Ethiek

Ethiek

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Eindejaars-verdubbelingsaktie 2022

 

 

Het jaar 2022 snelt alweer naar het einde en het is een veelbewogen jaar geweest voor iedereen en zeker ook voor Mercy Ships.

De chirurgische hulpverlening in de Afrikaanse landen komt na de heftige covid pandemie langzaam weer op gang. Nu ook met het hospitaal schip, de spliksplinter nieuwe ‘’Global Mercy”! Deze  gaat komend seizoen 2023 naar Afrika, waar ze ook weer vrouwen met een gat in de urineblaas -t.g.v een gecompliceerde, zeer langdurige bevalling- hopen te opereren, zodat deze ongelukkige vrouwen weer kunnen gaan bouwen aan een nieuw leven. Sommige vrouwen hebben hier soms tientallen jaren in afzondering mee moeten leven vanwege de voortdurende urinestank! Maar ook nu nog komen er jonge tot zeer jonge vrouwen bij die tijdens de bevalling niet of niet tijdig bij een hulppost konden komen. En al helemaal niet tijdens het reisverbod gedurende de afgelopen covidpandemie. Door het reisverbod werden jonge meisjes  mogelijk ook nog eens eerder uitgehuwelijkt, met een veel te vroege zwangerschap op zo’n jonge leeftijd als gevolg. Ze konden niet naar school en was er tegelijk meer gelegenheid om meisjes te besnijden, waardoor een bevalling in de toekomst zeer ernstig bemoeilijkt wordt, met mogelijk een kapotte urineblaas als gevolg. Daardoor worden er meer urineblaasbeschadigingen verwacht t.g.v. een veel te langdurige en gecompliceerde bevalling bij nog niet volgroeide jonge vrouwen/meisjes.

 

Er wordt op de ‘Global Mercy’  volop ingezet op onderwijs in technieken van o.a. de VFFhersteloperaties aan gynaecologen en urologen in de wijde omgeving. Zie voor VVF-filmpje onder ‘MEDIA’ en informatie op www.newbornlife.nl .Dit maakt dat we eindelijk durven dromen dat VVF in Afrika in de nabije toekomst tot de verleden tijd zal horen en dat vrouwen zich niet meer hoeven te verstoppen vanwege de voortdurende urinestank.                                                                           

 

U kunt bijdragen aan een ‘’nieuw’’ leven -zowel lichamelijk alsook geestelijk- van vrouwen in Afrika d.m.v. deze aktie. Stort uw gift op: Newbornlife te Zuidlaren NL85 INGB0003 109 280 o.v.v.  eindejaarsverdubbelings-aktie, óf via bijgaande QRcode.

Inderdaad…..uw gift wordt ook deze keer weer verdubbeld door een anonieme donor! Dus uw gift is 2x zoveel waard: €. 10 wórdt €20, €.50 wórdt €. 100, etc.

Uw gift is aftrekbaar voor de belasting en geoormerkt voor de VVFhersteloperaties .

 

Janneke Venema

Voorzitter. Stichting Newbornlife Nederland