Ethiek

Ethiek

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Vitaal Christendom

 

N. van Dijk

21-09-13

 

Dat er in Nederland steeds minder met christelijke waarden rekening gehouden wordt, is geen nieuws. Maar hoe hier door christenen mee omgegaan wordt, is heel verschillend.

Gelukkig zijn er  jongeren die opkomen voor Gods geboden,  zo was onlangs te lezen over een klacht van de SGP-jongeren tegen een campagne van de datingsite Second Love, waarin huwelijksontrouw gestimuleerd wordt. Het is moedig dat deze jongeren hun nek durven uitsteken en blijven wijzen op het huwelijk en gezin als hoekstenen van de samenleving. Dat dit standpunt spot ontmoet hebben we ook kunnen zien.

 

In een nummer van ‘De Reformatie’ over wat het betekent om christen te zijn in je werk, zegt Peter van Westen (mede-eigenaar van twee mannenmodewinkels) ondermeer:

 

“Een belangrijk signaal dat wij afgeven als winkel, is dat wij helemaal nooit op zondag open zijn. In het centrum van Terneuzen wordt dit wel degelijk opgemerkt. Daar is nu een keer per maand een koopzondag. De vorige eigenaar was één van de stimulerende mensen achter de zondagsopenstelling; sinds de overname is juist ‘zijn’ winkel niet meer open op zondag. Dat heeft zeker klanten gekost…”

 

De zondagse kerkdiensten zou hij niet willen missen, ze geven een stimulans voor de werkweek die volgt.

 

Een ander verhaal geeft dr. G. Harinck (hoogleraar aan de VU in Amsterdam en aan de TU in Kampen). In zijn column in het ND van zaterdag 3 augustus geeft hij aan misschien toch maar eens op zondagmiddag even bij Albert Heijn langs te gaan. Het filiaal in zijn buurt is inmiddels ook op zondag geopend. Volgens Harinck hoeven we de winkelopenstelling op zondag niet direct als teken van verval te zien. We kunnen verandering ook anders bezien,

 

“vroeger opereerden kleine christelijke studentenverenigingen in de marge van de academische wereld, tegenwoordig zijn de Navigator-studentenverenigingen groot en overal present, vooraanstaande hoogleraren presenteren zich openlijk als orthodox christen. De EO was in de jaren zeventig de verschoppeling van Hilversum en nu schuift Jan en alleman aan bij zijn talkshows. De defensieve opstelling zijn we gelukkig gepasseerd. Het verval-verhaal zijn we voorbij. Ja, de kerken zijn gekrompen, maar de christenen zijn opener en godsdienst staat op de publieke agenda. De verzuiling is opgedoekt en dat heeft plus- en minpunten. Datzelfde geldt de christenen, hun gedrag en hun oordelen”.

 

Dr. W. Dekker (IZB) deelt het optimisme van Harinck niet, in een artikel (ND, 9 aug) plaatst hij er kanttekeningen bij. Het geloof is een privézaak geworden,

 

“slechts wanneer men probeert de christelijke uitgangspunten terug te brengen tot sociaal wenselijk gedrag, is er nog enige kans gehoord te worden. Wanneer de samenleving zich losmaakt van Gods heilzame geboden is er sprake van groot verval. Wanneer christenen niet door een alternatief gedrag het besef in de samenleving levend houden dat de Heer de bevrijder is van alle machten die ons binden, dan hebben ze de boot gemist”.

 

Dekker noemt ook de onderschatting van de interne secularisatie. Er is wel ruimte in de huidige samenleving voor de christelijke levensovertuiging,

 

“maar deze overtuiging is bij veel christenen aan het eroderen, Harinck heeft het over christelijke studentenverenigingen en de EO als concrete voorbeelden van vitaal christendom, maar hoe vitaal is dat christendom? Het valt mij in gesprekken met hen op dat ze van binnen meer vragen hebben dan antwoorden. Een deel is bezig verder te seculariseren in plaats van een steviger christen te worden. Het geloof is in onze samenleving niet meer dan een (niet voor de hand liggende) optie geworden. Ooit werden heidenen gekerstend, dat is niet hetzelfde als bekeerd. Maar in de kerstening (bv. de instelling van de zondag) werden kaders geboden waarbinnen de bekering zich eerder zou kunnen voltrekken dan zonder de kaders. Laten we niet onderschatten wat het betekent nu deze kaders vandaag wegvallen”.