Ethiek

Ethiek

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Help Oekraïne 22

 

D.J. Bolt/CERE

13-01-24

 

Alweer is een nieuw jaar aangebroken waarin het land Oekraïne gewikkeld is in een strijd op leven en dood. Letterlijk. Daarom willen we ook in het nieuwe jaar graag de noodhulp aan dit geteisterde land voortzetten. Het is beslist nog steeds nodig.  

We ontvingen een update van de hulpverlening door broeders en zusters van de ERE kerken in Oekraïne/Transkarpatië en geven die graag door.
 

- Fotoverslag hulpverlening

- Stand van zaken

 


 

Fotoverslag hulpverlening

 

Beste broeders en zusters!

 

Allereerst willen wij u een gelukkig nieuwjaar wensen, moge de genade van God ook dit nieuwe jaar uw leven vergezellen zoals Hij tot nu toe heeft gedaan. En moge onze Heer u kracht geven voor het leven van alledag met zijn moeiten en vreugden.

 

Deze week lazen we een gedeelte uit Jeremia 45, het gesprek tussen Jeremia en Baruch:

 

'Dit zegt de HEERE, de God van Israël, tegen u, Baruch:

U hebt gezegd: Wee mij!, de HEERE heeft mijn verdriet vermeerderd met mijn smart; ik ben uitgeput van het zuchten en vind geen rust.
Maar de HEERE heeft mij geboden tegen u te zeggen: "Dit zegt de HEERE: Ik zal omverwerpen wat ik heb opgebouwd en ontwortelen wat ik heb geplant over de hele aarde. Moet ú dan grote dingen voor uzelf zoeken? Zoek ze niet. Want Ik zal onheil brengen over alle volken, spreekt de HEERE. Maar waar u ook gaat, Ik zal ú met uw leven laten ontkomen.'

 

Zo kunnen we 2024 beginnen met deze belofte dat God zelfs te midden van moeilijkheden, pijn en gevaren met ons zal zijn en ons leven zal bewaren.

 

"Moet je dan grote dingen voor jezelf zoeken? Zoek ze niet.''

 

Deze vraag zette ons aan het denken en bracht ons tot het inzicht dat de tijd waarin we leven er niet is voor vervulling van onze verlangens, maar eerder een tijd van grote moeiten. Tegelijk geldt daarvan ook

 

''Maar waar je ook gaat, Ik zal je laten ontsnappen met je leven."

 

Dat is een heel grote belofte!

 

U hebt het afgelopen jaar veel mensen vreugde gebracht door aan hen (en ons) te denken en te helpen in moeilijke tijden. Laat ons gezichten met u delen van blije kinderen in de Kersttijd voor wie we snoeppakketjes konden maken met uw donatie. Ze waren er zo heel blij mee en dankbaar voor. U kunt hieronder een beetje van de blijheid zien die het gaf.

We hebben 34 kinderpakketten gemaakt. De helft van de pakketten waren voor kinderen van vluchtelingen, de andere helft voor plaatselijke arme kinderen. Hun ouders worstelen vaak ook met veel ellende en maken een moeilijke periode door. Zo is bijvoorbeeld het jongetje in het rode geruite overhemd is ziek.

 

 

Op de laatste plaatje van deze fotocollage zien we een oma met haar twee kleinkinderen, ze hebben nóg een broer, maar die is thuis. Een van de drie broers is slechthorend. Een veel groter probleem is, dat hun vader (schoonzoon van de oude dame op de foto) in de oorlog omkwam. Zijn lichaam is nog steeds niet gevonden en dus  voorlopig nog als vermist opgegeven.

Deze familie kwam uit Marioepol. In de eerste dagen van de oorlog heeft iemand hun auto meegenomen (ze weten niet wie), en sindsdien is ook nog hun huis onbewoonbaar geworden. Ze hebben niets meer. En opa is onlangs geopereerd, had hartproblemen en heeft die nog steeds. Heel veel moeiten dus.

 

De vrouw op onderstaande foto kwam met haar gezin uit Charkov. Het was moeilijk voor haar om haar huis te verlaten, maar het móest, ze is dankbaar dat ze nog leeft. Ze schrijft kindergedichten ondanks het feit dat ze al meer dan 80 jaar oud is.

 

 

Ook de heer en de dame op deze foto zijn alles kwijtgeraakt. Daar komt nog bij dat bij haar de ziekte van Alzheimer is geconstateerd waardoor ze steeds meer vergeet. En alle moeilijkheden en veranderingen van de afgelopen periode hebben dit grote probleem  alleen maar verergerd.

 

 

Dit stel kwam uit een gebied dat al in Russische handen is. Ze kunnen helaas niet meer naar huis terug. En hun zoon vecht mee in de oorlog…

 

 

Veel mensen uit vele plaatsen met veel verschillende problemen! Maar ze zijn allemaal erg dankbaar dat we aan hen denken en hen helpen. De liefde die ze van u ervaren, zorgt ervoor dat ze de moeiten enige tijd kunnen vergeten en helpt hen ook door de dagelijkse financiële moeilijkheden heen.

