kringen minister De Jonge satansengel wordt genoemd, ja zelfs Hugo Mengele. On-ge-loof-lijk!

En vandaag werd melding gemaakt van een pure opstand tegen het regeringsbeleid, afgelopen nacht in Rotterdam met brandstichting, vernielingen en geweld tegen brandweer en politie. De laatste moest zelfs vuurwapens gebruiken om zichzelf en hulpverleners te beschermen.

Gaat de straat regeren geïnspireerd en aangevuurd door lieden in de Tweede Kamer?

 

Smeekbede

Waar gaan we naar toe? Nog een bericht.

Medewerkers van het Radboud Universitair Medisch Centrum te Nijmegen doen in een  filmpje een dringende oproep aan iedereen om de coronaregels te volgen en  bijvoorbeeld de onderlinge contacten tot een minimum te beperken. ‘We balen allemaal verschrikkelijk’ van de nieuwe  situatie, zegt er een. ‘Alle ziekenhuizen stromen nu over’, stelt de ander. De medewerkers wijzen erop dat de ziekenhuizen al vol lagen met mensen die al lang op zorg moesten wachten en dat ze mensen opnieuw  moeten vertellen dat hun behandeling niet doorgaat.

Dat is niet alleen een Nijmeegse probleem: al twaalf Nederlandse ziekenhuizen  kunnen momenteel de zogenoemde  ‘kritieke planbare zorg’ niet of niet altijd binnen zes weken leveren, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit die dat baseert op de gegevens van 74 ziekenhuizen in Nederland. De zorg komt in de  knel vanwege het stijgende aantal coronapatiënten in ziekenhuizen.

 

Dwang en drang

Wat moet onze houding zijn als gereformeerde christenen? Zoals die in onderstaand bericht?

Gereformeerde  Gemeenten in Nederland (GGiN) te Hendrik-Ido-Ambacht heeft minister De Jonge  (Volksgezondheid) in een brief opgeroepen geen enkele vorm van vaccinatiedwang toe te laten. ‘Als kerkverband zien wij ons gedrongen om u met klem op te roepen om u te houden aan uw aanvankelijke uitspraken dat vaccinatie altijd geheel  vrijwillig zal zijn en dat de Nederlandse overheid nooit enige vaccinatiedwang of -drang zal uitoefenen’, schrijven ze. Maar ‘inmiddels hebben we echter moeten  vaststellen dat er in het coronabeleid in steeds verdergaande mate sprake  is van vaccinatiedrang.’  Ze missen in het overheidsbeleid ‘de erkenning van onze nietigheid als mensen’ en erkenning van onze afhankelijkheid van Gods zegen.’

 

Waar wringt het, wat ons betreft?  

Uit bovenstaande berichten blijkt een grote groeiende noodsituatie m.b.t. de verspreiding van het virus, de hulpverlening in medische wereld en de schrijnende problematiek van niet-corona patiënten die dringend medische hulp nodig hebben maar dat niet meer, of weer niet kunnen krijgen door de groeiende pandemie. En de cijfers liegen er niet om, een groot deel van de ziekenhuis problemen wordt veroorzaakt door mensen die zich niet hebben laten vaccineren.

 

We willen het geweten van hen die principieel geen vaccinatie willen respecteren. En we hebben er ook geen probleem mee als zij dat kenbaar maken. Maar gaan zij zelf niet een 'gewetensgrens' over als ze zelfs het recht om aan te dringen op vaccinatie ontzeggen? Mogen wij niet met kracht van argumenten medemensen trachten te bewegen hun verantwoordelijkheid (ook) jegens hun naasten te nemen en zich te laten vaccineren? Uit overtuiging dat de Schrift dat van ons vraagt?

 

'Mensenrecht'

Er lijkt zich een mentaliteit in onze samenleving te manifesteren die eigen overtuiging als 'mensenrecht' claimt en daar dan geen kritiek op verdraagt. 'Het is mijn mening', hoor je dan, en daar moet je afblijven, want dan kom je aan mij, mijn identiteit. Laat staan dat je zou mogen vermanen.

Maar dat is toch geen gepaste christelijke levenshouding?  

 

Onze regering probeert haast wanhopig passende maatregelen te nemen om een verdere medische catastrofe (code zwart!) te voorkomen. Onder andere door een hoge vaccinatiegraad zodat zowel burgers worden zelf als onderling worden beschermd en de kans op ziekenhuisopname en IC behandeling zo klein mogelijk wordt. Zij maakt daarbij fouten, het kan ook haast niet anders in een volstrekt nieuwe onbekende situatie. Laten we toch begrip hebben voor hun grote moeiten en eindeloze inspanning. En vooral te blijven bidden om wijsheid en kracht.voor overheidsdienaren van God zodat zij de ongebondenheid van ons mensen kan bedwingen, Rom. 13.

 

Voordelen van corona

 

We kennen een gezin waar moeder en zoon beiden corona hebben. Maar gelukkig, ze zijn ingeënt en dus de ziekteverschijnselen zijn minder ernstig. Inmiddels is de zoon praktisch klachtenvrij, alleen nog een zogeheten 'kriebelhoest'.

Ja, wel verlies van smaak en reuk. Maar daar ziet hij de voordelen wel van in: want zuurkool met slagroom of ijs met ketchup, zulke combinaties?, geen probleem, ze smaken even lekker. Nou ja, lekker ...

 

Ook met zijn moeder gaat het de goede kant op. Vooral overdag is gaat het prima maar 's avonds komen de klachten wel weer wat terug. Eerst was dat koorts, maar nu vooral vermoeidheid. Gelukkig lijkt toch het einde in zicht te komen.

Ook zij heeft geen smaak en reuk meer, dus als het eten aanbrandt heeft niemand dat in de gaten. Want, zegt zoon, we proeven het toch niet ...