Ethiek

Ethiek

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Trouwen of niet? / Aanvulling

 

R. Sollie-Sleijster

04-06-14

 

Door iemand van de 'denktank' werd ik attent gemaakt op het feit dat de denktankleden het wel eens waren over het door hen uitgebrachte rapport, maar dat de vier brieven met bezwaren ertegen afkomstig waren van het deputaatschap RKO. Deputaten H&E steunen het rapport vrijwel unaniem. Dit stond ook reeds vermeld in het verslag over dit rapport op deze site. Omdat de denktank bestond uit leden van de RKO en H&E ging ik ervan uit dat dit de denktankleden betrof, wat dus niet het geval blijkt te zijn. Hiervoor mijn excuses en vandaar deze correctie. De bezwaarbrieven waren dus afkomstig van deputaten RKO.

 

Wat ik aanvullend wel graag wil opmerken is dat de door de denktank gestelde gelijkheid van huwelijk en geregistreerd partnerschap alleen naar de juridische kant kijkt. Hiermee kunnen we m.i. niet volstaan. Ook al devalueert de overheid in haar wetgeving het huwelijk, toch blijft staan dat daar de belofte wordt gevraagd om elkaar als echtgenoten, dus als man en vrouw, te aanvaarden. Dat is dan ook precies wat het huwelijk is. Dat gemorreld werd en wordt aan wat dan de rechten en plichten daarvan zijn, ook de morele, is binnen onze geseculariseerde samenleving geen wonder. Voor ons als christenen blijft Gods Woord gelden en daaruit mogen wij afleiden welke rechten en plichten uit het huwelijk voortvloeien. Daaraan willen wij ons houden. Als christenen willen we man en vrouw zijn voor elkaar en geen al dan niet geregistreerde  partners!