 

In Oekraïne hebben de soldaten het het zwaarst. Ze leven elke dag in de kou en onder vaak zeer moeilijke omstandigheden. In angst proberen ze de hun toegewezen taken uit te voeren. Het is zó zwaar! Ze worstelen met de kou, hoe ze aan moeten eten komen, waar ze warm voedsel kunnen vinden. Ze verkeren in onmenselijke omstandigheden waarin ze moeten vechten met de vijand. Elke dag is weer even moeilijk. Ze zijn bepaald niet aan het front omdat ze graag willen vechten, maar het moet.
 

De militairen waren erg blij met de warme sokken die u stuurde en de warme kleding die we voor ze kochten van de donatie die we van u kregen. Daarvan kon ook hulp aan hun familieleden worden gegeven. Verschillende keren hebben we hen ook laten delen in de spullen en hebben zij die aan hun geliefden doorgegeven.
De jongens zijn u erg dankbaar voor uw hulp!

 

 

Hij kreeg een paar dagen verlof.

 

 

Dankuwel voor alles! Wij zijn u vooral hartelijk dankbaar dat u voor ons bidt. En ook voor alles wat u voor ons doet, voor de financiële steun. We kunnen u niet genoeg bedanken.

Moge God u vrede, vreugde en alles geven wat onze hemelse Vader ziet dat u nodig hebt.

 

Met broederlijke liefde uit Transkarpatië.

God zij met ons allen

 


 

Stand van zaken

 

De aandacht voor de oorlog in Oekraïne verflauwd wat. Dat komt mede door die andere oorlog tussen Israël en Hamas. We gaan ze niet vergelijken, als we dat al zouden kunnen, maar wat we er van zien is afschuwelijk. Wat een menselijk leed, niet voor te stellen in ons vredige landje waar we alleen te maken hebben met wat demonstraties (hoewel dat ook snel kan veranderen).

Het is ook zó weerzinwekkend dat de russische agressor zich niet ontziend en welbewust richt op burgerdoelen. Basale voorzieningen vernietigt. Mensen, ouderen, jongeren en kleine kinderen vermoordt of doet vluchten, alles achterlatend…

 

Dit jaar zal waarschijnlijk bepalend zijn hoe het verder in Europa zal gaan. Als de kremlinkriminelen verliezen kan aan de wederopbouw van Oekraïne worden begonnen. Maar als Oekraïne het onderspit moet delven kunnen ook wij nog wat verwachten! Want een nietsontziende grootmacht die belust is op wereldheerschappij zal zijn 'speciale militaire operatie' niet stoppen bij het overweldigde buurland. Een teken aan de wand is de weer opkomende verering van Jozef Stalin, de man van de massamoorden in Midden- en Oost-Europa…

 

Genoeg daarover. In elk geval genoeg reden om verder te gaan met onze hulpverlening, hoe kleinschalig die ook mag zijn.
Zo hebben we op de vraag van de hulpverleners warme sokken voor militairen gekocht en gestuurd. Uit bovenstaand verslag blijkt dat dat is gewaardeerd. Daarnaast ook enige donaties gedaan in het kader van de feestdagen voor kinderen en soldaten.
 

We gaan nu ook weer maandelijks doneren. Dat is een poos minimaal geweest in de zomer- en herfstmaanden omdat het bestand vluchtelingen en de toestroom daarvan afnam. Maar, zoals de vorige keer al gemeld, we maken nu elke maand $2800 over. En we zijn nog bezig om te kijken of we meer kunnen doen. Maar de mensen daar moeten het ook aankunnen!

 

Financiën  

 

We kregen een verantwoording over 2023 van de inkomsten en uitgaven van de ERE hulpverleners. We geven hier de belangrijkste kengetallen. Later zullen we een uitgebreidere verantwoording doen.

 

IN

- Saldo begin 2023   : $1800

- Donaties               : $33180
 

UIT

- Vluchtelingenhulp   : $16320

- Hulp aan anderen   : $12050

- Bankkosten           : $350
- Vervoerskosten      : $1125


- Saldo eind 2023     : $5135

 

Van de netto donaties is dus tot nu toe ongeveer 57% besteed aan vluchtelingenhulp, 43 aan hulp aan anderen, armen. Dus overeenkomstig het beleid.  

 

De uitgaven worden niet helemaal gedekt door de donaties. Maar er is voorlopig voldoende geld in de CERE kas om de maandelijks donatie te kunnen blijven geve. Ook is er bij de hulpverleners op dit moment voldoende reserve.


De komende week gaan we het beleid vaststellen voor de komende tijd. U hoort er nog van.

 

 

Wilt u een actie starten t.b.v. deze noodhulp, graag even overleggen met CERE zodat er geen verwarring ontstaat. Email: info@eeninwaarheid.info.

CERE - Charitas Evangéliumi Református Egyház

 

Giften kunnen worden overgemaakt op

 

NL88RBRB0827785585  Diaconie De Gereformeerde Kerk Opeinde eo.
Vergeet niet te vermelden Oekraine.

 

 

Vertalingen: DJB