Ethiek

Ethiek

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Antwoord van ds. Niemeijer

D.J. Bolt
23-12-05


We hebben begrepen dat ds. Niemeijer hierop niet wil antwoorden. Desgevraagd meldt hij dat hij geen mandaat van de synode heeft ontvangen om op open brieven te reageren. Ook geen van de andere vijfendertig synodeleden heeft op enigerlei wijze een initiatief genomen om ons verder te helpen.
We betreuren dat.
Want wij hadden gehoopt dat hier een open en directe uitwisseling van gedachten en overtuigingen plaats had kunnen vinden tussen broeders. Dat is dringend nodig omdat de betekenis van het vierde gebod voor onze levenspraktijk nog steeds velen bezig houdt. Zwijgen en negeren van informatieve vragen lost niets op. Integendeel, de onrust hierover zal alleen maar toenemen.

Wij hebben het voornemen om in de komende weken het een en ander te publiceren over de rust van de dag van de HERE in relatie tot de besluiten van de synode van Amersfoort-Centrum. Helaas, zonder de gevraagde verheldering door degenen die de besluiten namen.